Droadneagel

  • Home
  • Informatiepagina
  • Droadneagel

Wie krijgt de Lonneker Droadneagel?
 

Ieder jaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad de Lonneker Droadneagel uitgereikt. Het is een mooie gelegenheid om een bijzonder Lonnekernaar te eren. Maar wie zal dat deze keer zijn?
De Lonneker Droadneagel wordt door de Dorpsraad toegekend aan personen die zich gedurende langere tijd en vaak op bescheiden wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Lonneker gemeenschap. Voor verenigingen geldt het uitgangspunt, dat ze tenminste 50 jaar moeten bestaan om in aanmerking te komen. Rond november van ieder jaar gaat de Dorpsraad zich weer beraden over wie de volgende Droadneagel moet krijgen. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken: kent u iemand die volgens u in aanmerking zou moeten komen? Wij horen het graag van u.
 
U kunt uw voordracht - bij voorkeur goed gemotiveerd - indienen bij de Dorpsraad middels e-mailadres info@dorpsraadlonneker.nl of ons postadres (Dorpsstraat 98, 7524 CK)
Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!
 
Aan wie is de afgelopen jaren de Lonneker Droadneagel toegekend?
 
2003      Boeske Keals in de persoon van de heer Jan Beernink
2004      Het 40-jarig KVG in de persoon van mevrouw Truus Westerbeek
2004      Een extra Droadnaegel voor pastoor W. Pas bij gelegenheid van zijn gouden Priesterjubileum
2005      De beheerscommissie van het Dorpshuis in de persoon van de heer Bernhard Hogt
2006      Het bestuur van de Jongeren Sociëteit De Ruit
2006      Een extra Droadneagel aan de heer Jan Meijerink bij zijn afscheid als voorzitter van de Dorpsraad
2007      De heer Jan Wiersma
2008      De buitenonderhoudsploeg van de RK parochie in de persoon van Harry Bult, alsmede een Droadneagel aan de beheerscommissie van de kapel Uit Liefde
2008      Een extra Droadneagel aan de opgeheven sectie van de vrijwillige brandweer Lonneker in de persoon van de laatste commandant Joost Savonije
2008      Een extra Droadneagel aan Excelsior bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan
2008      Een extra Droadneagel aan LSV bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan
2009      Het bestuur van de 90 jarige VKL
2010      De landelijke ruitervereniging Het Twentse Ros
2011      De Kameleon in de persoon van Annie Beumers
2012      De heer Harry Levink
2013      De heer Jan Venema
2014      De heer Antoon Meijerink
2014      De redactie en bestuur van het dorpsblad “Op en um ’n Bölt”
2015      Dominee Venema
2015      De heer Jan Bult
2015     GVVL vanwege haar 50-jarig jubileum
2016     Mevrouw Truus Engbers
2016     Een extra Droadneagel voor de heer Ger Krabbe bij zijn afscheid als voorzitter van de Dorpsraad
2017     De heer Gerrit Pots
2018     De heer Arie de Haan
2019     De heer Gerard Eulink
2020     De heer Bert Wering
2021     Het team van Spar / Aveleijn
2022     Willem Bulter voor zijn boek 'Lonneker Oorlogsverhalen'
2023     Ans en Cees Purmer voor hun niet-aflatende inzet voor de Lonneker Molen
 
 
 
 
 
 

Share our website