Recent heeft woningbouwcorporatie Domijn via een brief en een drietal infobijeenkomsten de bewoners van gelabelde seniorenwoningen in Lonneker medegedeeld dat de labeling van deze woningen verdwijnt per 1 januari 2017. Dit geldt overigens voor bijna alle gelabelde seniorenwoningen in heel Enschede en Haaksbergen. Daarvoor werden twee redenen aangevoerd: 1. In Nederland geldt vrijheid van vestiging, iedereen mag in principe wonen waar ie wil. Uitsluitend op basis van leeftijd worden geen uitzonderingen meer gemaakt. 2. In algemene zin neemt de belangstelling voor seniorenwoningen af in Enschede. Door het afschaffen van het seniorenlabel hoopt Domijn toekomstige leegstand te voorkomen. Per 1 januari 2016 is de labeling in Haaksbergen al opgeheven, zonder problemen (volgens Domijn).
 
Het gemeenteraadslid Wim Wijfjes heeft over het afschaffen van de labeling aan B&W vragen gesteld. B&W antwoordde dat ze niet op de hoogte was van het afschaffen van de labeling, maar dat er wel de afspraak met de woningbouwcorporaties is dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor de doelgroep die daarop is aangewezen. Dit geldt dus ook voor senioren.
 
Nav het bovenstaande heeft de Dorpsraad op maandag 7 nov een koffiebijeenkomst met bewoners van de huidige seniorenwoningen in het dorpshuis gehouden. Deze werd door 14 bewoners bijgewoond. Uit de bijeenkomst bleek dat de meesten zich vooral zorgen maken over eventueel nieuwe bewoners, die overlast veroorzaken. Dit vooral op basis van eigen ervaringen met sommige recente nieuwe bewoners, die qua leefstijl helemaal niet passen tussen de andere bewoners. Daarnaast is er de angst dat er onvoldoende woningen voor senioren beschikbaar zullen zijn.  
 
Diezelfde dag heeft de Dorpsraad op basis van deze koffiebijeenkomst een gesprek gehad met twee vertegenwoordigers van Domijn. (Lucas Fransen en Erna Kamphuis). Conclusie van dit gesprek was dat het afschaffen van de labeling gehandhaafd blijft. De huidige praktijk is dat de woningmarkt ontspannen is, dwz dat nagenoeg iedereen binnen korte termijn aan een passende woning kan worden geholpen. Dat geldt ook voor senioren. Er staan op 8 nov slechts 24 woningzoekenden voor een woning in Lonneker ingeschreven, waarvan 4 van de leeftijd 65+. Om het probleem van niet passende leefstijl te tackelen, voert Domijn ook voor Lonneker in, dat voordat een woning wordt toegewezen aan een niet-senior, met deze woningzoekende(n) een gesprek wordt gevoerd om de geschiktheid te toetsen. Bij aanwezig geachte ongeschiktheid wordt betrokkene(n) daarop gewezen en wordt een andere woning geadviseerd. Dit heeft in de proefperiode in 2016 in Haaksbergen goed gewerkt. Met Domijn is afgesproken dat er komend jaar elk kwartaal contact zal zijn over de voortgang.
 
Verder was er op donderdag 10 november 2016 in Prismare een informatiemiddag over seniorenhuisvesting georganiseerd door POOB (Plaatselijk Overleg Ouderenbonden). Deze middag is bezocht door de dorpsraad. Naast de ouderenbonden waren hier aanwezig met een presentatie: de gemeente Enschede; AriensZorgpalet; woningbouwcorporatie Domijn en het project “Lang zult u wonen”
 
Een aantal zaken werd duidelijk die middag:
 1. Er is minder behoefte aan seniorenwoningen omdat via de WMO het beleid erop gericht is mensen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen, door het huis aan te passen aan de eigen specifieke situatie met bv een traplift, een aangepaste douche, drempels verwijderen enz en zorg aan huis te leveren
 2. Voorwaarden voor sociale-huurwoning van een woningcorporatie:
U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale-huurwoning van een woningcorporatie:
 • U moet u voor Lonneker inschrijven bij Domijn die in Lonneker verantwoordelijk is voor de verdeling van de sociale-huurwoningen.
 • U heeft soms een huisvestingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij uw gemeente.
 • De woningcorporatie bij wie u een huis wilt huren, kan ook eisen stellen. Bijvoorbeeld aan de hoogte van uw inkomen of de gezinsgrootte.
 • Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Sinds 1 juli 2015 moeten woningcorporaties jaarlijks minimaal 80% van hun vrijgekomen sociale-huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016). 10% mag naar huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 39.874 (prijspeil 2016) en 10% mag naar de hogere inkomens.
Inkomen te laag voor duurdere woning
Als u een laag inkomen heeft, kunnen woningcorporaties u een duurdere sociale-huurwoning weigeren. Het gaat dan om woningen met huur boven de zogeheten aftoppingsgrenzen in de huurtoeslag. De aftoppingsgrenzen zijn:  
 • € 586,68 voor huishoudens van één of twee personen;
 • € 628,76 voor huishoudens van meer dan twee personen.
Woningcorporaties wijzen huurwoningen tot aan de aftoppingsgrenzen vaak toe aan huishoudens met een laag inkomen, dat valt binnen de inkomensgrenzen van de huurtoeslag. Woningcorporaties zijn namelijk verplicht om aan ten minste 95% van deze huishoudens een woning toe te wijzen met een huurprijs tot maximaal de aftoppingsgrens.
De inkomensgrenzen voor de huurtoeslag zijn in 2016: € 22.100 voor eenpersoonshuishoudens, € 30.000 voor meerpersoonshuishoudens onder de pensioengerechtigde leeftijd en € 30.500 voor meerpersoonshuishoudens boven de pensioengerechtigde leeftijd.
 1. Urgentiecriteria voor sociale-huurwoning
Bij de toewijzing van een sociale-huurwoning van een woningcorporatie (maar ook van een particuliere verhuurder) kunt u soms voorrang krijgen. Dit kan op grond van zogeheten urgentiecriteria. Voorbeelden zijn:
 • medische indicatie;
 • sociale indicatie (bijvoorbeeld als uw huidige woning te klein is voor uw gezinsgrootte);
 • leeftijd (bijvoorbeeld als uw huidige woning gelet op uw (hogere) leeftijd niet meer passend of veilig is);
 • het achterlaten van een schaarse woning.
Met dank aan de website van de Rijksoverheid
 
Nadere informatie kunt op opvragen bij:
 
Hanny Flore,    ANBO tel. 053 4764515                  Martin Koning, PCOB tel. 053 4333069  Louk Geilenkirchen, KBO 053 4357966                Johan Slaa, secretaris POOB 053-4350472
 
Specifieke vragen over de situatie in Lonneker kunt u stellen aan Karel Roeloffzen van de Dorpsraad Lonneker tel. 06-22413485
Share our website