Algemeen lid V/jonge M

Dorpsraad Lonneker is het officiële adviesorgaan dat namens alle inwoners van Lonneker en haar buitengebied, gevraagd en ongevraagd advies geeft aan Gemeente Enschede en diverse andere instanties en overheden.
Wij zouden ons team graag binnenkort versterken met een paar nieuwe leden. Is dat wat voor u?
 
De Dorpsraad bestaat uit een groep van ongeveer 10 enthousiaste mannen en vrouwen die eens per maand bij elkaar komen voor een vergadering. Binnen deze groep zijn diverse werkgroepen gevormd, die op andere tijdstippen samen overleggen over bepaalde onderwerpen. Tijdens de maandelijkse vergaderingen wordt door deze werkgroepen verslag gedaan aan de andere Dorpsraadsleden, en zo nodig overleg gevoerd. Ter vergadering worden dan besluiten genomen. Per werkgroep is een “voortrekker” aangewezen, die steeds zorgt dat hij/zij tijdig relevante agendapunten meldt bij de voorzitter.
 
Wij zijn op zoek naar mensen die woonachtig zijn in Lonneker en die het leuk lijkt op de hoogte te zijn van “wat er speelt”. Omdat we het fijn vinden als de samenstelling van de Dorpsraad meer representatief is voor de Lonneker bevolking, zou het mooi zijn als we nog een paar dames/jonge volwassenen aan onze groep konden toevoegen.
Op dit moment bestaat de dorpsraad grotendeels uit 55+ heren.
De werkzaamheden kosten gemiddeld een paar uurtjes per week. Soms is het wat drukker, op andere momenten juist weer wat rustiger.
Onderwerpen die binnenkort weer te verdelen zijn, zijn o.a.:
 
  • Het begeleiden van de Jeugddorpsraad;
  • Het beheren van de social media van de Dorpsraad (op dit moment: Facebook en twitter);
  • Herinrichting gebied rondom Dorpshuis Lonneker;
Echter er bestaat binnen de Dorpsraad veel vrijheid om te kiezen voor werkgroepjes die aansluiten bij uw interessegebied en er kan ook intern geschoven worden.
 
Lijkt het u leuk om mee te draaien in de Dorpsraad? Neemt u dan contact op met onze voorzitter, Matthie Kroezen (06-50516650 of m.kroezen@dorpsraadlonneker.nl).
 
Wij informeren u graag verder over de werkzaamheden van de Dorpsraad en wij hopen u binnenkort tijdens onze vergadering te kunnen begroeten!