Bericht uit de Dorpsraad d.d. 5 juli 2019

Berichten uit de Dorpsraad juli 2019

Bezoek wethouder Diepemaat aan de Dorpsraad op woensdag 3 juli

We hebben oa gesproken over:

Dorpsplein: parkeren en sluipverkeer

Er is de laatste jaren veel over gepraat en er zijn veel ergernissen bij sommigen over het soms chaotische parkeren en het nog steeds toenemende sluipverkeer op het Dorpsplein. Ongeveer 10 jaar geleden is het Dorpsplein opnieuw ingericht. De doelen die toen zijn gesteld in overleg met alle betrokkenen zijn echter op een aantal punten niet gehaald. Het Dorpsplein is een voetgangersgebied waar auto’s en andere voertuigen gedoogd worden. De maximumsnelheid is 15 km per uur. Parkeren mag alleen in de met witte lijnen en een P aangegeven vakken. Heel veel automobilisten is dit kennelijk niet bekend of ze trekken zich er niets van aan. Er wordt vaak veel te hard gereden, voor een voetgangersgebied gaat er veel te veel verkeer doorheen en men parkeert op drukke momenten daar waar nog een gaatje over is, al is het midden op de “rijbaan”. Een feit is dat er op drukke tijden te weinig parkeerplaatsen zijn in de dorpskern van Lonneker.

Afspraak: De Dorpsraad gaat samen met de gemeente met alle belanghebbenden in gesprek om te bezien of er een aantal effectieve en goedkope maatregelen genomen kunnen worden om iets te doen aan de hoeveelheid verkeer, de snelheid en het parkeren. Op korte termijn wordt hiermee begonnen.

Buitengebied:

Zoals eerder gememoreerd wordt er dit jaar en volgend jaar nieuw beleid ontwikkeld voor het buitengebied van Enschede. Lonneker heeft veel buitengebied, dus zitten we op het vinkentouw. Wethouder Jurgen van Hout is inmiddels de vaste wethouder voor het gehele buitengebied van Enschede. De Dorpsraad heeft inmiddels ook gesproken met Stawel, de stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling in Enschede over de volgende thema’s:

1. Ruimte, landschap en natuur

2. Sociale betrokkenheid en leefbaarheid

3. Economisch klimaat en ondernemerschap

4. Duurzaamheid en energietransitie

Daarnaast is afzonderlijk gesproken over wonen in het buitengebied. Er is afgesproken dat na de zomervakantie samen met Stawel en de dorpsraden van Boekelo en Glanerbrug we zoveel mogelijk met een gezamenlijk standpunt komen over bovengenoemde thema’s. Een punt dat er wat mij betreft uitsprong is de ontwikkeling van veeteelt en landbouwbedrijven in Enschede. Volgens een recente analyse zijn er nog plm 55 bedrijven in Enschede die als hoofdmiddel van bestaan veeteelt of landbouw hebben. Verreweg de meeste daarvan zijn weer melkveehouders. Uit de analyse blijkt dat een kwart tot een derde van deze 55 op korte termijn definitief stopt met het bedrijf. Eveneens een kwart tot een derde weet nog niet wat ze doen en slechts de resterende groep zet het bedrijf door in de toekomst. Dit betekent dat we over plm 10 jaren in Enschede nog plm 25 fulltime boerenbedrijven overhouden. Hoeveel in Lonneker?

De laatste afspraak met de wethouder was dat we op vrijdag 26 juli gezamenlijk een fietstocht maken door Lonneker om de wethouder op belangrijke punten te wijzen in Lonneker.

Personele bezetting Dorpsraad Lonneker:

De nieuwe kandidaat Dorpsraad leden zijn Hetty Bult en Nicole Workel. Beiden draaien een aantal vergaderingen mee en in het najaar worden er definitieve afspraken gemaakt.

En dan nog een heel grote pluim op de hoed voor de organisatoren van het 100 jarig bestaan van VKL, met vier dagen activiteiten en festiviteiten op het Dorpsplein met een prachtig gebruik van onze muziekkoepel en een briljante koppeling van feesttent en kermis. Hulde.

Maar ook dikke duimen omhoog voor de “boys” van het Hill Billy Lonneker Veldfeest .

Het mooie van beide festiviteiten was dat er aandacht was voor alle doelgroepen van jong tot hoogbejaard. Het waren activiteiten die het saamhorigheidsgevoel in het Dorp weer versterkt hebben.

Matthie Kroezen voorzitter Dorpsraad Lonneker


Share our website