Budgetten

  • Home
  • Informatiepagina
  • Budgetten

In Lonneker zijn al vele jaren prachtige bewonersinitiatieven. Deze initiatieven zorgen er mede voor dat Lonneker zo'n mooi dorp is om in te wonen. Als Dorpsraad vinden wij het dan ook belangrijk dat goede initiatieven ondersteund worden. Voor de meeste initiatieven is geld nodig. Wij wijzen u daarom graag op de diverse mogelijkheden die er zijn om een (gedeeltelijke) vergoeding hiervoor aan te vragen bij LEV, de Dorpsbudgetten, Initiatiefkracht of Stichting Jeugd Lonneker.
 

Donatie van LEV

LEV is een gezellige en betrokken businessclub in Lonneker, die elk jaar de helft van haar inkomsten beschikbaar stelt voor het goede doel. Daarbij geeft zij de voorkeur aan initiatieven die ten gunste van het dorp Lonneker en haar bewoners komen. Informatie over hoe en onder welke voorwaarden u bij LEV een aanvraag in kunt dienen, vindt u op de website www.lev-lonneker.nl.
 

Dorpsbudgetten

Ook in 2022 is er weer de mogelijkheid om uw aanvraag voor een bijdrage voor uw activiteiten in te dienen.
Er is uiteraard veel onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden i.v.m. COVID-19 waardoor het wellicht lastig is om in te schatten of activiteiten wel of niet door kunnen gaan.
Daarom hebben we dit jaar de deadline voor het indienen van aanvragen opgeschoven naar 1 mei 2022. We hopen tegen die tijd meer duidelijkheid te hebben over wat kan.
We gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de procedure voor een aanvraag.
Zo niet dan kunt u dit nog eens nalezen op de website https://www.jijmaaktdebuurt.nl/hoewerkthet/wijkbudget/

De aanvragen moeten vergezeld gaan van een begroting, een korte omschrijving van de activiteit met daarin omschreven welke bijdrage de activiteit aan ons dorp levert, de planning, wat uw eigen inzet is en het bankrekeningnummer waar de bijdrage t.z.t. op gestort moet worden.
 
Wij hebben dan een totaal-overzicht en kunnen kijken welke aanvragen voldoende draagvlak hebben om met toestemming van de gemeente gehonoreerd te worden.
 
De aanvragen kunt u dus alleen indienen via de mail (dorpsbudget@dorpsraadlonneker.nl).
 

Initiatiefkracht: dorpsoverstijgend

Wanneer uw initiatief verder gaat dan alleen Lonneker, kan het goed zijn dat u een aanvraag in kunt dienen bij Initiatiefkracht. Dit is een regeling die vergelijkbaar is met het Dorpsbudget, alleen is dit bedoeld voor "wijkoverstijgende projecten". Klikt u voor meer informatie hier.
 

Stichting Jeugd Lonneker

in 2012 is de Stichting Jeugd Lonneker opgericht. Deze Stichting is opgericht om activiteiten te stimuleren door en voor de jeugd in Lonneker. “Lonneker” betekent hier het werkgebied van de Dorpsraad Lonneker, zoals dat telkens voor vier jaren door de gemeente Enschede wordt vastgesteld.
 
Wanneer iemand (een persoon of vereniging) een goed idee heeft voor activiteiten voor en/of door de jeugd van Lonneker waarvoor geld nodig is, kan deze een aanvraag indienen bij de Stichting Jeugd Lonneker.
 
In deze aanvraag moet in ieder geval staan:
  • een korte uitleg over de activiteit;
  • korte uitleg waarom deze activiteit georganiseerd wordt;
  • wanneer de activiteit plaatsvindt;
  • voor wie de activiteit bedoeld is;
  • een overzicht van de kosten die je verwacht (begroting); en
  • het nummer van een bankrekening waarop het geld overgemaakt kan worden.
U kunt uw aanvraag op ieder moment in het jaar indienen. Het bestuur van Stichting Jeugd Lonneker ontvangt de aanvraag graag via dit e-mailadres: stichtingjeugdlonneker@gmail.com
De aanvragen beoordeeld door het bestuur. Er wordt per aanvraag besloten of de aanvrager het bedrag krijgt of niet, óf dat er misschien een deel van het bedrag kan worden gegeven. Alle aanvragers krijgen hiervan bericht. 
 
In 2014 werd er bij voorbeeld geld uitgekeerd aan de werkgroep die de Palmpasenviering en -optocht binnen ons dorp georganiseerd heeft en er werd een donatie gedaan aan Excelsior om de blokfluitles mogelijk te maken. In 2021 is een bedrag uitgekeerd om de Speelbult te renoveren.

In het bestuur van de Stichting Jeugd Lonneker zitten:
Matthie Kroezen, voorzitter
Herman Pegge, secretaris
Thijs Melief, penningmeester
Ingrid Vaanholt, lid
 
Mochten er nog vragen zijn, kunnen zij deze beantwoorden. Richt je vraag ook weer aan: stichtingjeugdlonneker@gmail.com


 

Share our website