Berichten uit de dorpsraad 26 juni 2020

Berichten uit de Dorpsraad van 26 juni 2020
Beste mensen,
Corona: Het lijkt er nu echt op dat we de corona onder controle aan het krijgen zijn. De maatregelen zijn verder versoepeld en het leven neemt weer een beetje z’n normale gang. Dat merk je gelukkig ook in ons dorp. De terrassen zijn weer bezet en er wordt weer volop gefietst en gewandeld. Maar we zijn er nog niet! Op sommige plekken op de wereld gaat het helemaal niet goed. In Zuid-Amerika al meer dan 100.000 doden. In de Verenigde Staten neemt het aantal besmettingen in veel staten ook nog steeds toe. Dus oppassen blijft het advies.
De dorpsraad heeft trouwens ook niet stilgezeten tijdens de coronamaanden. In april hebben we zelfs via een videoconferentie een dorpsraadvergadering gehouden. Een ervaring rijker. Ik heb begrepen dat sommige mensen dat tegenwoordig dagelijks doen.
Maar wat heeft de dorpsraad zoal gedaan? Over de fietssnelweg gaan we het na de vakantie wel weer hebben.
Plan verbetering Speelbult: De speelbult tussen de beide scholen, voor het Dorpshuis was hard aan renovatie toe. De speelplek voor de kleinsten van het Lönnkegrut was helemaal niet meer bruikbaar. De plannen zijn in februari, maart en april verder uitgewerkt en helemaal klaar gemaakt voor de Europese subsidieaanvraag van Leader. Leader is een stimuleringsfonds voor de ontwikkeling van het platteland. Een tijdrovend, bureaucratisch traject, maar wel met een goedgevulde pot aan het eind. Op korte termijn verwachten we groen licht, zodat we hopelijk ergens na de zomervakantie echt aan de slag kunnen. Dank ook naar Stadsdeel Noord en de beide scholen in Lonneker voor de ondersteuning en vooral dank aan Maarten Minnegal, die er veel uren in heeft gestoken.
Groenproject van de Jeugddorpsraad: Het door de jeugddorpsraad uitgedachte groenproject is dit voorjaar verder uitgevoerd. Er zijn weer insectenhotels geplaatst en overal zijn nestkasjes voor koolmezen opgehangen in  het dorp. Ook zijn er op een aantal punten vleermuiskasten opgehangen, want vleermuizen eten de vlinders van de eikenprocessierups, zodat er minder nieuwe rupsen komen. Zie de foto’s.
Voortgang ’t Vaneker: Op het voormalige Zuidkamp worden dit jaar en begin volgend jaar de laatste defensiegebouwen, die moeten verdwijnen, gesloopt. Het gaat hierbij om het restaurant en het hotel, de logiesgebouwen en de grote parkeerplaats. Zoals u misschien hebt gelezen komt op de plek van restaurant en parkeerplaats een parkachtig groen deel. Sommige kavels worden groter en andere kavels worden anders ingedeeld. Dit bracht een bestemmingsplanwijziging met zich mee, waar niet alle huidige bewoners zich in konden vinden. De dorpsraad heeft samen met deze bewoners een aantal gesprekken gevoerd met TBT en uiteindelijk is er een uitleg op locatie gekomen van de stadsbouwmeester Rob Hendriks. De uitkomst is dat de “rooilijn” op twee kavels 25 meter naar achteren schuift, waardoor er ruimte komt voor extra groen en daar was het toch uiteindelijk om begonnen op ’t Vaneker. Wonen in het groen.
Eetsoos Gerrits Potje: De eetsoos in het dorpshuis blijft voorlopig nog gesloten. Een harde dobber voor de toch al stevig getroffen oude garde. De mensen die ik spreek in het dorp missen het enorm. Ze missen elkaar, ze missen de vrijwilligers en ze missen natuurlijk onze twee koks. Laten we duimen dat voor de eetsoos na de zomervakantie ook een oplossing wordt bedacht op 1,5 meter.
 
Ik wens iedereen een coronavrije zomer, mooie zonnige dagen, maar voor de boeren en tuinliefhebbers ook af en toe een bui.
 
Goodgoan.
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website