Onlangs is er een bijeenkomst geweest van vertegenwoordigers van diverse straten binnen Lonneker die de verkeersdrukte veel te groot vinden geworden. Tijdens deze bijeenkomst is er overleg gevoerd en is er een plan ontstaan. Alle vertegenwoordigers van straten die last hebben van deze enorme hoeveelheid verkeer zullen een brief sturen aan Provincie en Gemeente met het verzoek te komen tot een oplossing. De Dorpsraad steunt deze actie en wil daarom helpen bewoners van andere straten ook de kans te bieden aan deze actie mee te doen. Daarom treft u hier een standaard brief aan.Het staat een ieder natuurlijk vrij een eigen brief te sturen of deze standaardbrief aan te passen. 

Doet uw straat ook mee?
Mocht u - voor uw straat - ook zo'n brief willen versturen, dan verzoeken wij u om ons hiervan even op de hoogte te stellen. Wij kunnen dan een overzicht krijgen van welke straten de overlast ervaren en eventueel contact met u opnemen, mocht dat nodig zijn. U kunt ons bereiken via info@dorpsraadlonneker.nl

Aanvulling:
Alle straten die deelnemen waren uitgenodigd voor een bijeenkomst van het CDA op woensdag 4 maart jl. in het Dorpshuis. Op die bijeenkomst was een mix van leden van gedeputeerde staten, provinciale staten, gemeenteraad, B&W en bestuur CDA aanwezig zijn om de verkeersproblematiek in Lonneker te bespreken. Het gesprek werd als zeer positief ervaren. Het CDA heeft aangegeven de verkeersproblematiek in Lonneker in hun verkiezingsprogramma te hebben staan. 

Aanvullig 2 april 2015
Inmiddels ontvingen wij deze brief van gemeente Enschede. De inhoud van deze brief geeft de strekking van het gesprek dat plaatsvond met wethouder Van Agteren weer. Wij zijn van mening dat de zaak hiermee niet is afgedaan. Binnenkort worden daarom alle vertegenwoordigers die een brief zonden, uitgenodigd voor een bijeenkomst om gezamelijk een volgende stap te bespreken.

Wellicht ook interessant voor u:
- Vragen en antwoorden omtrent verkeersdrukte op de Oldenzaalsestraat
- Verkeer: voortgang verkeersdruk en veiligheid Oldenzaalsestraat
- Quickscan verkeersdrukte Oldenzaalsestraat
Share our website