bericht uit de dorpsraad maart 2020

Berichten uit de Dorpsraad maart 2020
 
De Jeugddorpsraad heeft een nieuwe voorzitter. Koen Stroo heeft de voorzittershamer overgenomen van Skip Workel. En Koen moet direct al aan de bak, want zoals u in het vorige dorpsblad heeft kunnen lezen is er op vrijdag 20 maart een grote opruimactie in en rond het Dorp. De Jeugddorpsraad zal daarin samen met de kinderen van beide scholen uit Lonneker de uiterste best doen alle weggegooide flessen, blikjes, plastic  en andere rommel op te ruimen. Maar ligt er bij u iets in de berm of voor het huis op straat. U mag het ook zelf opruimen. Want opgeruimd staat netjes.
Dorpsbudget 2020: Helaas hebben we opnieuw een paar honderd euro minder te besteden dan vorig jaar. Dus het beschikbare geld moet goed worden besteed. Voor een bijdrage uit het Dorpsbudget voor een activiteit of aanschaf van materialen o.i.d. moet uw aanvraag vóór 1 april 2020 binnen zijn bij de Dorpsraad. Kijk in het Dorpsblad of op de website www.dorpsraadlonneker.nl hoe dat in z’n werk gaat.
AED’s Op maandagavond 24 februari is er in het Dorpshuis een cursus reanimatie, AED gehouden. Er zijn tien mensen opgeleid en allemaal hebben ze het certificaat behaald. Maar er zijn nog niet genoeg gecertificeerde mensen en ook niet voldoende AED’s. Er waren trouwens meer AED’s in Lonneker dan we wisten, want sommige AED’s waren óf niet geregistreerd, óf hingen binnen en waren lang niet altijd beschikbaar. Alle beheerders van de huidige AED’s hebben toegezegd de bereikbaarheid te willen optimaliseren. De aanschafprijs van nieuwe AED’s is momenteel vanaf 1200 euro. Dat is niet mis. We zijn in gesprek met de gemeentelijke politiek en andere subsidiegevers om de dekking van AED’s in Lonneker sluitend te krijgen. Gelukkig zijn er ook al burgerinitiatieven, zoals in de Achterhook (Landweerweg/Lossersestraat) om zowel een AED als voldoende opgeleide mensen ter beschikking te krijgen. Mensen die ook een cursus AED willen volgen kunnen zich opgeven bij info@dorpsraadlonneker.nl
Verkeersperikelen: Reconstructie kruising Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerrondweg. Het gaat echt gebeuren dit jaar. De eerste bomen zijn zaterdag 29 februari al verwijderd. Deze maand en volgende maand worden alle leidingen verlegd. Graafwerkzaamheden waar het verkeer nog weinig last van zal ondervinden. Maar daarna als de Marathon is geweest op zondag 19 april gaat het echt gebeuren. De provincie heeft een verkeersplan als onderdeel van de aanbesteding gemaakt. Een goede en veilige omleiding van het verkeer speelt een belangrijke rol bij de aanbesteding. Er zijn niet veel mogelijkheden. Hopelijk is er volgende maand meer bekend.
Aanleg F35 door Lonneker: Er komt wat meer duidelijkheid in mogelijkheden en onmogelijkheden. Het ingenieursbureau Movares heeft op 5 maart een eerste toelichting gegeven aan de Klankbordgroep F35 Enschede-Oldenzaal. Dit leverde de volgende voorzichtige conclusies op.
De Bergweg valt zo goed als zeker af als toekomstig tracé voor de F35. Op woensdag 25 maart is er een technische sessie waar alle details uit het rapport inhoudelijk met de Klankbordgroep worden besproken. Op donderdag 9 april is er een inloopbijeenkomst eind van de middag/ begin van de avond waarbij alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van de conclusies uit het onderzoek van Movares. Vóór 9 april zal een aantal direct betrokkenen die niet rechtstreeks waren vertegenwoordigd in de klankbordgroep worden geïnformeerd. Let wel: het gaat nog steeds om het zoeken van de objectief gezien beste variant. Er is nog geen enkel besluit gevallen. Voor meer informatie kunt u hier kijken,
Kringloopwinkel Lonneker: De direct omwonenden van de kringloopwinkel ondervinden veel overlast van deze winkel. De locatie voor een dergelijk bedrijf op deze plek is objectief gezien zeer ongelukkig. Zeer druk kruispunt met meer dan 20.000 auto’s per dag. Nagenoeg geen parkeerruimte, waardoor klanten veelvuldig parkeren op privéplaatsen. Geen ruimte voor laden en lossen van grote vrachtauto’s waardoor Lonneker Molenweg met grote regelmaat geblokkeerd wordt. Er is geen alternatief voor omrijden, dan via Landweerweg of Lossersestraat, kilometers om! 24 uur per dag vrij deponeren van afgeschreven witgoed en elektrische apparatuur, waardoor veel geluidsoverlast ook ’s avonds en ‘s nachts. Politie en gemeente hebben tot nu toe niet meer weten te bereiken dan kleine aanpassingen. Het bedrijf past kennelijk binnen het huidige bestemmingsplan. We zoeken een blijvende oplossing.
 
Matthie Kroezen
Voorzitter Dorpsraad Lonneker
 
Share our website