Project insectenhotels Jeugddorpsraad

Zoals u pas hebt kunnen lezen heeft de Jeugddorpsraad recent van de gemeente Enschede een donatie/subsidie gekregen van € 2.500,- voor hun klimaatproject.

Het geld wordt nu direct al gebruikt om verder uitvoering te kunnen geven aan de inrichting van de locaties voor de insectenhotels. De weitjes bij de insectenhotels moeten worden ingezaaid met de bloemenmengsels. Er moeten paadjes worden aangelegd naar de infoborden en de infoborden en de hotels moeten gemaakt worden natuurlijk. Dat laatste gebeurt door Herman Gooiker, één van onze gepensioneerde dorpstimmerlui.

Beide scholen in Lonneker gaan helpen in mei met het vullen van de insectenhotels en de eerste twee locaties zijn ook al bekend. Het eerste infobord is geplaatst bij de Lonneker Molen, zodat bezoekers van de Molen en vooral de kinderen het nut gaan inzien van een rijk insectenleven. Ook bij de Lonneker Molen zal een klein bloemenveldje worden aangelegd. Het tweede infobord is al geplaatst bij het nieuwe Lonneker Weitje op de hoek van de Voortsweg en de Schuttekamp.

 

Dit weiland wordt helemaal opnieuw ingericht met behulp van Landschap Overijssel en boeren van de buurtkring Lonneker. Alle twee heel mooie plekjes. Binnenkort worden er nog vier locaties aangewezen, zodat er op meerdere plekken rond Lonneker bloemenweitjes komen met insectenhotels.


Share our website