Stichting Jeugd Lonneker

in 2012 is de Stichting Jeugd Lonneker opgericht. Deze Stichting is opgericht om activiteiten te stimuleren door en voor de jeugd in Lonneker. “Lonneker” betekent hier het werkgebied van de Dorpsraad Lonneker, zoals dat telkens voor vier jaren door de gemeente Enschede wordt vastgesteld.
 
Wanneer iemand (een persoon of vereniging) een goed idee heeft voor activiteiten voor en/of door de jeugd van Lonneker waarvoor geld nodig is, kan deze een aanvraag indienen bij de Stichting Jeugd Lonneker.
 
In deze aanvraag moet in ieder geval staan:
  • een korte uitleg over de activiteit;
  • korte uitleg waarom deze activiteit georganiseerd wordt;
  • wanneer de activiteit plaatsvindt;
  • voor wie de activiteit bedoeld is;
  • een overzicht van de kosten die je verwacht (begroting); en
  • het nummer van een bankrekening waarop het geld overgemaakt kan worden.
 U kunt uw aanvraag op ieder moment in het jaar indienen. Het bestuur van Stichting Jeugd Lonneker ontvangt de aanvraag graag via dit e-mailadres: stichtingjeugdlonneker@gmail.com
 De aanvragen beoordeeld door het bestuur. Er wordt per aanvraag besloten of de aanvrager het bedrag krijgt of niet, óf dat er misschien een deel van het bedrag kan worden gegeven. Alle aanvragers krijgen hiervan bericht. 
 
In 2014 werd er bij voorbeeld geld uitgekeerd aan de werkgroep die de Palmpasenviering en -optocht binnen ons dorp georganiseerd heeft en er werd een donatie gedaan aan Excelsior om de blokfluitles mogelijk te maken. 

In het bestuur van de Stichting Jeugd Lonneker zitten:
Matthie Kroezen, voorzitter
Jaap Huisman, secretaris
Bert Wering, penningmeester
Ingrid Vaanholt, lid
Wim Hulst, lid.
 
Mochten er nog vragen zijn, kunnen zij deze beantwoorden. Richt je vraag ook weer aan: stichtingjeugdlonneker@gmail.com
 
Share our website