Groene Loper Enschede zet zich in voor veel en gevarieerd groen (natuur) in Enschede. Om dat te bereiken geven zij subsidies uit aan projecten die bijvoorbeeld de biodiversiteit vergroten. De Dorpsraad heeft hiervoor een subsidie aangevraagd en gekregen! Dit betekent dat de Jeugddorpsraad een project kan starten waarbij zij enkele "kale" stukken grond in Lonneker en haar buitengebied gaat inzaaien met bloemenzadenmengsels. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit najaar nog bloembollen te planten op deze stukken.

Het is algemeen bekend dat het leefgebied van veel dieren en insecten de laatste jaren gekrompen is o.a. door bebouwing, bestrating en het gebruik van landbouwgif. Zo heeft bijvoorbeeld de bij het op dit moment erg zwaar. Daarom zijn wij zo blij met het initiatief van Stefan Strootman, een mooie plek onder grote bomen in het weiland voor het poten van bio-bollen heeft gereserveerd. Wij hopen hiermee voor insect en dier een klein paradijsje te maken. En waarschijnlijk zal het ook een lust voor het oog zijn!

Wij zoeken nog meer plekken om dit project uit te zetten. Mocht u suggesties hebben, of misschien net als Stefan Strootman een stuk grond dat u ter beschikking wilt stellen, dan horen wij dat uiteraard graag van u! U kunt contact opnemen met Hans Strootman.


Update december 2016:
De kop is eraf! De eerste bloembollen zijn geplant:Share our website