Jeugddorpsraad Lonneker

  • Home
  • Informatiepagina
  • Jeugddorpsraad Lonneker

"De Jeugd heeft de toekomst!"

Het is een bekende uitspraak die maar al te waar blijkt te zijn. De Dorpsraad vindt het dan ook belangrijk om de jeugd van Lonneker serieus te nemen. We willen enerzijds graag weten wat er speelt onder de jeugd: hoe voelen zij zich in Lonneker? Hoe kijken zij tegen bepaalde zaken aan? Ontbreekt het nog ergens aan in het dorp? Of zijn er misschien goeie ideeën waarvan zij niet goed weten hoe ze die uit moeten werken?
Anderzijds willen we het "meedenken" onder de jeugd stimuleren. Immers, alleen als iemand zijn/haar gedachten - op een constructieve wijze - deelt, kunnen we werken aan een betere toekomst. 

Sinds oktober 2014 bestaat daarom de Jeugddorpsraad Lonneker. De raad vergadert voorafgaand aan de reguliere Dorpsraadsvergadering (in de regel de eerste woensdag van de maand, om 18:30 uur).

We vergaderen om 18:30 uur in het Dorpshuis.

Samenstelling
Het streven is dat de Jeugddorpsraad bestaat uit maximaal 12 leden, die in leeftijd variëren van 9 tot 18 jaar. Daarbij is het vooral belangrijk dat je woont in Lonneker en dat het je leuk lijkt mee te doen. In deze folder lees je daar meer over. We zoeken nog een paar nieuwe leden, dus:

Interesse?
Heb jij/heeft uw kind interesse om lid te worden van de Jeugddorpsraad? Neemt u dan contact met ons op jeugddorpsraad@dorpsraadlonneker.nl. Contactpersonen hierover zijn Robert Reijnders en Hetty Bult.

Share our website