Budgetten

 • Home
 • Informatiepagina
 • Budgetten

In Lonneker zijn al vele jaren prachtige bewonersinitiatieven. Deze initiatieven zorgen er mede voor dat Lonneker zo'n mooi dorp is om in te wonen. Als Dorpsraad vinden wij het dan ook belangrijk dat goede initiatieven ondersteund worden. Voor de meeste initiatieven is geld nodig. Wij wijzen u daarom graag op de diverse mogelijkheden die er zijn om een (gedeeltelijke) vergoeding hiervoor aan te vragen: het Dorpsbudget, Initiatiefkracht, Stichting Jeugd Lonneker of LEV.
 

Dorpsbudget

We wonen allemaal graag in een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. Daar moeten we samen voor zorgen, want: jij maakt de muurt! Elk dorp (lees ook: wijk) in Enschede heeft jaarlijks geld beschikbaar. Dit heet een dorpsbudget. Geld voor goede ideeën voor jong en oud, die de leefbaarheid, sociale samenhang en ook de veiligheid vergroten. Het dorpsbudget moet worden besteed binnen de onderstaande voorwaarden van de Gemeente Enschede en helpen bij de onderwerpen die staan onder kaders.
 
Voorwaarden Gemeente Enschede:
 • Het idee past binnen de wet en de regels van de gemeente
 • Het idee is goed voor iedereen, niet alleen voor één persoon
 • De bewoners zijn opdrachtgever
 • Inwoners van de buurt, wijk of dorp zijn enthousiast over het idee
 • Het idee is haalbaar
 
Kaders
Het idee moet helpen bij minimaal één van de volgende onderwerpen:
 • Ervoor zorgen dat meer mensen aan werk komen
 • Een schonere leefomgeving
 • Veiliger maken in de wijk of buurt
 • Helpen van mensen die hulp of zorg nodig hebben
 • Ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk of buurt socialer met elkaar omgaan
 
Hoe doe je een aanvraag
Stuur een mail met de aanvraag naar dorpsbudget@dorpsraadlonneker.nl. De aanvraag moet informatie bevatten over de volgende punten:
 • Naam initiatief en korte omschrijving. Welke positieve bijdrage levert dit initiatief aan het dorp?
 • Aanvrager: NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer
 • Met wie werkt u samen en wat is uw eigen inzet?
 • Plan van aanpak, doel en doelgroep
 • Hoeveel deelnemers bereikt u en hoe zorgt u door aankondiging voor een zo groot mogelijk bereik in Lonneker?
 • Gevraagde financiële bijdrage, een begroting ter verantwoording hiervan, welke geldbronnen boort u aan (eigen bijdrage, sponsor, andere subsidies etc)?
 • De planning en datum van uitvoering/oplevering van de activiteit
 • Het bankrekeningnummer en tenaamstelling waar de bijdrage t.z.t. op gestort moet worden
Uiterlijk op 01-04-2024 hebben we een totaaloverzicht van alle aanvragen en zullen we deze toetsen op voorwaarden en draagvlak, welke met toestemming van de gemeente (gedeeltelijk) gehonoreerd kunnen worden. Begin juni volgt een publicatie met de aanvragen die, met toestemming van de gemeente, (gedeeltelijk) gehonoreerd kunnen worden.

De eindverantwoording van de besteding van de Dorpsbudgetten 2023 vindt u hier.

De gemeente Enschede heeft op de site ook een pagina gewijd aan hoe het Dorpsbudget in 2023 besteed is.

Initiatiefkracht: dorpsoverstijgend

Wanneer uw initiatief verder gaat dan alleen Lonneker, kan het goed zijn dat u een aanvraag in kunt dienen bij Initiatiefkracht. Dit is een regeling die vergelijkbaar is met het dorpsbudget, alleen is dit bedoeld voor "wijkoverstijgende projecten". Klikt u voor meer informatie hier.
 

Stichting Jeugd Lonneker

Als gevolg van terugloop van jeugdleden van de Scouting in Lonneker is in 1985 is 'de Blokhut' aan de Beukerweg in Lonneker verkocht. De opbrengst van De Blokhut is altijd beheerd ten gunste van de jeugd in Lonneker. Eerst door de RK kerk, het dorpsblad en later door de Dorpsraad. In 2012 is de Stichting Jeugd Lonneker opgericht om (met de overgebleven gelden) activiteiten te stimuleren door en voor de jeugd in Lonneker.

Een kleine greep uit de bijgedragen van de afgelopen jaren:
 • Palmpasenviering en -optocht in Lonneker
 • Beschildering trafohuisjes
 • Blokfluitles en muziekproeverij door Excelsior
 • Insectenhotels
 • De afronding van de Speelbult voor het Dorpshuis
Inmiddels is het bedrag slinkende en de rente niet meer noemenswaardig. Door het bestuur is besloten om het restant de komende jaren te spenderen aan (een of) enkele mooie doelen (met een blijvend karakter) voor de jeugd in Lonneker. We hopen dat de jeugd van Lonneker bij de ontwikkeling van de 'Dorpsvisie Lonneker 2030 - Hoe Dan?' laat weten waar behoefte aan is.

Mochten er nog vragen zijn, kunnen de bestuursleden van de Stichting Jeugd Lonneker deze beantwoorden. Dit kan per e-mail: info@dorpsraadlonneker.nl


Donatie van LEV

LEV is een gezellige en betrokken businessclub in Lonneker, die elk jaar de helft van haar inkomsten beschikbaar stelt voor het goede doel. Daarbij geeft zij de voorkeur aan initiatieven die ten gunste van het dorp Lonneker en haar bewoners komen. Informatie over hoe en onder welke voorwaarden u bij LEV een aanvraag in kunt dienen, vindt u op de website www.lev-lonneker.nl.
 

Share our website