Bericht uit de Dorpsraad d.d. 7 februari 2020

Voordat je het weet is de eerste maand van het nieuwe jaar alweer om. Snel, snel, snel gaat de tijd, benut haar wel. De Dorpsraad doet haar best alles bij te houden.
De Jeugddorpsraad gaat een nieuwe voorzitter kiezen. Dat doen ze met kandidaatstelling en motivering. Volgende maand weten we wie het is geworden en kunnen we misschien de nieuwe voorzitter interviewen. Hetty Bult en Robert Reijnders gaan het komende jaar vanuit de dorpsraad de Jeugddorpsraad begeleiden.
Voortgang Dorpsplein:
Uitkomsten gesprek van de Dorpsraad met de Gemeente:
1. Bestaande parkeerplaatsen extra markeren – actie gemeente
2. Op de weg aangeven dat je een erf nadert – voorstel wordt gemaakt door de Gemeente en gemaild naar de Dorpsraad
3. Telling verkeer rond de feestweek – 4 tm 7 juni (week ervoor en erna) – voorstel wordt door de gemeente gemaakt en gemaild naar de Dorpsraad
4. Dorpsraad neemt contact op met de ondernemers rondom het plein welke mogelijkheden er zijn op het plein (bijvoorbeeld terras) – actie Dorpsraad.
5. Naar aanleiding van de telling vervolg bepalen – vervolgafspraak plannen als de uitkomsten van de telling en inventarisatie van de Dorpsraad bekend zijn – actie Gemeente.
Voortgang Speelbult voor het Dorpshuis tussen de scholen:
Er wordt prima samengewerkt tussen Dorpsraad, de beide scholen, de kinderopvang, de Gemeente, de kerk en de bewoners over de vernieuwde invulling van het terrein. Schetsen zijn klaar hoe het gaat worden, subsidieaanvraag naar de provincie is verzonden. Aan de rest van de financiering wordt gewerkt. De Dorpsraad is de subsidieaanvrager en de Gemeente wordt de uitvoerder. Er is weer een horde genomen maar helemaal rond is het (financieel) nog niet.
Voortgang ’t Vaneker:
Aan de verdere invulling van het voormalige Zuidkamp wordt stug doorgewerkt. Er zijn inmiddels 100 kavels verkocht. In december heeft de Gemeente de voormalige defensiegebouwen van defensie gekocht. Deze gebouwen zullen allemaal worden gesloopt. Het gaat daarbij onder meer om de logiesgebouwen en de grote kantine. De vrijkomende gebieden worden gebruikt om deels een nieuwe kavelindeling te maken met grotere kavels en het middendeel, waar nu nog de grote parkeerplaats is wordt een landschapspark. Het bestemmingsplan moet daarvoor wel worden aangepast. Daaraan wordt momenteel gewerkt.
AED’s:
Er hebben zich inmiddels 10 nieuwe bedieners aangemeld. Een prima resultaat. Op maandagavond 24 februari zal deze groep een training krijgen in het Dorpshuis en daarna worden aangemeld bij Hartslag.nu als geregistreerde bedieners. Er komt een nieuw overzicht met locatiefoto’s van alle AED’s in Lonneker. Dit overzicht zal breed worden verspreid in het Dorp. Hoewel de gemeente geen financiële vergoeding meer biedt voor AED’s blijken verschillende zorgverzekeringen de onkosten van een opleiding voor bediener AED wel te vergoeden. We zoeken dit uit.
Dorpsschouw:
De Dorpsraad heeft samen met de Gemeente de jaarlijkse dorpsschouw gehouden. Er zal o.a. aandacht zijn voor verwaarloosde plekken aan de past.Balkstraat en achter de muziekkoepel. Wanneer u in uw woonomgeving verzakte stoepen heeft, kapot straatmeubilair of ander malheur heeft geef het dan even door aan de dorpsraad: info@dorpsraadlonneker.nl
Binnenkort meer over de vernieuwde samenstelling van de Dorpsraad en de taakverdeling.
Matthie Kroezen
Voorzitter Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website