Overlijden Dorpsraadlid Christien Reinshagen

Op woensdag 14 juli 2021 is Christien Reinshagen overleden

Enquete Dorpsverkeersplan Lonneker voor 25 mei invullen !!

U heeft tot 25 mei gelegenheid de enquête in te vullen. Geef uw mening.

Ontwerp Visie Landelijk Gebied

Het college van B&W heeft de ontwerp Visie Landelijk Gebied gepresenteerd

Deelnemers gezocht voor werksessie F35 Rode Loper

Dinsdagavond 30 maart is de eerste digitale Zoom meeting voor de F35

Lonneker heeft gekozen

Lonneker kiest de route Voortsweg, Dorpsplein, Dorpsstraat, Oldenzaalsestraat als fietsstraat de Rode Loper F35 door Lonneker

Jaarverslag 2020

Wat een jaar 2020, zeg dat wel

Stem mee voor de keuze voor de Rode Loper F35

Tot 17 februari 2021 kan iedereen een vragenformulier invullen om mee te bepalen welke de voorkeursvarianten zijn door Lonneker voor de F35

Gebruik de lockdown om de voortgang Rode Loper F35 te volgen

De werkgroep is eerder deze maand bij elkaar geweest en heeft flinke vorderingen gemaakt

Bomen voor Lonneker

In het kader van het landelijke bomenplan zijn er ook in Lonneker 28 bomen geplant

Nieuwe penningmeester Dorpsraad

Dorpsverkeersplan

De Dorpsraad Lonneker vraagt inwoners hun verkeersproblemen door te geven aan de dorpsraad

Berichten uit de Dorpsraad van 13 november 2020

Voortgang met de Speelbölt en het bomenplan 2020

Start werkgroep F35 alternatief traject

Een werkgroep van bewoners van Lonneker, andere belanghebbenden en specialisten van de overheid zoeken een alternatief traject voor de F35

Overlijden penningmeester Bert Wering

De penningmeester van de Dorpsraad Lonneker is op 5 november 2020 overleden

Berichten uit de Dorpsraad 16 oktober 2020

de nieuwe wijkagent Jurgen Rekers en project Streekeigen Landschap

Berichten uit de Dorpsraad 25 september 2020

Nieuwe AED's en Lonneker 2030

Berichten uit de Dorpsraad 18 september 2020

Eetsoos weer beperkt open; toch weer die F35; wonen in Lonneker en AED's

Berichten uit de dorpsraad 11 september 2020

presentatie F35 in Stadsdeelcommissie Noord

Hieronder kunt u de presentatie over de F35 in de Stadsdeelcommissie Noord lezen

Nieuwe AED's voor Lonneker

Nieuwe AED's voor Lonneker, het nieuwe bestemmingsplan voor Vliegveld Twenthe Midden en subsidie voor renovatie van de Speelbolt

Meer ruimte van wethouders bij vinden van voldoende draagvlak voor F35

Er mag enigszins worden afgeweken van de regels als daarvoor goede argumenten zijn

Gemeente bereid tot gesprek met het dorp Lonneker over Fietssnelweg F35

Na de zomervakantie gaat de gemeente in gesprek met Lonneker over het vastgelopen traject van de fietssnelweg Inwoners van Lonneker die (dicht) langs de voorgestelde variant wonen hebben onderstaande brief van de wethouders van Houdt en Diepemaat ontvangen.

Voortgang F35

Er komt een nader gesprek met het bestuur van Enschede en het dorp Lonneker over de F35

Brief Dorpsraad Lonneker over fietssnelweg F35 aan B&W, Gemeenteraad en Stadsdeel Noord

De Dorpsraad Lonneker heeft duidelijk aangegeven dat de inwoners van Lonneker geen fietssnelweg door woonstraten in Lonneker willen en ook niet door een nu nog ongerept stukje natuur. Opwaardering van de fietspaden langs de Oldenzaalsestraat is veiliger, goedkoper en ontziet de natuur.

Wel of geen fietssnelweg door Lonneker

De projectgroep F35 van provincie en gemeente wil nog voor de zomervakantie een keuze maken hoe de fietssnelweg door Lonneker moet gaan lopen. De Dorpsraad Lonneker ziet geen enkele geschikte variant voor een fietssnelweg en kiest voor opwaardering van de huidige fietsverbinding langs de N733 Oldenzaalsestraat

Aanleg F35 Fietssnelweg Enschede-Lonneker-Oldenzaal

Gemeente Enschede en Provincie zijn begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een fietssnelweg F35 van Enschede naar Oldenzaal. Deze nieuwe fietssnelweg komt door Lonneker te lopen. Eind 2019 is een klankbordgroep ingesteld die de gemeente en provincie adviseert mbt de keuze voor een traject. Onder Lopende Zaken treft u uitgebreide informatie aan over de voorbereidingen voor dit proces.

bericht uit de dorpsraad maart 2020

Ontwikkelingen Fietssnelweg Lonneker-Oldenzaal en de Kringloopwinkel in Lonneker