Update 15 juni 2017: klaar!
Het was een traject van de lange adem, maar het is gelukt: het project Glasvezel Buitengebied Lonneker is afgerond! Als het goed is hebben alle deelnemers hierover inmiddels een brief ontvangen van Reggefiber. Daarin staat ook vermeld dat het deelnamepercentage uiteindelijk uitkwam op 66%, zodat alle deelnemers € 217,- terug kunnen verwachten op hun bankrekening.
 
Dit hele project zou niet mogelijk zijn geweest zonder de noeste arbeid van vele mensen, maar in het bijzonder willen wij toch nog eens danken  Theo Volmer en Jan Bult, de Dorpsraad Lonneker en de Provincie Overijssel voor de financiele ondersteuning.
 
Wij hopen dat alle bedrijven en particulieren die nu zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk, daar veel profijt van zullen hebben!


Update 1 februari 2017
De werkzaamheden zijn inmiddels weer in volle gang.

Update 16 januari 2017
Door een graaf- en breekverbod dat door de Gemeente is afgekondigd loopt de realisatie van de laatste aanlsuitingen verdere vertraging op. De vertraging heeft verband met de huidige weersomstandigheden. Wanneer de werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden is nog niet bekend.

Update d.d. 23 december 2016
De aanlegwerkzaamheden in Lonneker lopen enige vertraging op waardoor het niet lukt om alle inschrijvers dit jaar aan te sluiten. Vanaf week 2 gaat de aannemer verder met het aansluiten. De aannemer neemt contact met u op omtrent de planning. Hij maakt met u een afspraak mbt de exacte datum.
 
De incassoronde is ook gestart. Voor zover nog niet gebeurd wordt de machtiging geïnd in de komende 2 weken. Reggefiber schrijft het volledige bedrag van €2089,80 af. In januari is duidelijk wat het exacte deelnamepercentage is. Indien dit hoger dan 60% is dan zorgt Reggefiber ervoor dat u het verschil terug krijgt.
 

Update d.d. 19 mei 2016
Voor de mensen die wonen in het gebied waar glasvezel aangelegd gaat worden staat interessante informatie op de website van Reggefiber.

Update d.d. 11 april 2016
Op 10 mei zijn de huis aan huis bezoeken voor de aanleg van glasvezel begonnen (deze mensen zijn herkenbaar aan de blauwe jasjes van Reggefiber en hun legitimatie) zie foto. Op 24 mei beginnen de graafwerkzaamheden.

Update d.d. 19 april 2016
Eind april start Reggefiber met de voorbereidingen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Lonneker. Dit betekent dat een van hun glasvezelvoorbereiders bij u aan de deur komt. Bent u niet thuis als de voorbereider bij u aanbelt, dan laat hij een bericht bij u achter met het verzoek om contact op te nemen voor een afspraak. Meer informatie kunt u hier vinden.

Half mei starten de graafwerkzaamheden. Medio juli worden de eerste woningen aangesloten op glasvezel. Goed om te weten is dat het op dit moment nog niet mogelijk is om een glasvezelabonnement af te sluiten. Dit kan vanaf 28 mei op de inloopdag.

Update d.d. 16 maart 2016
Iedereen die woont in het aansluitgebied krijgt binnenkort van KPN/Reggefiber een brief. Degenen die zich hebben aangemeld krijgen een brief met bevestiging van de inschrijving en info over de voortgang. Degenen die zich niet hebben aangemeld krijgen ook een brief met de mogelijkheid alsnog mee te doen. Immers nu de 60% gehaald is, brengt elke nieuwe aanmelding de kosten voor iedereen omlaag. Mensen die (net) buiten  het aansluitgebied liggen en zich wel hebben aangemeld krijgen binnenkort ook een brief met nadere informatie over hun situatie.
 
Het project is nu formeel  aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt tbv de providerdag. Er moet minimaal 8 weken liggen tussen datum aanmelding en de providerdag. De planning is nu dat de providerdag wordt gehouden op zaterdag 28 mei 2016. Tijdstip en locatie worden nog bekendgemaakt. De andere voorbereidingen gaan ondertussen gewoon door. In april zal worden begonnen met een huis aan huis bezoek om vast te stellen hoe de woning met de glasvezel bereikt moet worden vanaf de openbare weg en waar de aansluiting in de woning moet komen. Daarna zal zsm worden begonnen met het leggen van de glasvezelkabels en de eerste aansluitingen zullen naar verwachting in juli worden opgeleverd. Voor de winter moet het gehele project zijn afgerond.
Voor vragen kunt u zich zoals gewoonlijk richten tot de Dorpsraad telefonisch, via Facebook of via de website en e-mail.


Update d.d. 28 februari 2016
Afgelopen maanden heeft de Dorpsraad Lonneker de bewoners van het buitengebied van Lonneker gevraagd of zij willen  kiezen voor glasvezel. Ruim 60% van de bewoners heeft zich inmiddels ingeschreven voor glasvezel en dit betekent dat Reggefiber gaat starten met de aanleg.


Reggefiber is nu druk bezig met de voorbereidingen en vanaf begin april worden de woningen en bedrijven bezocht om samen met de bewoners de plek van het glasvezelaansluitpunt te bepalen.  Ook zal er in april een providerdag georganiseerd worden voor de diensten. Hierover ontvangt u nog bericht. Vanaf begin mei wordt vervolgens gestart met de graafwerkzaamheden. Half juni is de verwachting dat de eerste woningen worden aangesloten.

 

De 60% is nu gehaald, maar wilt u toch nog meedoen en u woont binnen het aansluitgebied, dan horen we dit graag. Dat zal alleen maar ten goede komen aan het verlagen van de eigen bijdrage.

 

Verder is met Reggefiber de afspraak gemaakt dat de automatische incasso, waar u voor getekend heeft, geint wordt op het moment dat de aansluiting bij u aan huis is gemaakt. Dus ook dat is goed nieuws.

 

Voor vragen over de werkzaamheden en de planning kunt u vanaf half maart terecht bij Reggefiber via www.eindelijkglasvezel.nl/lonneker of 088 - 006 37 10.

 

Als Dorpsraad zijn wij natuurlijk erg gelukkig met deze ontwikkeling en via deze website zullen wij u informeren over de voortgang.


Update d.d. 20 februari 2016

De inventarisatie naar de belangstelling voor Glasvezel in het buitengebied van Lonneker is afgerond. Alle contracten die binnengekomen zijn, worden op dit moment gecontroleerd door Reggefiber. Er wordt onder andere gekeken of alle aanvragen binnen het aansluitgebied vallen. Binnen 14 dagen wordt de definitieve uitslag verwacht en weten we of we de 60% gehaald hebben die vereist is voor de aanleg van glasvezel. Zodra we de uitslag hebben, zullen we dit direct communiceren. Dus houd de website in de gaten!

 

Woont u binnen het aansluitgebied, maar heeft u de post gemist en wilt u alsnog mee doen, dan kan dat nog tot eind februari. U kunt het inschrijfformulier downloaden van onze website en na het invullen en ondertekenen in de brievenbus doen van het Dorpshuis in Lonneker, u wel bekend.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen met Henk Holtrigter van KPN/Reggefiber  06-55356127   

 

 

Update d.d. 3 februari 2016
Het is nu ook mogelijk het inschrijfformulier hier te downloaden! Zoals eerder aangekondigd is er een nieuwe informatiebijeenkomst gepland voor alle betrokkenen. In deze brief leest u daarover meer.

Update d.d. 2 februari 2016
Inmiddels zitten we al bijna op 180 aanmeldingen. Dat is nog niet de benodigde 220, maar wij hopen deze week nog veel  inschrijvingen binnen te krijgen. Dit mede omdat wij dit weekend veel mensen duidelijk hebben kunnen maken dat de kosten voor een glasvezelaansluiting beslist niet lager worden door de jaren af te wachten. Ook begrepen wij dat enkele mensen hun aanmelding nog niet hebben ingestuurd omdat zij nog in gesprek zijn met een bank voor een financiering. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben: het kan deze week nog!
 
Omdat er veel vragen zijn over providers, volgt hier wat informatie van Reggefiber.
Heeft u zich aangemeld, maar twijfelt u welke provider u zal nemen? Binnenkort organiseren wij providerinformatiedagen. Hier kunt u terecht met al uw vragen. U heeft vele mogelijkheden bij de verschillende providers, ook is er een mogelijkheid om een pakket te nemen waarbij u uw schotelaansluiting behoudt in combinatie met internet en bellen via glasvezel. Kijkt u hiervoor op de website eindelijkglasvezel.nl of op de website van de providers.
 
“Onderstaande providers zijn beschikbaar op het glasvezelnetwerk van Reggefiber:
KPN                                                      www.kpn.com
Telfort                                                 www.telfort.nl
XS4all                                                  http://www.xs4all.nl/
Vodafone                                          www.vodafone.nl
Online (icm Canaldigitaal)            www.canaldigitaal.nl/alles-in-1/
Tele2                                                    http://www.tele2.nl/
Stipte                                                   http://www.stipte.nl/
Fiber                                                    http://www.fiber.nl/
Solcon                                                 http://www.solcon.nl/
Helden van Nu                                 www.heldenvan.nu/
Fieber                                                  www.fieber.nl/
Trined                                                  http://www.trined.nl/
TWEAK                                                www.tweak.nl/
 
Vergelijkt u op uw gemak de providers en bepaal zo wat voor u de beste oplossing is.

Update d.d. 17 januari 2016
Laatste Nieuws Glasvezel Lonneker Buitengebied (op 15-1-2016 al 29 aanmeldingen binnen)
Glasvezel in het buitengebied van Lonneker komt dichterbij, eindelijk.
Op woensdagavond 13 januari en donderdagavond 14 januari zijn er twee drukbezochte informatieavonden geweest in het Dorpshuis over de aanleg van glasvezel in het Lonneker buitengebied. In totaal meer dan 260 mensen bezochten deze avonden.
Belang van glasvezel:
De voorzitter van de Dorpsraad Matthie Kroezen schetste op die avonden in een korte inleiding het belang van glasvezel om toegerust te zijn op de toekomst. In de nabije toekomst kun je bijna niet meer zonder. Zeker niet als je een bedrijf(je) hebt of schoolgaande kinderen.
Glasvezel aanleggen in het buitengebied is onrendabel voor netwerkbeheerders. Indien de werkelijke kosten worden doorberekend is glasvezel onbetaalbaar voor de meeste mensen. Je moet dan rekenen op minimaal 5.000 tot zeker 15.000 euro per aansluiting afhankelijk van de locatie. Er moet 68 km glasvezel worden aangelegd in het buitengebied om iedereen aangesloten te krijgen.  Daarom is het mooi dat KPN/Reggefiber bereid is onder voorwaarden toch glasvezel aan te leggen in het buitengebied van Lonneker. De belangrijkste voorwaarde is dat 60% van de huizen/bedrijven een abonnement neemt. Anders gaat het niet door en krijgt voorlopig niemand in het buitengebied glasvezel. Omdat er ook geen kabel ligt in het buitengebied maken de meeste mensen gebruik van ADSL via de telefoonkabel. Die techniek begint echter sterk aan het eind van de technische mogelijkheden te geraken. En dan komt er glasvezel.
Noaberschap:
Kroezen deed een beroep op het Noaberschap in Lonneker om met elkaar mee te denken om gezamenlijk de aanleg mogelijk te maken en in buurtschappen e.d. met elkaar te overleggen om die 60% te halen.
Speciaal voor dit project is de provincie Overijssel bereid een subsidie te verlenen van 500 euro per aansluiting. Dat geld is alleen dit jaar beschikbaar! Bij een deelname van 60% zijn de maximumkosten € 2089,-. Bij een deelname van 70% daalt die eigen bijdrage al met 300 euro. Dat komt omdat de vaste kosten gelijk blijven en dan over meer mensen verdeeld kunnen worden.
Rabobank:
Daarna gaf werkgroeplid Jan Bult nog een korte toelichting op het voortraject, dat zeker 3 jaren heeft geduurd en waarbij allerlei problemen moesten worden opgelost. Jan Bult vertelde ook dat de Rabobank bereid is te zoeken naar oplossingen voor mensen, die zo’n bedrag in één keer (te)veel geld vinden. Er kan dan contact worden opgenomen met de Rabobank tel. 053-4885885 en vragen naar Mirjam Kromhof of Judith Ikink.
Uitleg KPN/Reggefiber:
Het grootste deel van de avond werd gevuld door de presentatie van Henk Holtrigter van KPN/Reggefiber, die uitgebreid uitleg gaf over wat glasvezel is, wat je ermee kunt, waarom de kosten in het buitengebied relatief hoog zijn en van welke providers je in de toekomst allemaal gebruik kunt maken. En dat zijn er meer dan 20 !
Inloopmorgens:
Voor mensen die toch nog worstelen met allerlei vragen zijn er ook nog twee inloopmorgens gepland en wel op zaterdagmorgen 23 januari en zaterdagmorgen 30 januari beide keren van 10-12 uur in het Dorpshuis.
Vragen:
1.       Er waren vrij veel vragen over het verschil tussen netwerkbeheerder CIF/Cogas en KPN/Reggefiber.
Cogas is actief in oa de buitengebieden van Noord en Oost Overijssel. De twee belangrijkste verschillen zijn dat Reggefiber een eenmalige bijdrage vraagt en Cogas een vastrechtvergoeding per maand, die altijd blijft gelden en die momenteel op € 9,95 is vastgesteld maar wel wordt geïndexeerd in de toekomst. Het zijn gewoon twee verschillende verdienmodellen. Het 2e verschil is dat Reggefiber meer dan 20 providers biedt, waaronder alle grote providers zoals bv KPN, Tele2, Vodafone, XS4all, Telfort en vele anderen en Cogas maar 5 op dit moment, zonder de groten. Ziggo is bij beide glasvezelnetwerken niet beschikbaar, omdat ze zich nog steeds nagenoeg helemaal richten op de kabel. In het Lonneker buitengebied is alleen KPN/Reggefiber actief.
2.       Je moet nu al een incassomachtiging afgegeven. Wanneer wordt het geld afgeschreven?
In ieder geval pas nadat het project definitief doorgaat en is gestart. Er wordt nog gekeken of het geld relatief kort voordat je wordt aangesloten kan worden afgeschreven. Daarover volgt nog nader bericht.
3.       Als ik een jaar wacht, wordt het dan niet goedkoper?
Zeker niet. Er worden dan de werkelijke kosten plus de investeringskosten in rekening gebracht maar zonder de subsidie van de provincie. Aanleg wordt dan minimaal 1000 euro duurder.
4.       Mag ik zelf niet op mijn eigen grond graven om het goedkoper te maken?
Nee, dat mag niet meer van de Arbeidsinspectie. Reggefiber blijft in dat geval verantwoordelijk.
 
De actuele stand van aanmeldingen kunt u hier bekijken.
 
Glasvezel
In de kern van Lonneker is er in de afgelopen jaren bij alle huizen glasvezel aangelegd. Het staat een ieder vrij om daar al dan geen gebruik van te maken. Echter, voor de huizen en bedrijven gelegen in het buitengebied van Lonneker werd dit niet direct aangelegd. Dit omdat de aanleg te duur zou zijn. De verhouding aansluitingen per kilometer ligt hier natuurlijk een stuk minder gunstig dan in een straat in de kern van Lonneker. Maar juist in het buitengebied zijn de mogelijkheden voor een internetaansluiting met een fatsoenlijke snelheid juist erg klein, terwijl hier veel bedrijven zijn gevestigd die juist veel gebruik (willen/moeten) maken van internet. Daarom is er een werkgroep 'Glasvezel Buitengebied Lonneker' in het leven geroepen. Deze mensen zijn in gesprek gegaan met de Provincie Overijssel. Inmiddels is het gelukt een mooi bedrag gesubsidieerd te krijgen. Hiermee hopen we de aansluiting op glasvezel voor allen in het buitengebied beter betaalbaar te maken. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van het aantal adressen dat zich laat aansluiten.
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een systeem om iedereen die dit aangaat de mogelijkheid te bieden om glasvezel aan te laten leggen.

Share our website