Berichten uit de Dorpsraad van 13 november 2020

Voortgang Speelbölt tussen de scholen:
We hebben een projectleider van de gemeente. Tonny Veldhuis. Op zijn voorstel zijn een aantal mensen van de werkgroep wezen kijken bij een aantal andere speelterreintjes in Enschede die recent zijn gerealiseerd. Die mensen zijn heel enthousiast teruggekomen met vooral goede ideeën over het multifunctionele sportveldje. Dat wordt de kern van de nieuwe speelbölt. Het moet geschikt zijn voor verschillende balsporten onder alle weersomstandigheden, maar ook geschikt zijn voor de gymlessen zomers van de scholen. De oude speeltoestellen zijn van een dergelijk goede kwaliteit dat die gerenoveerd kunnen worden en kunnen worden herplaatst. Maar wel in een nieuwe opstelling. In het dorpsblad kunt u zien dat de voorzitter van de jeugddorpsraad Coen een cheque van 1000 euro heeft gekregen van de Rabobank.  Het gaat langzaam de goede kant op.
 
Het Bomenplan:
Er zijn verschillende reacties gekomen op het bomenplan. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Vervallen zijn de schapenweide aan de Voortsweg en de plek bij de antennemast naast LSV. Daarvoor in de plaats komen de nieuwe rotonde bij Halfweg en het Prins Bernhardpark. Verder wordt de bomenrij langs de Lossersestraat tegenover het open stuk bij landgoed de Wigger helemaal doorgetrokken tot het insectenhotel bij het begin van het laarzenpad. Maar niet met Amerikaanse eiken die er nu staan maar met een gevarieerde aanplant van inheemse boomsoorten. Woensdag 18 november worden de bomen geplant. In het volgende bericht zullen we met wat mooie foto’s de locaties laten zien.
 
Share our website