Bericht uit de Dorpsraad d.d. 13 januari 2020 (nieuwjaarsreceptie)

Berichten uit de Dorpsraad januari 2020
 
Een heel voorspoedig en vooral gezond 2020 gewenst. Nadat er afscheid was genomen van Skip Workel als voorzitter van de Jeugddorpsraad was het thema op de nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari:  Afwachten
Afwachten wat er gaat gebeuren met ons Dorpshuis. We gaan nu ongeveer het 2e decennium in van afwachten wat er gaat gebeuren. Als er dus één ding is dat we goed hebben geleerd de afgelopen jaren is het afwachten. Wethouder Diepemaat heeft in november gemeld in de stadsdeelcommissievergadering van stadsdeel Noord dat de gemeente in gesprek is met een kandidaat om het Dorpshuis en de exploitatie over te nemen. We wachten dus af.
Afwachten hoe het verder gaat met seniorenhuisvesting in Lonneker en hopelijk komt er ook zicht op mogelijkheden voor betaalbare woningen voor starters.
De Dorpsraad is in gesprek met gemeente, ondernemers, bewoners en de kerk over het Dorpsplein. Vooral de hoeveelheid verkeer en de snelheid is het grootste probleem en het parkeren is ook niet alles. Afwachten ook of de financiering voor het opknappen van de speelbult en herinrichting van het hele terrein hier voor het Dorpshuis voor elkaar komt.
Op 10 december bleek de geldautomaat opeens zonder aankondiging gesloten te zijn. Er is al genoeg over gezegd en geschreven, maar we wachten af tot de nieuwe gele geldmaat ergens in het Dorp geopend zal worden dit voorjaar. Voorlopig is het afwachten en even behelpen.
De kruising Lossersestraat-Oldenzaalsestraat (de Handwiezer) aan de zuidkant van het Dorp wordt komend jaar geheel gereconstrueerd. De provincie begint met de werkzaamheden in ieder geval  na de Marathon Enschede van zondag 19 april. Men belooft ons veel verkeersoverlast. We wachten af.
Als de Handwiezer klaar is wordt begonnen met de aanleg van een nieuwe rotonde op de kruising Oldenzaalsestraat-Oude Deventerweg-Landweerweg. Opnieuw verkeersoverlast  maar dat wordt wel 2021.We wachten dus gewoon af.
Een groep gemeenten heeft samen met de provincie afgesproken dat er Fietssnelwegen komen in Twente. Een prima plan om het gebruik van de fiets t.o.v. het gebruik van de auto te stimuleren. Komend jaar moet het tracé Enschede-Oldenzaal via Lonneker worden vastgesteld. Dat wordt nog een hele toer. Een ideale route om Lonneker te passeren is er niet. Het wordt dus kiezen uit de minst slechte oplossing. Alleen maar wachten hoeft gelukkig niet. Lonneker mag adviseren wat ze het beste vindt. Eerst via een klankbordgroep en daarna, later dit voorjaar, mag iedereen z’n zegje doen. Ik ben benieuwd wat eruit komt.
Mensen die trouwens ook niet hebben stilgezeten dit jaar waren de Kleibleu van Jan Bult. Die groep vrijwilligers hebben niet afgewacht maar de handen uit de mouwen gestoken. Ze gingen verder met het plaatsen van banken in het buitengebied, het verbeteren van wandelpaden en het opknappen van in het oog liggende weitjes rond Lonneker. De volgende klus ligt al klaar: een wandelpad aanleggen van Lonneker Steumke achter Muntel langs naar de Hegeboerweg. Deze vrijwilligers werden op 7 januari door wethouder Diepemaat nog eens extra in het zonnetje gezet op de nieuwjaarsbijeenkomst van het Stadsdeel Noord in het nieuwe U-Parkhotel op de UT.
De AED’s in Lonneker worden dit jaar weer up to date gemaakt. Dat geldt ook voor de vrijwilligers die ze moeten bedienen. Daarvan waren er te weinig in Lonneker en niet allemaal voldoende opgeleid. De opleiding voor de nieuwe vrijwilligers start binnenkort.
En nu ik het toch heb over reanimeren. We willen ook de website Lonneker.nl nieuw leven inblazen. De Dorpsraad, het Digipunt Lonneker en VKL hebben het initiatief genomen. Houd de berichtgeving in de gaten.
 
Het komende jaar 2020 richten we ons als Dorpsraad vooral op het te starten traject Lonneker 2030. Allerlei vragen zullen op u afkomen dit jaar. Wat moet er beter in Lonneker? Wat moeten we als Dorp vooral behouden? Waar willen we vanaf? Dus, wat voor Dorp moet Lonneker zijn in 2030? Waar moeten we als inwoners aan werken? Waarvoor moeten we ons inzetten? Vragen op het gebied van verkeer, van toerisme, van het gebruik van het buitengebied, de rol van onze melkveehouders, de verdere ontwikkeling op ’t Vaneker, de Technology Base, het vliegveld zelf en Evenemententerrein Vliegveld Twenthe, en het beleid m.b.t. duurzame energie in de vorm van zonneparken. Een greep in wat  op ons ligt te wachten dit jaar en de komende jaren. Ik wens ons veel sterkte!
Daarna was er het afscheid van twee Dorpsraadleden, Karel Roeloffzen, 11 jaar lid geweest.  Hij heeft zich o.a. beziggehouden met de Lonneker Molen, het Vliegveld, de Kunstroute en de Kleibleu en Hans Strootman, 5 jaar lid geweest, als er een hamer, schop of boormachine aan te pas kwam, was Hans in beeld. Hij deed het buitengebied, bankjes, wandelpaden, insectenhotels, weitjes, nestkastjes, Kleibleu maar ook de Bieb en Dorpsbudget en muziekkoepel. Mannen, namens Lonneker, bedankt.
Afgelopen jaar werd een welkom geheten aan liefst drie nieuwe leden, Veronique Dercksen zij “doet” Lonneker Steumke en AED, Hetty Bult, een echte Droadneagel, die zich oa gaat  bezighouden met het Dorpsbudget en na de zomervakantie kwam ook nog Nicole Workel ons versterken, zij houdt zich o.a. bezig met de Dorpskern.
 
Voorzitter Dorpsraad Lonneker
Matthie Kroezen
 
 
 
 
Share our website