Berichten uit de Dorpsraad 16 oktober 2020

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad 16 oktober 2020
Berichten uit de Dorpsraad van 16 oktober 2020
Wij zijn helemaal klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is nog lang niet klaar met ons. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord de laatste maanden. Helaas klopt het. Misplaatst optimisme met daaraan gekoppeld gedrag heeft ons in een nieuwe semi-lockdown gebracht. Horeca dicht, dorpshuis opnieuw gesloten, muv de prikpost, amateursport grotendeels plat enz. Gelukkig blijven de scholen open. In ieder geval gelukkig voor de kinderen, want voor de leerkrachten is het heel vaak improviseren en extra stappen zetten. Richt je op wat er wel kan, ik heb het vaker gezegd. Een mooi voorbeeld vind ik de Lonneker Molen. De molen zelf wordt momenteel grondig gerestaureerd maar desondanks hebben de vrijwilligers een manier gevonden om een bestelling van 8000 pakjes pannenkoekenmeel klaar te maken de komende weken. De fam. Herink heeft hun loods ter beschikking gesteld zodat een grote groep vrijwilligers geheel coronaproof in groepjes van vier personen, zakje na zakje en doos na doos kan vullen met die 8000 zakjes meel. Een belangrijke bron van inkomsten voor de molen in dit moeilijke jaar. Als het niet kan zoals het moet dat moet het maar zoals het kan.
De AED’s hangen er. Dat is maandag 12 oktober gebeurd. DUS:  Bij een hartstilstand 112 bellen. Via 112 wordt zowel een ambu gestuurd als een oproep uitgedaan voor de dichts bijzijnde AED bedienaar. U hoeft dus zelf geen AED bedienaar te bellen. 112 volstaat.
Bij de toekomstige aanleg van de F35 wordt nu al rekening gehouden met het verkeerscirculatieplan Lonneker dat er moet komen. Dat gaat ook over allerlei vormen van sluipverkeer door Lonneker. Een groep bewoners van de Lonneker Molenweg heeft daar al een voorschot op genomen. Ze hebben op 7 oktober een plan gepresenteerd in de dorpsraad om de doorstroming van verkeer vanaf de Glanerbruggeweg, via de Lonneker Molenweg naar de Scholten Reimersstraat te bemoeilijken.
Speelmogelijkheden voor kleine kinderen: De jeugddorpsraad en hun begeleiders controleren ook de speelmogelijkheden in het dorp. Ze controleren of er iets kapot is en geven dat dan door aan de gemeente. Recent kwam het verzoek van een paar moeders of er geen speelterreintje zou kunnen komen aan de Schuttekamp eo. Dat deel van Lonneker heeft geen speel terreintje. We gaan kijken wat er mogelijk is. Voor mensen die een goed idee hiervoor hebben, houden wij ons aanbevolen.
Lonneker 2030: Er is eindelijk weer voortgang in dit traject. Door de corona hebben we opnieuw een half jaar vertraging opgelopen. Maar op woensdag 30 september heeft de dorpsraad ondanks corona Het Kleine Kernen Spel uitgevoerd. Het is door de provincie ontwikkeld voor dorpsorganisaties. Met behulp van de uitkomst kijken we als dorpsraad naar de rol die we in de toekomst willen spelen. Tevens een mooi middel om te zien hoe ook  andere dorpen aan de slag gaan met verschillende thema’s. Of hoe andere dorpsorganisaties zich bezinnen op deze toekomst. Want dat de wereld om ons heen verandert ervaren we allemaal, iedere dag. Dat daarbij kansen liggen voor kleine kernen en actieve bewoners, weten we ook. Maar hoe die kansen te pakken.  De dorpsraad heeft voorlopig een aantal thema’s gekozen waarvan we denken dat die het belangrijkst zijn de komende jaren. Verkeersoverlast; wonen; voorzieningen/kerk/dorpshuis;  groene omgeving. Deze opsomming is nog niet volledig. We gaan de komende maanden (en jaren) het hele dorp betrekken bij dit traject binnen de mogelijkheden die corona ons biedt.
Lonneker heeft weer een vaste wijkagent: Toen het vertrouwde gezicht van Herman Oosteindie zich achter het ABP was gaan verschuilen kregen we Angela Dolfing als nieuwe wijkagent. Helaas koos ze na korte tijd voor een andere carrière en kregen we tot twee keer toe een tijdelijke invulling. Beide keren te kort om echt kennis te kunnen maken. Daarom zijn we heel blij met de komst van Jurgen Rekers als vaste wijkagent voor de komende jaren. Want ook een dorp heeft een vaste figuur nodig van de politie waar ze op kan vertrouwen en die er is als het nodig is. Binnenkort gaan we nader kennismaken en afspraken maken.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website