Loading...

Vergadering Dorpsraad oktober 2016

05/10/2016 |  Dorpshuis Lonneker

Reguliere vergadering van de Dorpsraad.

Vergadering Dorpsraad november 2016

02/11/2016 |  Dorpshuis Lonneker

Reguliere maandelijkse vergadering van de Dorpsraad.

Vergadering Dorpsraad december 2016

07/12/2016 |  Dorpshuis Lonneker

Reguliere maandelijkse vergadering van de Dorpsraad.

Dorpsraad Lonneker

Welkom op de informatiepagina van de Dorpsraad van Lonneker.
De Dorpsraad Lonneker werd op 15 mei 1960 opgericht en heeft de volgende doelstelling:
Het ontwikkelen en stimuleren en deelnemen aan activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in het dorp Lonneker en omstreken.

Proef met app voor buurtpreventie

Door enkele inbraken en aanhoudend vandalisme rondom de speelbölt groeide het gevoel van onveiligheid voor enkele dorpsbewoners in het gebied rondom het Dorpshuis/de scholen/Dorpsstraat. Daarom hebben enkele bewoners samen met de Dorpsraad een proef opgezet met een app voor buurtpreventie: VeiligeBuurt.

Reconstructie kruisingen Oldenzaalsestraat-Oude Deventerweg-Landweerweg en Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg

De provincie Overijssel is inmiddels begonnen met de papieren voorbereidingen van de reconstructie van de kruisingen Oldenzaalsestraat N733 –Oude Deventerweg-Landweerweg en de Oldenzaalsestraat N733-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg.

Projectafwijkingsbesluit De Strip-Oostkamp

Dorpsraad Lonneker kan niet instemmen met het projectafwijkingsbesluit De Strip-Oostkamp van het college van B&W, zoals dat er nu uitziet. Naar onze mening moeten er nog een aantal aanpassingen gemaakt worden.