Bericht uit de Dorpsraad d.d. 17 mei 2019

Iedere maand kunt u hier een berichtje lezen over wat de Dorpsraad zoal bezig houdt. Dit keer o.a. meer informatie over het standpunt van de Dorpsraad over tussentijdse bestemmingsplanwijzigingen in Lonneker en de stand van zaken omtrent het Dorpshuis.

Bericht uit de Dorpsraad d.d. 4 april 2019

Woensdag 3 april jl. was er weer een Dorpsraadsvergadering. Hierbij een klein verslag over wat er zo al besproken werd.

Project insectenhotels Jeugddorpsraad

Onlangs kreeg de Jeugddorpsraad een mooie subsidie van initiatiefkracht. Wat gaat de Jeugddorpsraad doen met dit geld?

Initiatiefkracht pitchavond

Initiatiefkracht nieuwe stijl: uw ideeën persoonlijk toelichten tijdens één van de pitchavonden.