Aanleg F35 Fietssnelweg Enschede-Lonneker-Oldenzaal

Gemeente Enschede en Provincie zijn begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een fietssnelweg F35 van Enschede naar Oldenzaal. Deze nieuwe fietssnelweg komt door Lonneker te lopen. Eind 2019 is een klankbordgroep ingesteld die de gemeente en provincie adviseert mbt de keuze voor een traject. Onder Lopende Zaken treft u uitgebreide informatie aan over de voorbereidingen voor dit proces.

Buurtbemiddeling

Nu veel mensen door de coronacrisis aan huis gekluisterd zijn kan er spanning ontstaan met de buren. De gemeente Enschede biedt een helpende hand indien nodig.

Lonneker Molen en Corona regels

Verkoop van producten van de Lonneker Molen alleen nog op bestelling

bericht uit de dorpsraad maart 2020

Ontwikkelingen Fietssnelweg Lonneker-Oldenzaal en de Kringloopwinkel in Lonneker

Bericht uit de Dorpsraad d.d. 7 februari 2020

Het periodieke bericht van de Dorpsraad, met daarin de meest recente stand van zaken.

Bericht uit de Dorpsraad d.d. 6 december 2019

In dit bericht van de Dorpsraad gaat het vooral over verkeer. De Fietssnelweg en het Dorpsplein worden besproken.