Op 30 maart 2018 zond ADT deze brief aan o.a. de Dorpsraad om te informeren over de voortgang en stand van zaken betreffende 't Vaneker. Hierin wordt verder ingegaan op de afsluiting van de oostkant van 't Vaneker voor auto's (wandelaars en fietsers kunnen nog steeds via de oostkant 't Vaneker in) als ook de technische wijziging van het bestemmingsplan voor dit gebied. De stukken hieromtrent liggen tot 23 mei 2018 ter inzage bij de Gemeente.
Share our website