Lonneker 2030

(geplaatst: 8-6-2018)

Lonneker 2030

Het duurt nog even maar het is er eerder dan je denkt. Het jaar 2030.

Als je teveel achterom kijkt naar het verleden sta je met je rug naar de toekomst is een bekend gezegde. De historie is belangrijk maar onveranderlijk. De toekomst ligt voor ons. Een groot blanco vel klaar om ingevuld te worden. Een filosoof zei eens: “Toekomst bestaat niet, alleen keuzes” Daarom ook aan ons in Lonneker om keuzes te gaan maken voor de toekomst van ons mooie dorp. “Als je niet zegt wat je wilt krijg je wat anders” of anders gezegd, als je je wensen niet kenbaar maakt is de kans heel klein dat ze verwezenlijkt worden.

Dit bracht Marc Blokhuis er ook toe om contact op te nemen met de Dorpsraad. Hij was zeer geïnspireerd geraakt door de toekomstvisie en werkwijze in de gemeente Tubbergen. Marc woont in Lonneker maar komt voor z’n werk veel in de gemeente Tubbergen. Tubbergen is een gemeente zonder een echt grote kern, maar bestaande uit een tiental dorpen. Vanuit een min of meer gezamenlijke gedachte vanuit de gemeente is elk dorp bezig z’n eigen belangrijkste thema’s in te vullen. Thema’s gekozen en vastgesteld door de inwoners van het dorp zelf. Marc vroeg de dorpsraad of we in Lonneker ook niet een dergelijk traject zouden kunnen volgen. De Dorpsraad reageerde daar enthousiast op en samen met Robert Reijnders uit de dorpsraad ging Marc aan de slag. Ze hebben zich inmiddels ook verzekerd van de steun van het stadsdeel Noord voor facilitering en ondersteuning.

De werkwijze die gevolgd zal gaan worden is eigenlijk heel eenvoudig. Na de zomervakantie zal een avond belegd worden voor alle bewoners van Lonneker, mogelijk voorafgegaan door een enquête met de vraag welke thema’s de komende jaren belangrijk zijn of worden voor Lonneker. Voorbeelden voor thema’s zijn, niet in volgorde van belangrijkheid: Lonneker moet Lonneker blijven, huisvesting voor ouderen en starters, sport, voorzieningen voor zorg, duurzaamheid, groenvoorzieningen, verkeer(sveiligheid), recreatie, winkelaanbod, horeca, onderwijs, samenwerking etc. De inwoners van Lonneker bepalen zelf welke thema’s het belangrijkst zijn en extra aandacht behoeven. Dat kunnen dus ook andere thema’s zijn dan die hier nu genoemd worden! Daarna wordt per thema een groepje verantwoordelijken/ aanjagers/trekkers (hoe je het ook noemt) benoemd, die met hun thema aan de slag gaat, ondersteunt door dorpsraad en stadsdeel Noord. Er zullen grote lastig te verwezenlijken thema’s zijn die mogelijk jaren aan voorbereiding en uitvoering in beslag gaan nemen, maar mogelijk ook kleine thema’s met “hapklare brokken”, die snel uit te voeren zijn. Het is aan de inwoners van Lonneker zelf om daar invulling aan te geven.

Mijn Dorp 2030 is geen kwestie van verlanglijstjes maken en geld ontvangen om alle dromen te verwezenlijken. Mijn Dorp 2030 is vooral een manier om met elkaar in gesprek te gaan en samen een toekomstvisie op te stellen, waarbij de inwoners van Lonneker de hoofdrol spelen. Het draait dus vooral om de lange termijn plannen. De mensen in het buitengebied van Lonneker hebben het afgelopen jaar waarschijnlijk ook wel iets meegekregen van de aanpak van Stawel en gemeente in het buitengebied, waarin de belangrijkste thema’s voor het buitengebied van Enschede zijn benoemd. Zie hiervoor: http://stawel.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180424-STAWEL-Strategische-visie-op-het-buitengebied.pdf
https://www.tubbergen.nl/mijn-dorp-2030 was de inspiratiebron voor Marc Blokhuis. Lees daar wat het zo interessant maakt voor Lonneker.

Dus: let goed op dit najaar en laat uw kans niet voorbij gaan om mee te denken en uit te voeren of uit te laten voeren wat u belangrijk vindt voor uw eigen dorp: Ons Lonneker. Marc Blokhuis en Dorpsraad Lonneker Matthie Kroezen voorzitter

Share our website