Bericht uit de Dorpsraad zomervakantie 2019

Berichten uit de Dorpsraad zomer 2019
 
AED’s: Interesse? Meld je aan!! Het is van levensbelang!!
De situatie rond AED’s in het Dorp is niet meer up to date en voldoet niet meer aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden. Het beheer was niet eenduidig en sommige AED’s waren niet aangemeld bij 112, een absolute noodzaak. Veronique Dercksen van de Dorpsraad is bezig het beheer en gebruik van de AED’s te optimaliseren. Alle AED’s in Lonneker zijn/worden aangemeld bij de landelijke organisatie HartslagNu. Het blijkt dat er ook te weinig vrijwilligers zijn in Lonneker om een AED te kunnen en mogen bedienen. Bent u bereid vrijwilliger te worden of wilt u meer informatie neem dan contact op met info@dorpsraadlonneker.nl. Binnenkort meer informatie hierover.
 
Bezoek van wethouder Diepemaat aan Dorpsraad op woensdag 3 juli en fietstocht door Dorp en buitengebied met weth Diepemaat op vrijdag 26 juli waarbij we o.a. hebben gesproken over:
Dorpsplein: parkeren en sluipverkeer
Er is de laatste jaren veel over gepraat en er zijn veel ergernissen bij sommigen over het soms chaotische parkeren en het nog steeds toenemende sluipverkeer op het Dorpsplein. Ongeveer 10 jaar geleden is het Dorpsplein opnieuw ingericht. De doelen die toen zijn gesteld in overleg met alle betrokkenen zijn echter op een aantal punten niet gehaald. Het Dorpsplein is een voetgangersgebied waar auto’s en andere voertuigen gedoogd worden. De maximumsnelheid is 15 km per uur. Parkeren mag alleen in de met witte lijnen en een P aangegeven vakken. Heel veel automobilisten is dit kennelijk niet bekend of ze trekken zich er niets van aan. Er wordt vaak veel te hard gereden, voor een voetgangersgebied gaat er veel te veel verkeer doorheen en men parkeert op drukke momenten daar waar nog een gaatje over is, al is het midden op de “rijbaan”. Een feit is dat er op drukke tijden te weinig parkeerplaatsen zijn in de dorpskern van Lonneker.
Afspraak: de Dorpsraad gaat samen met de gemeente met alle belanghebbenden in gesprek om te bezien of er een aantal effectieve en goedkope maatregelen genomen kunnen worden om iets te doen aan de hoeveelheid verkeer, de snelheid en het parkeren. Op korte termijn wordt hiermee begonnen.
 
Buitengebied:
Zoals eerder gememoreerd wordt er dit jaar en volgend jaar nieuw beleid ontwikkeld voor het buitengebied van Enschede. Lonneker heeft veel buitengebied, dus zitten we op het vinkentouw. Wethouder Jurgen van Hout is inmiddels de vaste wethouder voor het gehele buitengebied van Enschede. De Dorpsraad heeft inmiddels ook gesproken met Stawel, de stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling in Enschede over de volgende thema’s”:
1. Ruimte, landschap en natuur
2. Sociale betrokkenheid en leefbaarheid
3. Economisch klimaat en ondernemerschap
4. Duurzaamheid en energietransitie
Daarnaast is afzonderlijk gesproken over wonen in het buitengebied. Er is afgesproken dat na de zomervakantie samen met Stawel en de Dorpsraden van Boekelo en Glanerbrug we zoveel mogelijk met een gezamenlijk stadpunt komen over bovengenoemde thema’s .
 
Lonneker 2030:
De subsidieaanvraag voor begeleiding van het hele traject voor de komende jaren is de deur uit.
Wat moet in ieder geval behouden blijven in Lonneker, wat moet beter ontwikkeld worden in Lonneker en wat moet er verdwijnen of stoppen in Lonneker de komende jaren? Daar gaat het over.
Denk mee, praat mee, wees medeverantwoordelijk voor je eigen dorp! Dit najaar gaan we van start!
 
Personele bezetting Dorpsraad Lonneker:
De nieuwe kandidaat Dorpsraadleden zijn Hetty Bult en Nicole Workel. Beiden draaien een aantal vergaderingen mee en in het najaar worden er definitieve afspraken gemaakt.
 
 
Matthie Kroezen
voorzitter Dorpsraad Lonneker
 
 
 
Share our website