Nieuwe AED's voor Lonneker

Het is gelukt financiering te vinden voor de laatste twee AED’s voor het buitengebied. Zoals ik in juni al had bericht was LEV bereid een nieuwe AED voor haar rekening te nemen. De laatste twee AED’s worden gefinancierd vanuit een subsidie van de gemeentelijke subsidiebron Initiatiefkracht. Zo zal hopelijk voor eind dit jaar zowel de kern van Lonneker als het buitengebied voorzien zijn van AED’s. Een sluitend netwerk zodat er razendsnel kan worden opgetreden bij een hartstilstand.
Nog meer goede berichten want we zijn de verkeersoverlast ook kwijt uit Lonneker, want de Handwiezer is weer open. Was het bijna overal rustiger met het verkeer in vakantietijd, op het Dorpsplein in Lonneker was het af en toe file, met de grote vrachtauto’s die langs elkaar heen kropen. Maar er is nu een prachtige nieuwe kruising Oldenzaalsestraat/Lossersestraat. Nog niet helemaal klaar maar het ziet er al prachtig uit. Nu nog wachten op de afronding van de nieuwe rotonde bij Halfweg en we kunnen weer jaren vooruit.
De Dorpsraad is gevraagd de gemeente te adviseren over de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan voor Vliegveld Twenthe Midden. De Stichting Lonnekerberg had samen met andere partijen bij de Raad van State bezwaar gemaakt tegen het bestemmingsplan en met succes. Het oude bestemmingsplan is afgewezen. De dorpsraad gaat in gesprek met belanghebbenden om te horen wat in de nieuw ontstane situatie het beste is voor alle partijen.
Een kleine aanvulling op mijn bericht over ’t Vaneker en de sloop van de oude defensiegebouwen. Een aantal bewoners was het op een aantal niet onbelangrijke details niet eens met het voorgestelde bestemmingsplan. Ze hebben een zienswijze (bezwaar) ingediend. Binnenkort weten we de uitslag daarvan.
De dorpsraad en andere vrijwilligers hebben tijdens de zomer niet stil gezeten. Er zijn meerdere positieve zaken te melden. In de eerste plaats goed nieuws over de Speelbölt. Het goede gevoel van voor de vakantie werd bewaarheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Lonneker een subsidie toegekend van bijna 70.000 euro. Dat is 50% van het totale bedrag dat nodig is voor de totale renovatie van het gebied. De andere helft moeten we zelf financieren. Vrijwilligersinzet mag meegerekend worden bij dat deel. Er is al geld binnen uit andere fondsen en 20 augustus is een crowdfundinggroep geformeerd, die het ontbrekende deel van de financiën moet binnenhalen. Ook gaat nu een uitvoeringsgroep aan de slag. U zult er dus de komende twee, drie maanden veel meer over horen. Binnenkort zult u op een tekening kunnen zien hoe de speelbölt en omgeving er hopelijk volgende zomer uit zal zien.
 
Share our website