Dorpsraad 19 juni 2020

Berichten uit de Dorpsraad van 19 juni 2020
Beste mensen,
LEV bekostigd AED voor het buitengebied van Lonneker:
Laten we dit keer gelukkig eens met goed nieuws beginnen. De ondernemersvereniging LEV uit Lonneker doet veel goede dingen voor het dorp, Lees, geld beschikbaar stelt voor niet structurele activiteiten of aanschaffingen in het dorp, zoals u ook in het vorige dorpsblad heeft kunnen lezen. LEV heeft nu subsidie ter beschikking gesteld voor de aanschaf van een AED in het buitengebied van Lonneker.Om een goede dekking te krijgen van AED’s waren er in het buitengebied van Lonneker nog twee AED’s nodig. Eén voor het gebied ten noordoosten van het dorp en één ten noordwesten van het dorp. LEV schrijft: “Wij zijn van mening dat wij de aanvraag met een positief advies kunnen ondersteunen voor een bedrag van € 2000,-“ Daar zijn we als dorpsraad heel blij mee. De onderhoudskosten voor de AED’s in Lonneker, voor zover ze niet door particulieren zijn aangeschaft, worden gedragen door het dorpsbudget.
Verkeersperikelen deze zomer rond Lonneker:
De provincie heeft een aannemer gevonden voor de reconstructie en verbetering van de kruising Oldenzaalsestraat-Lossersestraat-Noord Esmarkerondweg “de Handwiezer”. Die aannemer is de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal. Deze is onmiddellijk aan de slag gegaan. In twee, drie dagen tijd waren de rare lus van de Noord Esmarkerrondweg en het fietspad langs het Bouwhuis al verdwenen. Projectleider Reineman van de provincie Overijssel vertelde dat tussen nu en eind juli het verkeer er nog langs kan, maar dat wordt eind juli anders. Een precieze datum is nu nog niet bekend, maar eind juli gaat de Oldenzaalsestraat 16 dagen helemaal dicht. Er komt een noodweg voor politie, brandweer, ambu en openbaar vervoer. Alle andere verkeer wordt omgeleid, zodanig dat smalle wegen rond Lonneker worden gemeden. De Lossersestraat gaat zelfs voor nog langere tijd dicht. Maar….er wordt ook gewerkt aan de nieuwe rotonde bij de Oude Deventerweg. De aannemer die daar binnenkort mee begint moet goed afstemmen met TWW zodat de verkeersstromen niet op twee punten tegelijk stagneren. Houd Huis aan Huis in juli goed in de gaten zodat u niet voor verrassingen komt te staan. De provincie opent binnenkort ook een website waarop het verloop van de werkzaamheden goed te volgen is.
Fietsnelweg F35:
We ontkomen er de komende twee jaren denk ik niet aan, dat we het niet hebben over de fietssnelweg Enschede-Oldenzaal. De dorpsraad heeft de afgelopen week met de bewoners die het felst actie voeren om de tafel gezeten. Uitgangspunt is dat er goede fietsverbindingen dienen te zijn tussen Enschede en Oldenzaal, met Lonneker als tussenstation. Dat geldt echter voor alle fietsers die vanuit Enschede naar Oldenzaal fietsen en v.v. en niet alleen voor de fietsers die vanaf de Voortsweg naar Oldenzaal fietsen. Dus ook voor die fietsers die via de Oldenzaalsestraat rijden. Een groep bewoners heeft zich inmiddels verdiept in de problematiek en wil met een eigen voorstel komen in augustus. Inmiddels is wel duidelijk dat een fietsverbinding tussen Enschede en Oldenzaal altijd via Lonneker loopt. Maar of het voorsteltracé van Provincie en Gemeente daarbij de beste oplossing is wagen wij sterk te betwijfelen. De bewoners werken nu aan een tegenvoorstel dat ze in augustus na de schoolvakanties willen presenteren aan de projectgroep van provincie en gemeente en de gemeentelijke politiek. Waar mogelijk ondersteunt de dorpsraad deze bewoners, zodat tevens eventuele consequenties voor andere aanwonenden en belanghebbenden kunnen worden bewaakt.
 
Volgende week de laatste Berichten uit de Dorpsraad, want daarna gaat het Dorpsblad met vakantie.
 
Ik wens iedereen een gezonde vakantie en een goede zomertijd, waar u ook bent.
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website