Budgetten

 • Home
 • Informatiepagina
 • Budgetten

In Lonneker zijn al vele jaren prachtige bewonersinitiatieven. Deze initiatieven zorgen er mede voor dat Lonneker zo'n mooi dorp is om in te wonen. Als Dorpsraad vinden wij het dan ook belangrijk dat goede initiatieven ondersteund worden. Voor de meeste initiatieven is geld nodig. Wij wijzen u daarom graag op de diverse mogelijkheden die er zijn om een (gedeeltelijke) vergoeding hiervoor aan te vragen: het Dorpsbudget, Initiatiefkracht, Stichting Jeugd Lonneker of LEV.
 

Dorpsbudget

We wonen allemaal graag in een omgeving waarin we prettig kunnen samenleven. Daar moeten we samen voor zorgen, want: jij maakt de muurt! Elk dorp (lees ook: wijk) in Enschede heeft jaarlijks geld beschikbaar. Dit heet een dorpsbudget. Geld voor goede ideeën voor jong en oud, die de leefbaarheid, sociale samenhang en ook de veiligheid vergroten. Het dorpsbudget moet worden besteed binnen de onderstaande voorwaarden van de Gemeente Enschede en helpen bij de onderwerpen die staan onder kaders.
 
Voorwaarden Gemeente Enschede:
 • Het idee past binnen de wet en de regels van de gemeente
 • Het idee is goed voor iedereen, niet alleen voor één persoon
 • De bewoners zijn opdrachtgever
 • Inwoners van de buurt, wijk of dorp zijn enthousiast over het idee
 • Het idee is haalbaar
 
Kaders
Het idee moet helpen bij minimaal één van de volgende onderwerpen:
 • Ervoor zorgen dat meer mensen aan werk komen
 • Een schonere leefomgeving
 • Veiliger maken in de wijk of buurt
 • Helpen van mensen die hulp of zorg nodig hebben
 • Ervoor zorgen dat de bewoners van de wijk of buurt socialer met elkaar omgaan
 
Hoe doe je een aanvraag
Stuur een mail met de aanvraag naar dorpsbudget@dorpsraadlonneker.nl. De aanvraag moet informatie bevatten over de volgende punten:
 • Naam initiatief en korte omschrijving. Welke positieve bijdrage levert dit initiatief aan het dorp?
 • Aanvrager: NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer
 • Met wie werkt u samen en wat is uw eigen inzet?
 • Plan van aanpak, doel en doelgroep
 • Hoeveel deelnemers bereikt u en hoe zorgt u door aankondiging voor een zo groot mogelijk bereik in Lonneker?
 • Gevraagde financiële bijdrage, een begroting ter verantwoording hiervan, welke geldbronnen boort u aan (eigen bijdrage, sponsor, andere subsidies etc)?
 • De planning en datum van uitvoering/oplevering van de activiteit
 • Het bankrekeningnummer en tenaamstelling waar de bijdrage t.z.t. op gestort moet worden
Uiterlijk op 01-04-2023 hebben we een totaaloverzicht van alle aanvragen en zullen we deze toetsen op voorwaarden en draagvlak, welke met toestemming van de gemeente (gedeeltelijk) gehonoreerd kunnen worden. Hiervan volgt begin juni een publicatie. Meer informatie over budgetten vindt u binnenkort hier.
 

Initiatiefkracht: dorpsoverstijgend

Wanneer uw initiatief verder gaat dan alleen Lonneker, kan het goed zijn dat u een aanvraag in kunt dienen bij Initiatiefkracht. Dit is een regeling die vergelijkbaar is met het dorpsbudget, alleen is dit bedoeld voor "wijkoverstijgende projecten". Klikt u voor meer informatie hier.
 

Stichting Jeugd Lonneker

In 2012 is de Stichting Jeugd Lonneker opgericht. Deze stichting is opgericht om activiteiten te stimuleren door en voor de jeugd in Lonneker. “Lonneker” betekent hier het werkgebied van de Dorpsraad Lonneker, zoals dat telkens voor vier jaren door de gemeente Enschede wordt vastgesteld.
 
Wanneer iemand (een persoon of vereniging) een goed idee heeft voor activiteiten voor en/of door de jeugd van Lonneker waarvoor geld nodig is, kan deze een aanvraag indienen bij de Stichting Jeugd Lonneker.
 
In deze aanvraag moet in ieder geval staan:
 • een korte uitleg over de activiteit;
 • korte uitleg waarom deze activiteit georganiseerd wordt;
 • wanneer de activiteit plaatsvindt;
 • voor wie de activiteit bedoeld is;
 • een overzicht van de kosten die u verwacht (begroting); en
 • het nummer van een bankrekening waarop het geld overgemaakt kan worden.
U kunt uw aanvraag op ieder moment in het jaar indienen. Het bestuur van Stichting Jeugd Lonneker ontvangt de aanvraag graag via info@dorpsraadlonneker.nl
De aanvragen beoordeeld door het bestuur. Er wordt per aanvraag besloten of de aanvrager het bedrag krijgt of niet, óf dat er misschien een deel van het bedrag kan worden gegeven. Alle aanvragers krijgen hiervan bericht. 
 
In 2014 werd er bij voorbeeld geld uitgekeerd aan de werkgroep die de Palmpasenviering en -optocht binnen ons dorp georganiseerd heeft en er werd een donatie gedaan aan Excelsior om de blokfluitles mogelijk te maken. In 2021 is een bedrag uitgekeerd om de Speelbult te renoveren.

Mochten er nog vragen zijn, kunnen de bestuursleden van de stichting deze beantwoorden. Richt je vraag ook weer aan info@dorpsraadlonneker.nl


Donatie van LEV

LEV is een gezellige en betrokken businessclub in Lonneker, die elk jaar de helft van haar inkomsten beschikbaar stelt voor het goede doel. Daarbij geeft zij de voorkeur aan initiatieven die ten gunste van het dorp Lonneker en haar bewoners komen. Informatie over hoe en onder welke voorwaarden u bij LEV een aanvraag in kunt dienen, vindt u op de website www.lev-lonneker.nl.
 

Share our website