Tijdens het inventariseren van de eerste wensen van de Jeugddorpsraad, kwam de verkeersveiligheid als onderwerp op tafel. Daarop nodigden we Dorpsagent Herman Oostindie uit. Hij adviseerde de leden om er een project van te maken en hoe dat er ongeveer uit moest zien.

De Jeugddorpsraadsleden zijn enthousiast aan de gang gegaan. Gedeeltijk begeleid door een collega van de heer Oostindie heeft een groepje leden tijdens een paar ochtenden foto's gemaakt van de verkeerssituaties. Hun bevindingen hebben ze verwerkt in dit verslag. We hopen dat dit verslag helpt om iedereen weer aan de verkeersregels te herinneren, zodat het verkeer veiliger en overzichtelijker wordt voor alle verkeersgebruikers rondom de scholen.

WIj hopen dat u ook meewerkt aan een veilige situatie!
Share our website