Op 23 maart 2015 op de fiets naar het stadhuis voor het behoud van rust in Lonneker

Op 23 maart a.s. wordt de Dorpsraad in de gelegenheid gesteld de plaatsvervangend burgemeester van Enschede een petitie aan te bieden namens alle betrokken partijen die zich zorgen maken over de ontwikkelingen rondom de Nota Uitgangspunten Luchthaven en Projectafwijkingsbesluit De Strip. We zullen daarbij de Raad verzoeken niet tot vaststelling over te gaan maar meer tijd te vragen om de gevolgen van de voorgestelde situatie voor milieu en omwonenden te kunnen bekijken. We willen dit niet geruisloos doen. Het plan is om met zoveel mogelijk mensen en kabaal vanaf Lonneker naar het Stadhuis te fietsen en daar duidelijke aandacht te vragen voor onze reserveringen ten opzichte van de plannen.

Fietst u mee?
Hoewel wij begrijpen dat e.e.a. plaatsvindt op een ongunstig tijdstip voor vele Lonnekernaren en andere betrokkenen, willen wij toch graag zoveel mogelijk mensen vragen met ons mee te fietsen. We verzamelen om 18:00 uur op het Dorpsplein te Lonneker. Dan fietsen wij gezamelijk naar het Stadhuis. Aldaar willen wij ons zeker goed laten horen en zien (denk hierbij aan lawaai en spandoeken). Wie dat wil kan na het aanbieden van de petitie om 19:00 uur de Raadsvergadering bijwonen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:
- Projectafwijkingsbesluit De Strip-Oostkamp
Share our website