Berichten uit de Dorpsraad van 11 maart 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 11 maart 2022
Gemeenschapszin en samenwerking stimuleren zijn belangrijke doelstellingen van de Dorpsraad Lonneker. Vorige week had ik het met u over het Dorpsverkeersplan en het algemeen belang. Soms schuurt algemeen belang met persoonlijk belang. Schuren mag, ondersneeuwen niet. Wat is als aanvaardbaar te beschouwen bij aantasting van het persoonlijk belang? Tav het verkeer moet dat vooral deze maand en volgende maand duidelijk worden. Op maandagavond 21 maart is de inloopbijeenkomst van 19 tot 21 uur in het Dorpshuis. Iedereen in het dorp is daarvoor via een brief van de gemeente persoonlijk uitgenodigd. Geïnteresseerden uit het buitengebied zijn echter ook van harte welkom. Iedereen kan die avond z’n persoonlijk belang naar voren brengen. Daar wordt dan rekening mee gehouden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen 100% zijn zin krijgt. Er is altijd de afweging van belangen. Op maandagavond 4 april wordt de opbrengst van de inloopavond besproken in de werkgroep Dorpsverkeersplan, waar bewoners uit het dorp ruim vertegenwoordigd zijn. De werkgroep komt daarna met een definitief voorstel dat o.a. via het dorp, via de nieuwe stadsdeelcommissie Noord, via het nieuwe college van B&W moet leiden tot een definitief plan dit jaar. U hoort dus nader.

Gemeenschapszin en samenwerken was ook het thema van een uitnodiging van het IKC Lonneker aan de Dorpsraad. Onder het motto: Spelen, ontwikkelen en leren met elkaar hebben Lonnekerschool Daltononderwijs, Basisschool Liduina en Humankind Kinderopvang- en ontwikkeling (oa Lönnke Grut en BSO) een visieboekje opgesteld. Over die visie spraken we met elkaar. De visie bestaat uit vier pijlers: Groeien, verbinden, spelen en beleven van 0 tot 13 jaar. Waar in het verleden elke school soms haar eigen lijn volgde, wordt er nu hoe langer hoe meer samengewerkt. Gezamenlijk de renovatie van de Speelbölt aanpakken, zodat alle kinderen die onder het IKC vallen straks een prachtige speelplek hebben, dat is gemeenschapszin. Dat er soms ook nog wel iets te verbeteren valt aan het kennen van elkaar kwam in het gesprek met de beide directeuren Maarten Minnegal en Thijs Smit naar voren. In de voorbereiding op het visieboekje werd er door betrokkenen soms gesproken over Daltonschool en soms over Lonnekerschool. Eén der deelnemers vroeg toen: “Zijn er dan drie scholen in Lonneker” Hoezo, was het antwoord. “Nou, jullie praten over Liduinaschool, Daltonschool en Lonnekerschool, hoe zit dat?” Dat zit zo: Op de Lonnekerschool wordt Daltononderwijs gegeven. Dat is één school. Zo leer je door samenwerken je buren kennen.

Het ziet er trouwens naar uit dat de maand mei voor Lonneker een oogstmaand wordt. Tegennatuurlijk, want de oogstmaand is normaal gesproken september. Waarom mei een oogstmaand? Het Dorpsverkeersplan is dan klaar, de Speelbölt wordt opgeleverd in mei en het bidboek van Lönneker Laandleamn zal klaar zijn. Over dat laatste en over samenwerken is er ook nog een leuk verhaal. De dorpsraad en de projectgroep Lönneker Laandleamn waren uitgenodigd door “Markelokaal” om te horen hoe ze het in Markelo doen met samenwerking in het buitengebied. Zo togen op woensdagavond 9 maart 9 mensen uit Lonneker naar Markelo om kennis te maken met de aanpak uit Markelo. Onder het motto: “Gewoon met elkaar” hebben ze in Markelo een coöperatie opgericht van vrijwilligers en grondeigenaren die samen graan produceren. Begonnen in 2011 met 1 grondeigenaar en enkele vrijwilligers heeft de coöperatie van boeren, burgers en buitenlui zich een eigen positie verworven naast overheid en marktpartijen. Langjarig landschapsbeheer is onderdeel van de samenwerking. Er wordt rekening gehouden met ieders belang, dat van boeren, burgers en buitenlui. Alle partijen hebben belangen in het buitengebied, maar zonder afstemming geen instemming bij veranderingen. Zo werkt dat. Een mooi voorbeeld voor Lonneker.

Het buitengebied wordt ongetwijfeld één van de belangrijke thema’s in Lonneker 2030. Daar is al vaak over gesproken maar het gaat nu echt gebeuren. Door corona en stagnerende ondersteuning van gemeente en provincie kwam dat traject niet echt van de grond. Dat gaat op korte termijn veranderen. De provincie heeft begin maart subsidie verleend voor het traject Lonneker 2030. Nog deze maand zijn de voorbereidende gesprekken zodat we binnenkort een beroep gaan doen op alle Lonnekernaren om mee te denken over wat voor dorp Lonneker moet zijn in 2030/2035.

Maar eerst op 15 maart de gemeenteraadsverkiezingen. Verschillende Lonnekernaren staan op verkiesbare plekken bij hun eigen partij. Er valt dus wat te kiezen, doe uw best.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website