Bericht uit de Dorpsraad d.d. 4 april 2019

Berichten uit de Dorpsraadvergadering
van 3 april
 
Bouwen in het buitengebied:
Op basis van het bouwplan aan de Nieuwedijk maar ook i.v.m. met bouwplannen elders in Lonneker buiten het plangebied heeft de Dorpsraad contact gezocht met de Gemeente. De wens van de Dorpsraad is om meer duidelijkheid te verschaffen naar de toekomst toe, of er buiten het plangebied gebouwd mag worden en zo ja, waar. De Gemeente heeft dit verzoek ingewilligd en in de eerste helft van mei zal een eerste gesprek plaatsvinden. De Gemeente heeft ook een update van de Gids voor het Buitengebied in voorbereiding. Dit is een document waarin o.a. agrarische bestemming, natuur, duurzaamheid, recreatie en bouwen voor het buitengebied van Enschede zijn vastgelegd.
In 2008 verscheen de eerste Gids, in 2014 de tweede en in 2020 zal deze opnieuw worden vastgesteld. Als u wilt lezen wat het huidige beleid is zie deze link: www.enschede.nl/sites/default/files/gids-buitenkans-2014.pdf  
 
Verkeersveiligheid:
Ook gaat de Dorpsraad in gesprek met de Gemeente over een aantal verkeersonveilige situaties in Lonneker, zowel op het Lonnekererf als op ’t Vaneker. Binnenkort hoort u daarover meer.
 
’t Vaneker:
Ja, ’t Vaneker. Wonen in een groen en open gebied met rust en ruimte begint op sommige plekken te lijken op wonen tussen hoge hekken. Een aantal kavels verandert in een soort “resort” met hoge hekken er omheen. Dit is toch echt wat anders dan een open gebied zoals Gemeente en ADT altijd voor ogen hebben gehad. We begrijpen dat zelfs binnen de Gemeente Enschede sommigen zich zorgen maken over deze hekkenhype.
 
Jeugddorpsraad:
Met de Jeugddorpsraad gaat het buitengewoon goed. Ze hebben mooie projecten opgezet met de insectenhotels en bloemenweitjes en daarvoor zelf geld binnengehaald. Kinderen vinden het kennelijk zo leuk dat zich 14, ja, veertien nieuwe leden hebben aangemeld. We gaan in overleg met de beide scholen hoe we het werkbaar kunnen houden, want we willen liever kinderen die zich vrijwillig aanmelden niet teleurstellen.
 
Opruimactie buitengebied:
De agrarische buurtkring Lonneker (de boeren, die rond Lonneker hun bedrijf hebben) hebben het initiatief genomen om binnenkort een keer bijvoorbeeld op een zaterdagmorgen een grote opruimactie te houden in de bermen van de buitenwegen rond Lonneker. De boeren komen met trekkers en wagens om de rommel in te gooien. Ze hebben de Dorpsraad om ondersteuning gevraagd en dat doen we natuurlijk graag. Verschillende mensen hebben zich op voorhand al aangemeld om te helpen. Op korte termijn leest u meer hierover.
 
Nieuw Toeristisch Informatie Punt (TIP):
Al op het Dorpsplein geweest? Het nieuwe bord al gezien? Met ondersteuning van de Dorpsraad heeft Routenetwerken van de regio Twente een nieuw bord geplaatst op het Dorpsplein met nieuwe kaarten, teksten en foto’s van Lonneker en omgeving. Heel geslaagd vinden we zelf.
 
Namens de Dorpsraad Lonneker
Matthie Kroezen voorzitter
 
 
Share our website