Toen onderzoeksbureau Tauw de onderzoeksresulaten presenteerde van het onderzoek over overlast van grondwater binnen Enschede, bleek Lonneker in dat onderzoek niet meegenomen te zijn. Daarop heeft de Dorpsraad zelf willen inventariseren om hoeveel klachten het binnen Lonneker ging. Gemeente Enschede vroeg al snel om geïnformeerd te worden informeerde op haar beurt Tauw over de meldingen. Hierin blijkt toch voldoende aanleiding te bestaan om 3 peil-buizen te slaan op strategische punten in het dorp. Omwonenden van deze punten krijgen binnenkort een enquête over eventueel grondwateroverlast. Met alle gegevens die Tauw hiermee verzamelt is de verwachting dat beging 2017 een advies kan worden uitgebracht over eventuele door de Gemeente te nemen maatregelen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.


Eerste verantwoordelijke bij dit onderwerp is Henk Engbers.
Share our website