bericht uit de Dorpsraad d.d. 15 november 2019

Berichten uit de Dorpsraad november 2019 (deel2)
 
Dorpshuis: Er is opnieuw goed nieuws te melden over het Dorpshuis (hopen we). Wethouder Diepemaat heeft in de stadsdeelcommissie Noord op maandag 11 november gemeld dat zich een gegadigde heeft gemeld om het Dorpshuis over te nemen met behoud van de huidige functies. De gemeente en het parochiebestuur zijn in gesprek met betrokkene om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden en voorwaarden.
 
Lonneker 2030: Onderdeel van de toekomst van Lonneker is natuurlijk ook het gehele huidige buitengebied van Lonneker. Dat is nogal groot. Het is het gehele noordelijke gebied van Enschede van Lossersestraat via gemeentegrens tot de Bosweg muv de UT Campus. De gemeente Enschede stelt per zes jaren nieuw beleid vast voor het buitengebied. In 2020 wordt er weer nieuw beleid vastgesteld. Wethouder Van ’t Hout is de verantwoordelijke wethouder voor het gehele buitengebied van Enschede. De Dorpsraad heeft alvast een voorschot genomen op die ontwikkeling en de Gemeente al een advies gestuurd. Belangrijkste punt uit het advies is dat Lonneker haar karakter dient te behouden. Het moet een dorp blijven binnen de gemeentegrenzen van Enschede. Het belangrijkste punt daarbij is behoud van de groene long tussen Enschede-Noord en de zuidkant van het Dorp langs Demmerskamp, IJsbaan en voetbalvelden. In ieder geval geen bebouwing in dit gebied. Voor de tekst van het totale advies klikt u hier
 
Jeugddorpsraad: De Jeugddorpsraad gaat in het voorjaar samen met andere kinderen van de scholen in Lonneker en o.a. de stichting Lonnekerberg, afval in de Lonnekerberg opruimen. Verder heeft de Jeugddorpsraad alle locaties voor de insectenhotels uitgezocht. Let maar eens goed op bij het wandelen of fietsen in de omgeving. De insectenhotels staan nu al op de volgende plekken: 1. Weitje Schuttekamp/Voortsweg, 2. Bij de Lonneker Molen 3. Bij zorgboerderij de Rökker langs het fietspad van Lonneker naar de Oude Deventerweg en ze komen binnenkort bij 4. begin natuurpad Lossersestraat t.o. de Wigger, 5. langs de Oostermatenstraat op het Vitensterrein richting Hof Espelo en de laatste bij de kinderboerderij aan de Brandemaatweg. Skip en je jongens en meisjes bedankt!
 
Verkeersontwikkelingen: Er komen steeds meer klachten over zowel het parkeren op het Dorpsplein als over teveel en te hard rijdend verkeer op het Dorpsplein. De Dorpsraad is al in gesprek met Politie en Gemeente hierover en gaat op korte termijn in gesprek met ondernemers en bewoners van het Dorpsplein. Op korte termijn zal er toch iets verbeterd moeten worden aan de situatie. Anders gaat het onherroepelijk binnenkort een keer fout.
De werkzaamheden aan de kruising Oldenzaalsestraat-Lossersestraat (de Handwiezer) gaan beginnen na de Enschede Marathon van zondag 19 april 2020. Omdat ook de hoofdriolering vervangen moet worden zal dit veel overlast gaan veroorzaken voor alle verkeer van en naar Enschede vanaf Lonneker, Oldenzaal en Losser. De Provincie en de Gemeente zijn nog aan het bestuderen hoe de overlast tòch zoveel mogelijk beperkt kan blijven. Begin volgend jaar meer..
Bouwplan Nieuwedijk: Wethouder Diepemaat wilde 11 november van de stadsdeelcommissie Noord weten hoe zij denken over dit plan voor drie grote woningen. Het bleek dat alleen zijn eigen VVD erachter stond. Zeker de helft van de fracties was tegen elke vorm van bebouwing op deze plek en de rest was tegen dit plan maar wilde wel de mogelijkheid tot het realiseren van seniorenwoningen nader bekijken. Ook wilde men de uitspraak van de Raad van State van 10 jaar geleden nader bestuderen. Ook werd de suggestie geopperd een woonvisie voor Lonneker te ontwikkelen zodat er meer duidelijkheid komt waar wel en waar niet te bouwen in de toekomst in Lonneker. De omwonenden hebben duidelijk aangegeven tegen de bouwplannen te zijn.
 
Website Lonneker.nl: Deze lijdt een kwijnend bestaan. Het Digipunt Lonneker is bereid gevonden de website nieuw leven in te blazen. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht. Daarvoor is contact nodig met alle mogelijke belanghebbenden/gebruikers. Volgende maand meer hierover.
 
Veel plezier met Sint en Piet en
de allervriendelijkste groeten,
Matthie Kroezen
Voorzitter Dorpsraad Lonneker
 
 
 
Share our website