Berichten uit de Dorpsraad 18 september 2020

Alles went behalve…..
Zo gaat het ook met de coronamaatregelen. Veel dingen gaan niet door, maar het went. Niet dat het altijd prettig is dat iets niet kan, maar het went. Noodgedwongen creativiteit is ook creativiteit, vernieuwing, dingen anders doen, je aanpassen, het overlevingsmechanisme bij uitstek. Binnen de coronamaatregelen elkaar toch ontmoeten, met ruime afstand weliswaar, maar toch weer sociaal contact. Zoals met de eetsoos in het dorpshuis. De eetsooskoks hebben toch een manier gevonden om weer voorzichtig te beginnen in oktober. Elkaar weer zien, bijkletsen heel belangrijk. Steek je energie in wat wel kan en wel mag en zeur niet eindeloos door over wat er niet kan en niet mag. Verloren energie.
Over de fietssnelweg F35 heb ik vorige week uitgebreid bericht. Op 17 september was het eerste vervolggesprek tussen gemeente en Dorpsraad. De provincie Overijssel geeft de gemeente Enschede een half jaar de tijd om samen met Lonneker tot een oplossing te komen voor een alternatief voor de eerder aangedragen voorkeursvariant. Voor de objectiviteit worden zowel van de kant van de provincie als van de kant van de gemeente nieuwe mensen ingezet. Er wordt op korte termijn een werkgroep gevormd die met een participatieplan moet komen en dan zullen het dorp en de andere belanghebbenden de komende maanden een alternatief moeten bedenken dat en voldoende draagvlak heeft en in voldoende mate voldoet aan de gestelde criteria. Niet eenvoudig.
Een heel ander onderwerp is wonen in Lonneker. Regelmatig krijgt de dorpsraad brieven of mails van zowel senioren als starters op de woningmarkt (ook deze week) dat er in Lonneker geen woonruimte te vinden is passend binnen het budget of als dat budget er wel is dan is er geen passende woning. Een landelijk probleem dat ook in Lonneker goed voelbaar is. Helaas is de urgentie voor dit probleem bij de gemeente Enschede vrij laag. In de nieuwe woonvisie Enschede 2020-2025 ligt de nadruk vooral op het vasthouden van studenten die in Enschede hun studie hebben afgerond en het zo lang mogelijk zelfstandig wonen voor ouderen. Voor de rest kent Enschede een liberaal woonbeleid, waarbij vooral de markt bepalend is. De uitkomst daarvan is dat de hoogste bieder de te koop staande woning verkrijgt. Voor huurwoningen geldt het landelijk beleid dat er in principe geen enkele groep mag worden voorgetrokken. De vroegere seniorenwoningen in Lonneker worden tegenwoordig verloot onder 1, 2 of soms 3 persoonshuishoudens, nagenoeg zonder leeftijds- of ander criterium en het zijn tegenwoordig sociale huurwoningen. Dat de nieuwkomers niet altijd passen binnen het buurtje waar ze terecht komen is een vervelend bijverschijnsel, waardoor het woongenot voor oudere bewoners duidelijk afneemt. Een zeker zo groot probleem is het gebrek aan starterswoningen in Lonneker. Het aantal is nul. Met lokale politici is onlangs al eens gesproken of een woonverordening daarin niet enige verlichting zou kunnen brengen. Zolang landelijk en gemeentelijk beleid ontbreekt om starters aan een betaalbare woning te helpen zijn er op dorpsniveau bitter weinig mogelijkheden om daarin verandering te brengen.
Gelukkig kunnen we ook vandaag weer positief afsluiten. De financiering van AED’s en de zoektocht naar goede locaties voor deze AED’s is rond. De AED bij de fysiotherapie aan de Oldenzaalsestraat naast het tankstation moet vervangen worden. Die is binnenkort afgeschreven. Op de hoek Wegmanstraat-Nieuwedijk bij de fam.Witbreuk komt een AED en aan de buitenmuur bij slager Busscher aan de Landweerweg komt er ook een. Tevens leveren we een buitenkast voor de AED van de Lutscheralm, zodat deze AED ook beschikbaar is als de Lutscheralm is gesloten. Dank aan alle betrokkenen voor de belangeloze medewerking en vooral aan Veronique Dercksen, die via een prima coördinatie dit allemaal heeft mogelijk gemaakt. Binnenkort zal er een nieuwe kaart verschijnen met alle AED’s in Lonneker. Deze zal op verschillende manieren verspreid worden en kan worden gedownloaded.
 
 
Share our website