Bericht uit de Dorpsraad d.d. 7 november 2019

Berichten uit de Dorpsraad november 2019
 
Lonneker Droadneagel: dat het Dorpsblad goed wordt gelezen blijkt wel uit het feit dat de oproep om kandidaten aan te leveren voor de Lonneker Droadneagel maar liefst 9 nominaties heeft opgeleverd. Met recht dus een luxeprobleem voor de Dorpsraad. Als u komt op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Dorpsraad op zondag 5 januari in het Dorpshuis komt u te weten op wie de keuze is gevallen dit keer.
 
Er valt veel te melden deze maand. Zo veel dat er volgende week ook nog een stukje zal verschijnen met nieuwe ontwikkelingen.
 
Dorpshuis: er is goed nieuws te melden over de omgeving van het Dorpshuis. Er is een bijdrage ontvangen van het Roelvinkfonds om een parkeerplaatsje te realiseren achter het Dorpshuis. Samen met een bijdrage van de gemeente Enschede en mogelijk zelfwerkzaamheid kan deze parkeerplaats nu worden gerealiseerd. Een mooi succes van de gezamenlijke initiatiefnemers.
 
AED’s: opnieuw aandacht voor de AED’s en vooral voor de bedieners daarvan. Er zijn namelijk te weinig mensen in Lonneker die bij een hartstilstand een AED mogen bedienen. Dat is heel jammer en het kan onnodige slachtoffers kosten. Geef u op als bediener of activeer mensen waarvan u denkt dat ze een goede AED-bediener zouden kunnen zijn. Lees ook het aparte daaraan gewijde stukje elders in het Dorpsblad.
 
Lonneker 2030: de voorbereidingen zijn in volle gang, maar hebben toch meer voeten in de aarde dan verwacht. Het subsidietraject is wat stroperig maar is zo goed als afgerond. De projectgroep met Marc Blokhuis namens het Dorp, Robert Reijnders namens de Dorpsraad, Anne Oude Nijeweme van Stadsdeel Noord en Tom Jannink via Provincie Overijssel gaat ervan uit dat uiterlijk april 2020 met het inhoudelijke traject kan worden begonnen. Ruim van te voren krijgt u nadere informatie daarover.
 
’t Vaneker: er is overeenstemming over de overdracht aan Technology Base van alle nog aan Defensie toebehorende gebouwen op het voormalige Zuidkamp. Binnenkort zullen de stukken worden getekend en zullen daarna al deze gebouwen worden gesloopt. Er komt daarmee extra ruimte op ’t Vaneker. Deze ruimte mag niet worden gebruikt voor extra kavels want het aantal kavels is via de Raad van State vastgelegd en kan niet zomaar worden gewijzigd. Wel zullen verschillende geplande kavels ruimer worden opgezet en zal de huidige grote parkeerplaats met directe omgeving worden getransformeerd in een Landschapspark geheel passend in de omgeving.
 
Stookalert: een open haard of een mooie houtkachel kan reuze gezellig en ook lekker warm zijn maar hout stoken is nu eenmaal niet de meest gezonde wijze van verwarming. In verband met onder andere het tegengaan van fijnstof proberen we de hoeveelheid verkeer over de Oldenzaalsestraat en sluipverkeer door het Dorp te beperken. Nog steeds niet met al teveel resultaat. We hebben wel invloed op het stoken van hout. Er zijn soms van die dagen, mistig en (bijna) geen wind waarbij de rook neerslaat en blijft hangen. Vooral mensen met longaandoeningen hebben daar veel last van. Maar het is voor iedereen ongezond. Ook bij ons in het Dorp wordt soms geklaagd over rookoverlast. Daarom, gebruikers van een openhaard of houtkachel maak gebruik van www.stookwijzer.nu en houdt rekening met uw buren.
 
Volgende week meer over de ontwikkelingen voor het buitengebied van Lonneker, de Jeugddorpsraad, opnieuw de bouwplannen aan de Nieuwedijk, verschillende verkeerssituaties in en rond het Dorp en de website Lonneker.nl
Veel succes met bladblazen en bladvegen de komende week,
Matthie Kroezen
Voorzitter Dorpsraad Lonneker
 
 
 
Share our website