Er is zicht op afronding van de reconstructie van de Oldenzaalsestraat. De eindoplevering zal binnenkort plaatsvinden.

VRI (stoplicht)
De verkeerslichtinstallatie (VRI) op de kruising Oldenzaalsestraat-Lonnekermolenweg-Scholten Reimerschool werkt nog niet optimaal. Heel recent is met een delegatie van bewoners, verkeersspecialisten van Provincie en Gemeente en leden van de Dorpsraad vastgesteld welke verbeteringen aan de verkeerslichten nog doorgevoerd kunnen worden. Vastgesteld is wel dat een ideale oplossing gezien de beperkte ruimte op de kruising niet haalbaar is. Er wordt dus gekozen voor een optimale oplossing, waarbij als er keuzes gemaakt moeten worden, veiligheid voor doorstroming van het verkeer gaat. Daar kan niemand tegen zijn.
Een deel van de ouders kiest echter zelf een onveilige weg om bij  't Lönnke Grut en Lonnekerschool te komen, nl door links van de weg tegen het tegemoetkomende verkeer in te fietsen. Hiervoor zal nog een oplossing gezocht worden.
 
Voetpad naar Lonneker Erf
De oplossing die in eerste instantie als voetbad was aangebracht langs het fietspad tussen Lonnekererf en Wegmanstraat voldeed niet. Daarom is er inmiddels een degelijk tegel-voetpad aangebracht. In tegenstelling tot eerdere berichten bleek de dichting van de naastgelegen sloot daarvoor niet nodig. 
 
Verkeersdruk
De verkeersdruk op de Oldenzaalsestraat blijft echter onverminderd hoog. Bewoners en Dorpsraad houden vast aan het streven om de verkeersintensiteit terug te brengen naar plm 10.000 voertuigen per etmaal. Deze ligt daar nu zeker 75% boven. Met de verdere ontwikkeling van het luchthaventerrein zal deze verkeersdruk alleen maar toenemen. We blijven druk uitoefenen op gemeente en provincie om tot een oplossing te komen.
Een brief met vragen en voorstellen ter verbetering van de situatie werd door ons gestuurd aan Gemeente Enschede en Provincie Overijssel. Inmiddels kunt u de antwoorden van deze twee overheidsorganen elders op deze site nalezen. 


Zie ook:
Verminderen doorstromend verkeer door Lonneker
Quickscan verkeersdrukte Oldenzaalsestraat
Vragen en antwoorden omtrent verkeersdrukte door Lonneker
Share our website