Nieuwsbrief Rode Loper november 2022

Route Rode Loper en dorpsverkeerplan
In 2020 is gestart met het participatieproces voor het bepalen van de route van de Rode Loper, de hoogwaardige fietsverbinding tussen Enschede en Oldenzaal. De route voor de Rode Loper F35 is op in oktober 2021 vastgesteld door gemeenten en provincie.
Parallel daaraan is gestart met dorpsverkeersplan. De Lonnekernaren hebben hier een belangrijke stem in gehad.  Het uiteindelijk hoofddoel van het dorpsverkeerplan is de veiligheid en daarmee de leefbaarheid in Lonneker te verbeteren. Dat wordt in hoofdlijnen bereikt door een verbod op het vrachtverkeer in het dorp, het ontmoedigen van sluipverkeer door onder andere aanvullende snelheidsbeperkende maatregelen en het op verschillende plekken instellen van eenrichtingsverkeer. Zo wordt het smalle deel van de Voortsweg tussen het Dorpsplein en de Demmerskamp alleen toegankelijk vanuit de richting Enschede en moeten auto’s vanuit de andere richting via de Spölminkweg naar de Voortsweg, zodat er een verkeerslus ontstaat rond café-restaurant Sprakel. Ook aan de andere kant van het Dorpsplein wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd van en naar de Oldenzaalsestraat via respectievelijk de Dorpsstraat en Scholten Reimerstraat.
Door het treffen van deze maatregelen zal het doorgaande gemotoriseerde verkeer door het dorp verminderen en de  veiligheid verbeteren.

Wat nu verder?
In 2022 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. De provincie legt het deel langs de Oldenzaalsestraat aan en de gemeente neemt het deel vanaf de Lonnekerspoorlaan tot aan de Oldenzaalsestraat voor haar rekening. Voordat de eerste schop in de grond gaat, moeten  allerlei onderzoeken plaatsvinden. Zo kijken we of er geen kabels en leidingen liggen die we moeten verplaatsen, verrichten we  metingen, werken we tekeningen verder uit, kijken we of alle werkzaamheden plaatsvinden op grond die in eigendom is van de gemeente of provincie  etc. Daarnaast gaan we na  of er werkzaamheden gepland staan op dit traject, zodat we die direct mee kunnen nemen. We hopen deze voorbereidende werkzaamheden begin 2023 af te ronden, zodat daarna de uitvoering kunnen starten. Als alles meezit, zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de Rode Loper eind 2024 afgerond.

Meer weten of vragen?
Mailadres:
werkgroepF35@enschede.nl
Kanalen Dorpsraad:
https://www.facebook.com/dorpsraadlonneker
https://www.dorpsraadlonneker.nl/
Websites:
http://www.fietssnelwegf35.nl/enschede-oldenzaal/
Fietspad F35 door Lonneker: De Rode Loper | Gemeente Enschede
                                                                               
 

Share our website