Berichten uit de Dorpsraad van 20 mei 2022

Veel projecten bijna naar eind. Terugblik zaaiactie Jeugddorpsraad, uitnodiging openbare Dorpsraadvergadering op 1 juni. En nog drie aandachtspunten bij het Dorpsverkeersplan.

Berichten uit de Dorpsraad van 13 mei 2022

Onderwerpen uit de Dorpsraad van deze week onder meer: een top-opbrengst bij de Sponsorloop van de basisscholen en een subsidie-aanvraag voor opknappen van het Dorpshuis. En onze jeugddorpsraad is weer compleet en onderneemt van alles!

Berichten uit de Dorpsraad van vrijdag 6 mei 2022

Er is veel te melden: een terugblik op de dodenherdenking, bezoek van dieven, de gemeentelijke Omgevingsvisie (noteer 1 juni vast in de agenda), afweging van belangen in het Dorpsverkeersplan, de Speelbölt is bijna klaar, en in het kader van het Lönneker Laandleamn mogen we op bezoek bij Boer Strootman.

Woninginbraken in Lonneker

Twee gevallen van inbraak bij mensen die op vakantie zijn. Mensen wordt gevraagd op te letten.

Berichten uit de Dorpsraad van vrijdag 15 april 2022

Over de reservelocatie woonwagenkamp nabij Lonneker: nee, tenzij... Binnenkort: sportieve activiteiten voor de kinderen. Over Lonneker 2030-2035: waar kan gebouwd gaan worden? En alvast een uitnodiging in het kader van Lonneker Laandleamn.

Berichten uit de Dorpsraad van 8 april 2022

Verslagje van de Voorjaarsreceptie, en de puntjes op de i van het Dorpsverkeersplan. Veel is opgelost, maar niet alles, er blijven punten van discussie. Het is nog even mogelijk geld aan te vragen vanuit het Dorpsbudget, nu doen!

Berichten uit de Dorpsraad van 1 april 2022

Het schiet op met het Dorpsverkeersplan, verbazing over de aanwijzing van een reserve-woonwagenlocatie in de 'groene long', de enige oplossing bij het Lönneker Laandleam is goed met elkaar in gesprek blijven, en weinig nieuws (is goed nieuws) vanuit het AZC.

Berichten uit de Dorpsraad van 25 maart 2022

De werkzaamheden aan de Speelbölt en het verslepen van grond, terugblik op de inloopavond over het dorpsverkeersplan, en we hopen u te zien op zondag 3 april!

Berichten uit de Dorpsraad van 18 maart 2022

Bewegingen rond het Lonneker stembureau, eindelijk aan de slag met Lonneker 2030, en u bent uitgenodigd bij de Voorjaarsreceptie van de Dorpsraad op zondag 3 april.

Berichten uit de Dorpsraad van 11 maart 2022

Gemeenschapszin en samenwerken: inloopbijeenkomst over het Dorpsverkeersplan, themabijeenkomst van het IKC Lonneker. Meimaand Oogstmaand in Lonneker? Maar eerst nog even stemmen.

Berichten uit de Dorpsraad van 4 maart 2022

Met deze week wederom het Dorpsverkeersplan en de Speelbölt, alsmede het toekomstige Medisch Centrum Lonneker. En een oproep voor nieuwe bedieners van de AED's in ons dorp.

Berichten uit de Dorpsraad van 25 februari 2022

Onderwerpen zijn het Dorpsverkeersplan en een geplande inloopbijeenkomst in het Dorpshuis hierover, het Dorpshuis en de vorderingen op de Speelbölt.

Berichten uit de Dorpsraad van 11 februari 2022

De renovatie van de Speelbölt gaat beginnen; de noodopvang voor asielzoekers gaat eigenlijk best goed; Lönneker Laandleamn en een ontbrekend stukje wandelverbinding. Volgende week voorjaarsvakantie dus tot over twee weken.

Lonneker

Stadsgedicht (of beter: dorpsgedicht) uit de Tubantia van 9-2-2022, van Dick Schlüter. Hij heeft dit gedicht ook voorgedragen tijdens de Voorjaarsreceptie van 3 april.

Berichten uit de Dorpsraad van 4 februari 2022

Over draagvlak voor het Dorpsverkeersplan, de webmaster en over de werkzaamheden aan de Speelbölt

Berichten uit de Dorpsraad van 28 januari 2022

Over de bomenkap op De Welle en over het Dorpsverkeersplan

Noodopvang asielzoekers Evenemententerrein Vliegveld

Belangrijke info tav de opvang

Werkgroep Dorpsverkeersplan Lonneker

Meer nodig om verkeersoverlast terug te dringen

Lonneker heeft gekozen

Lonneker kiest de route Voortsweg, Dorpsplein, Dorpsstraat, Oldenzaalsestraat als fietsstraat de Rode Loper F35 door Lonneker

Jaarverslag 2020

Wat een jaar 2020, zeg dat wel

Gebruik de lockdown om de voortgang Rode Loper F35 te volgen

De werkgroep is eerder deze maand bij elkaar geweest en heeft flinke vorderingen gemaakt

Berichten uit de Dorpsraad 16 oktober 2020

de nieuwe wijkagent Jurgen Rekers en project Streekeigen Landschap

Berichten uit de Dorpsraad 25 september 2020

Nieuwe AED's en Lonneker 2030

Nieuwe AED's voor Lonneker

Nieuwe AED's voor Lonneker, het nieuwe bestemmingsplan voor Vliegveld Twenthe Midden en subsidie voor renovatie van de Speelbolt

Meer ruimte van wethouders bij vinden van voldoende draagvlak voor F35

Er mag enigszins worden afgeweken van de regels als daarvoor goede argumenten zijn

Gemeente bereid tot gesprek met het dorp Lonneker over Fietssnelweg F35

Na de zomervakantie gaat de gemeente in gesprek met Lonneker over het vastgelopen traject van de fietssnelweg Inwoners van Lonneker die (dicht) langs de voorgestelde variant wonen hebben onderstaande brief van de wethouders van Houdt en Diepemaat ontvangen.

Voortgang F35

Er komt een nader gesprek met het bestuur van Enschede en het dorp Lonneker over de F35

Brief Dorpsraad Lonneker over fietssnelweg F35 aan B&W, Gemeenteraad en Stadsdeel Noord

De Dorpsraad Lonneker heeft duidelijk aangegeven dat de inwoners van Lonneker geen fietssnelweg door woonstraten in Lonneker willen en ook niet door een nu nog ongerept stukje natuur. Opwaardering van de fietspaden langs de Oldenzaalsestraat is veiliger, goedkoper en ontziet de natuur.

Wel of geen fietssnelweg door Lonneker

De projectgroep F35 van provincie en gemeente wil nog voor de zomervakantie een keuze maken hoe de fietssnelweg door Lonneker moet gaan lopen. De Dorpsraad Lonneker ziet geen enkele geschikte variant voor een fietssnelweg en kiest voor opwaardering van de huidige fietsverbinding langs de N733 Oldenzaalsestraat