Berichten uit de Dorpsraad van 18 maart 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 18 maart 2022
Zo, de verkiezingen voor de gemeenteraad hebben we ook weer gehad. Ook Lonneker heeft gekozen. Wat uw keuze ook is geweest, we hebben een nieuwe gemeenteraad. Duidelijk is de overwinning voor lokale partijen overal. De recordlange formatie voor een nieuw kabinet in Den Haag, waarbij kennelijk het partijbelang voor het landsbelang ging laat overal zijn sporen na. In Enschede is de uitslag vrij duidelijk. Een nieuw college van B&W moet snel te vormen zijn, zodat we weer verder kunnen met de uitdagingen en problemen van onze gemeente en ons dorp. Toch wel interessant zo’n stembureau in de praktijk. De vrijwilligers van de groenploeg uit het dorp de Kleibleu waren bezig voor het dorpshuis de Speelbölt helemaal te strippen en te ontdoen van alle speeltoestellen, hekken, tegels en opsluitbanden. Ik mag daar ook bij helpen. Ondertussen was het een gaan en komen van kiezers in het Dorpshuis. Veel bekenden uiteraard waar ik een praatje mee maakte in de zon die uitbundig scheen. Zo heb je mensen die geen enkele twijfel hebben waar ze op gaan stemmen en je hebt de zwevende kiezers, die in het stemhokje nog staan te dubben. Maar ik zag ook enkele kiezende zwevers. Vriendelijke mensen over het algemeen met een licht onrealistische kijk op de wereld en hoe deze te verbeteren. Op maandag 14 maart was het rustig, op woensdag 16 maart een stuk drukker, met bezoek van een NPO ploeg, die een bekende Lonneker politicus interviewde voor Een Vandaag. Woensdag halverwege de middag, ik stond even buiten in het zonnetje te praten met een lid van het stembureau, kwam opeens een grote zwarte bolide voorrijden, tot pal voor de ingang van het dorpshuis. Eerst denk je even, moet dat nou, tot zo dicht voor de deur, maar dan zwaait het achterportier open en stapt er een grote, kalende man met een bril uit. Onze nieuwe burgemeester Roelof Bleker. Het lijkt erop of ik het ontvangstcomité ben maar dat is toeval. Maar ik maak wel van de gelegenheid gebruik hem welkom te heten in Lonneker. We maken een praatje en hij geeft aan best in Lonneker te willen wonen. Nou ja, wie wil dat niet? “Ik nodig u uit om binnenkort nader te komen kennismaken in Lonneker” voeg ik hem nog toe, voordat hij naar binnen struint, voor datgene waarvoor hij eigenlijk kwam, de voortgang in het stembureau.
Jan van het stembureau, nog bedankt voor de koffie die je voor de Kleibleu hebt gezet en Kleibleu bedankt voor het strippen van de Speelbölt, zwaar werk voor al die gepensioneerden.

Een nieuwe gemeenteraad, nieuw beleid, nieuwe activiteiten ook in Lonneker. Dit jaar wordt er eindelijk werk gemaakt van Lonneker 2030, zoals ik vorige week al vertelde. Wat in het vat zit verzuurt niet, dit geldt ook voor dit traject. Dat gaat dan vooral op voor wonen, bouwen, de toekomst van het dorpshuis en de kerk, de toekomst van het buitengebied, duurzaamheid en energie en wat u verder belangrijk vindt. Dit alles in het licht van de onzekerheid die ook de oorlog in Oekraïne met zich mee brengt. De Lonneker Molen verkocht op één dag meer meel dan anders in een hele maand. In diezelfde Lonneker Molen gaat 22 maart gelukkig ook weer het educatieprogramma voor schoolkinderen van start, dat bijna twee jaren heeft stilgelegen. Goed voor de kinderen, goed voor de molen.

Zoals u ook elders kunt lezen bent u bij deze van harte uitgenodigd voor de uitgestelde Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. De Voorjaarsreceptie op zondag 3 april om 11.30 uur op het Dorpsplein voor en in de muziekkoepel, met medewerking van Excelsior, onze stadsdichter en de Jeugddorpsraad. Een kort en krachtig programma met een blik op het recente verleden maar vooral op de toekomst van ons dorp. Met een hapje en een drankje willen we u graag verwelkomen.

Ondertussen is op maandagavond 21 maart de inloopavond voor het Dorpsverkeersplan geweest en is iedereen in de gelegenheid gesteld ideeën, wensen en zorgen in te brengen. Hopelijk komen we dit voorjaar met z’n allen tot een goed plan dat de verkeersveiligheid vergroot, de snelheid verlaagt en de verkeersdruk in Lonneker vermindert.
 
Goodgoan
 
Matthie Kroezen
 
 
Share our website