Stem mee voor de keuze voor de Rode Loper F35

De Rode Loper F35
Vanaf nu mag u stemmen voor een variant voor de F35 door Lonneker. Stemmen kan tot woensdag 17 februari. Om rechtstreeks toegang te krijgen tot de digitale vragenlijst klikt u op onderstaande link:
https://nl.surveymonkey.com/r/6HNQKTR

Voor alle informatie over de Rode Loper F35 door Lonneker klinkt u op onderstaande link:
https://www.enschede.nl/noo…/de-rode-loper-f35-door-lonneker

Na 17 februari worden alle ingezonden formulieren geanalyseerd en voorgelegd aan de werkgroep F35 Lonneker. De werkgroep, met een ruime vertegenwoordiging van inwoners uit Lonneker stelt op 2 maart 2021 vast welke twee varianten het beste hebben gescoord. Deze twee varianten woorden daarna voorgelegd aan de Klankbordgroep F35, die wordt aangevuld met inwoners uit Lonneker. De klankbordgroep maakt daarna de keuze voor de beste variant. De toetsingscriteria die meewegen bij de uiteindelijke keuze zijn:

 A. Aantrekkelijkheid
1. De Rode Loper moet zo goed mogelijk aansluiten bij de
karaktereigenschappen van het dorp.
2. De Rode Loper is een zo fijn mogelijke fietsverbinding vanwege de
ligging (langs groen of water bijvoorbeeld).
B. Comfort
3. De Rode Loper is een zo fijn mogelijke fietsverbinding zijn met zo min
mogelijk obstakels (goede verharding, hoogteverschillen, ect.).
C. Veiligheid (Sociale veiligheid en verkeersveiligheid)
4. De Rode Loper is een fietsroute met zo min mogelijk kruisingen en uitritten.
5. De Rode Loper zorgt zo veel mogelijk voor langzaam rijdende auto’s.
6. De Rode Loper zorgt zoveel mogelijk voor de scheiding tussen fietsers en bromfietsers op dezelfde weg.
7. De Rode Loper voorkomt zo veel mogelijk menging auto- en fietsverkeer op dezelfde straat.
8. Parkerende auto's moeten zo goed mogelijk afstand kunnen bewaren van de Rode Loper i.v.m. openslaande deuren.
9. De Rode Loper moet zo goed mogelijk bijdragen aan korte wachttijd en goede oversteekbaarheid provinciale weg.
10. Als ik over de Rode Loper fiets voel ik mij veilig.
11. De Rode Loper zorgt voor zo weinig mogelijk risico voor andere weggebruikers.
D. Natuur & milieu
12. Voor de aanleg van de Rode Loper wordt er zo min mogelijk natuur aangetast.
13. De bestaande wandelroutes/wandelpaden blijven zo veel mogelijk bestaan.
14. De Rode Loper heeft een zo goed mogelijke luchtkwaliteit en is stil.
E. Samenhang
15. De Rode Loper heeft een zo goed mogelijke verbinding met andere bestaande routes en netwerken in en rond Lonneker.
F.  Privacy
16. De Rode Loper houdt zoveel mogelijk rekening met de privacy van aanwonenden aan het tracé.
17. De Rode Loper houdt zoveel mogelijk rekening met het bestaande woongenot van aanwonenden aan het tracé.
 G. Bereikbaarheid
18. Er moeten zo veel mogelijk parkeerplaatsen blijven voor aanwonenden aan het tracé langs de Rode Loper of compensatie hiervoor.
 


Share our website