Het Overijssels Landschap heeft het initiatief genomen oude tracés van kerkenpaden  weer te herstellen. Daarvoor zijn er voor drie projecten in Overijssel geld en middelen ter beschikking gesteld. De Boskamp in de gemeente Olst-Wijhe, Haarle in de gemeente Hellendoorn en Lonneker. De Dorpsraad is trekker van het Lonneker  project. Het Landschap Overijssel ondersteunt daarbij. Uitgangspunt is een Oost-West wandel/fietsverbinding vanaf Hof Espelo via de kerk op het dorpsplein richting Hoge Boekel. De eerste aandacht gaat in 2014 uit naar het westelijk tracé Hof Espelo – Kerk dorpsplein. In tweede instantie zal het oostelijk deel worden bekeken.
Voorwaarde is uiteraard de volledige medewerking en instemming van grondeigenaren en andere direct betrokkenen. Daarnaast moet de route zowel economisch, ecologisch, recreatief en landschappelijk passend zijn.

Geloof in je Landschap is een streven om plekken in het Overijssels landschap, die in de meest brede zin met geloof te maken hebben (kapelletjes, oude samenkomstplaatsen e.d.) weer of beter onder de aandacht te brengen en bereikbaar te maken. Door een verbinding te maken tussen beide initiatieven probeert de Dorpsraad beide initiatieven beter te borgen.
Door het instellen van een structurele werkgroep bestaande uit Landschap Overijssel, Dorpsraad en andere direct betrokken organisaties, eigenaren en vrijwilligers moet het toekomstig onderhoud geborgd worden.

Helpt u mee?
Lijkt het u leuk als vrijwilliger op één of andere wijze een bijdrage te leveren? Meldt dit dan bij de Dorpsraad: info@dorpsraadlonneker.nl.
Share our website