Bericht uit de Dorpsraad d.d. 3 oktober 2019

Berichten uit de Dorpsraad oktober 2019
 
Voortgang Lonneker 2030:
De offerte is binnen en samen met onze begeleider Tom Jannink en de mensen van stadsdeel Noord kan er hopelijk binnenkort gestart worden met de uitvoering van dit niet onbelangrijke traject voor ons Dorp. Houd de info in de gaten de komende tijd.
 
Dorpshuis Lonneker:
De boel is weer vlot getrokken door Gemeente en Parochiebestuur. De Gemeente is actief bezig met mogelijk een andere exploitant dan de Gemeente zelf. Hoewel er helemaal nog niets concreet is, gloort er eindelijk hoop. De Dorpsraad heeft de Gemeente overigens wel om opheldering gevraagd over een brief die is ontvangen van wethouder Van den Berg. Het is een begeleidende brief bij een enquête over de wijkbudgetten. Er is een apart budget voor “Right to Challenge”. Dit betreft - heel kort gezegd – een budget voor burgerparticipatie in relatie tot welzijn. Twee jaar geleden heeft Lonneker gevraagd voor het Dorpshuis een sociale hypotheek verstrekt te krijgen op basis van het model buurthuis Dolphia. (Je betaalt de hypotheek terug door de inzet van allerlei vrijwilligersuren.) Een eerste opzet voor Lonneker lag al klaar, toen toenmalig wethouder Van Agteren er direct een streep doorhaalde omdat er volgens hem geen budget voor was. Nu zegt zijn collega Van Den Berg dat er maar mondjesmaat een beroep gedaan is op het budget en geeft hij twee voorbeelden waarvoor het wel is gebruikt: het buurthuis in Dolphia en het nieuwe multifunctionele centrum “Zweede” in Boekelo. Over Lonneker geen woord. We hebben de wethouder om opheldering gevraagd, zie hier de brief die wij stuurden.
Meer informatie over Right to Challenge vindt u hier.
 
Verkeer:
Het was vaak heel druk in Lonneker de afgelopen weken. De renovatie en afsluiting van de Weerseloseweg/Vliegveldstraat bracht veel verkeersoverlast en files in Lonneker met zich mee. Maar we zijn nog niet van de overlast af. Het moet eerst slechter worden voor het beter wordt.
Als de Weerseloseweg klaar is wordt begonnen met vernieuwing van de kruising Oldenzaalsestraat-Lossersestraat (de handwiezer) en als dat klaar is wordt de nieuwe rotonde Oldenzaalsestraat-Oude Deventerweg-Landweerweg aangelegd. Dus tot in 2022 zal er in de grond worden gewroet en zal er asfalt worden gelegd.
En dan hebben we natuurlijk nog steeds het aanhoudende probleem van ons Dorpsplein m.b.t. sluipverkeer en parkeren. Er wordt getracht door relatief eenvoudige maatregelen de overlast te verminderen.  Eind van dit jaar meer hierover.
Aan de oostkant van het Dorp blijft de kruising Losserstraat-Glanerbruggeweg-Lonneker Molenweg de gemoederen bezig houden. Recent is er weer een ernstig ongeval gebeurd. De provincie heeft voorlopig borden geplaatst van Veilige snelheid 50 km per uur. Er is overleg gepland tussen Provincie, Gemeente en Dorpsraad om te zoeken naar verbetering.
Bij de aanleg van de nieuwe fietssnelweg F35 van Enschede naar Oldenzaal blijkt de passage van Lonneker een knelpunt. Er wordt momenteel met alle betrokkenen overlegd om te zoeken naar draagvlak voor een tracé langs of door Lonneker richting Oldenzaal. Een ideale oplossing is er niet. Het zal dus een keuze worden voor de minst slechte oplossing. Oldenzaal heeft haar stuk F35 overigens klaar tot Mc Donalds bij de afslag A1.
 
Website Lonneker.nl
Er bestaat al jaren een website Lonneker.nl. Na een voortvarend begin is die website wat in de versukkeling geraakt en ontbeert actuele informatie en een goede kalender over wat er te doen is in het dorp. We zijn heel blij dat het Digipunt Lonneker dat drie ochtenden per week actief is in het Dorpshuis en bereid is als webmaster van de website te gaan optreden en het een nieuwe invulling te geven. We zijn Monica van de Woning veel dank verschuldigd dat zij voortdurend tegen de stroom in, de website toch in de lucht heeft gehouden al die jaren. Monica bedankt !
 
Matthie Kroezen voorzitter Dorpsraad Lonneker
 
 
 
Share our website