Geen fietssnelweg door woonwijken en natuur van Lonneker

(geplaatst: 11-7-2020)

Facebook banner
Wij
Dorpsbewoners van Lonneker, gebruikers van de recreatieve routes, liefhebbers van natuur.
 
constateren
Dat de nu voorliggende voorkeursvariant voor een F35 door Lonneker leidt tot:
Onveilige verkeerssituaties op diverse punten
Verlies van bomen, houtwallen, cultuurhistorische en recreatieve waarden
Beperkt gebruik: maar zo'n 50% van het fietsverkeer Oldenzaal-Enschede maakt gebruik van deze route
Inbreuk op privacy van vele aanwonenden
Sociale onveiligheid door deze 'achterlangs' route
Vervallen van veel parkeerplekken
 
en verzoeken
Gemeente Enschede (en provincie Overijssel) om de strakke kaders van de F35 (4 meter breed rood asfalt aan 1 zijde van de weg) los te durven laten.
Pas maatwerk toe om de fietsverbinding tussen Oldenzaal en Enschede te verbeteren.
Onderzoek op serieuze wijze het voor de hand liggend alternatief: de bestaande fietspaden langs de Oldenzaalsestraat en Dorpsstraat-Dorpsplein-Voortsweg. Zo profiteren nog meer fietsers en behoudt het dorp zijn charmes.rift

Share our website