Overlijden penningmeester Bert Wering

Bert Wering werd op 1 mei 2003 lid van de Dorpsraad, hij was de nestor. Jarenlang was Bert de penningmeester. Bert was een rustige bescheiden man, maar wel iemand met een uitgesproken mening, die hij ook niet voor zich hield. Maar wel een genuanceerde mening en altijd beschaafd. En…Bert stond altijd boven de partijen. Een onafhankelijk persoon binnen de Dorpsraad, die altijd het bredere belang van Lonneker bewaakte. Als penningmeester kon je je geen betere persoon wensen. Accuraat en betrouwbaar, zoals een penningmeester behoort te zijn. In de periode toen het glasvezelproject actueel was beschikte de dorpsraad soms tijdelijk over heel grote bedragen. Daar was weleens discussie over in de dorpsraad, maar Bert was er heel rustig onder en gaf aan dat het allemaal wel goed kwam. En het kwam ook allemaal goed uiteindelijk. Rustgevend voor een voorzitter om zo’n iemand naast je hebben. Als u denkt dat Bert daarmee ook een saai persoon was hebt u het mis.
Elke eerste woensdagavond van de maand, na de dorpsraadvergadering nam Bert altijd het initiatief. Even rustig zitten en "dan nemt wie d’r nogeen"! Dan werden oude verhalen opgehaald en de stand van zaken in het dorp doorgenomen. Zijn gulle lach klonk dan door het dorpshuis. Tevreden gingen we daarna huiswaarts.
Bert was ook jarenlang namens het dorp Lonneker de vaste vertegenwoordiger in het grote overleg van alle wijk- en dorpsraden van de gemeente Enschede. Meestal rapporteerde hij na zo’n vergadering dat er weer heel veel gepraat was maar dat het waarschijnlijk allemaal niet veel zou opleveren. En hij had bijna altijd gelijk.
Als laatste was Bert ook de penningmeester van het kapitaaltje van de Stichting Jeugd Lonneker. Zijn laatste daad was namens de stichting een schenking van 5000 euro voor de renovatie van de Speelbult voor het Dorpshuis.
Na een korte periode van ziekte is hij op 5 november 2020 overleden op de leeftijd van 77 jaar.
Zijn opgewekte, vriendelijke gezicht zal ons altijd bijblijven,

We wensen mevrouw Wering en de verdere familie de komende tijd veel sterkte met het verlies.

Matthie Kroezen, namens dorpsraad Lonneker
 
Share our website