Voortgang F35

Er komt een nader gesprek met het bestuur van Enschede en het dorp Lonneker over de F35

Brief Dorpsraad Lonneker over fietssnelweg F35 aan B&W, Gemeenteraad en Stadsdeel Noord

De Dorpsraad Lonneker heeft duidelijk aangegeven dat de inwoners van Lonneker geen fietssnelweg door woonstraten in Lonneker willen en ook niet door een nu nog ongerept stukje natuur. Opwaardering van de fietspaden langs de Oldenzaalsestraat is veiliger, goedkoper en ontziet de natuur.

Wel of geen fietssnelweg door Lonneker

De projectgroep F35 van provincie en gemeente wil nog voor de zomervakantie een keuze maken hoe de fietssnelweg door Lonneker moet gaan lopen. De Dorpsraad Lonneker ziet geen enkele geschikte variant voor een fietssnelweg en kiest voor opwaardering van de huidige fietsverbinding langs de N733 Oldenzaalsestraat

Aanleg F35 Fietssnelweg Enschede-Lonneker-Oldenzaal

Gemeente Enschede en Provincie zijn begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een fietssnelweg F35 van Enschede naar Oldenzaal. Deze nieuwe fietssnelweg komt door Lonneker te lopen. Eind 2019 is een klankbordgroep ingesteld die de gemeente en provincie adviseert mbt de keuze voor een traject. Onder Lopende Zaken treft u uitgebreide informatie aan over de voorbereidingen voor dit proces.

Lonneker Molen en Corona regels

Verkoop van producten van de Lonneker Molen alleen nog op bestelling

bericht uit de dorpsraad maart 2020

Ontwikkelingen Fietssnelweg Lonneker-Oldenzaal en de Kringloopwinkel in Lonneker

Bericht uit de Dorpsraad d.d. 7 februari 2020

Het periodieke bericht van de Dorpsraad, met daarin de meest recente stand van zaken.

Bericht uit de Dorpsraad d.d. 6 december 2019

In dit bericht van de Dorpsraad gaat het vooral over verkeer. De Fietssnelweg en het Dorpsplein worden besproken.