Nieuwe groep asielzoekers Vliegveld

Burgemeester Bleker heeft donderdagavond 14 juli in het servicecentrum Noord aan de Dorpsraad Lonneker en een kleine groep directe noabers nadere toelichting gegeven op de komst van een nieuwe groep asielzoekers naar het Vliegveld Twente. Alle vijfentwintig Veiligheidsregio’s in Nederland hebben zich verplicht asielzoekers op te vangen waarvoor in ter Apel geen plek is. Voor Twente betekent dat 225 personen. De gemeente Enschede gaat er maximaal zestig opvangen. De rest wordt in de andere Twentse gemeenten opgevangen. De duur van de opvang is drie maanden vanaf het moment van daadwerkelijke huisvesting. In overleg met de eigenaar van het pand heeft B&W van Enschede gekozen voor opvang in de voormalige NLM-ontvangsthal op het Vliegveld. Deze hal ligt niet op het Evenemententerrein, maar is wel van dezelfde eigenaar Van Eck. De hal wordt nu zo snel mogelijk gereed gemaakt voor de huisvesting, door het plaatsen van toiletten, douches en slaapvoorzieningen. Dit zal allemaal sober zijn, omdat het een crisisnoodopvang betreft voor drie maanden. Alle direct betrokkenen zullen via een nieuwsbrief, net zoals bij de vorige groep van vijfhonderd, op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen. Voor vragen is het mailadres op de website van de gemeente weer beschikbaar: noodopvang@enschede.nl
Share our website