Bericht uit de Dorpsraad d.d. 5 juli 2019

Periodiek verschijnt hier een kleine update van de Dorpsraad om iedereen op de hoogte te houden van wat er zoal speelt in het Dorp.

Bericht uit de Dorpsraad d.d. 14 juni 2019

Regelmatig plaatsen wij een berichtje om iedereen op de hoogte te houden van wat er zoal speelt. Dit keer o.a. over nieuwe leden en verkeersoverlast.

Bericht uit de Dorpsraad d.d. 17 mei 2019

Iedere maand kunt u hier een berichtje lezen over wat de Dorpsraad zoal bezig houdt. Dit keer o.a. meer informatie over het standpunt van de Dorpsraad over tussentijdse bestemmingsplanwijzigingen in Lonneker en de stand van zaken omtrent het Dorpshuis.

Initiatiefkracht pitchavond

Initiatiefkracht nieuwe stijl: uw ideeën persoonlijk toelichten tijdens één van de pitchavonden.