Berichten uit de Dorpsraad 25 september 2020

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad 25 september 2020
Berichten uit de Dorpsraad van 25 september 2020
Het Coronavirus gaat helaas ook aan Lonneker niet voorbij. Teveel, soms onbewuste nonchalance ten aanzien van de regels breekt op. Er wonen veel senioren in Lonneker, vooral dicht bij de dorpskern. Voor die groep kan een besmetting fataal zijn. Het worden zo goed als zeker nog een paar moeilijke maanden. Laten we ons verstand erbij houden. Dat is de enige manier om deze crisis te overwinnen. Vooral voor degenen die hun baan en vaak ook een deel van hun inkomen kwijt raken.
Wat korte berichten deze week:
Vorige week schreef ik over de AED’s en de plaatsing van de laatste AED aan de Landweerweg. Ik ben blij te kunnen melden dat slagerij Busscher bereid is een AED aan de gevel te willen hangen. We gaan nu een mooi kaartje maken met alle AED’s in Lonneker. Rest ons nog te bezien of ook het aantal bedienaars van AED’s in Lonneker op peil is. Dan zijn we helemaal klaar voor de komende jaren.
Speelmogelijkheden voor kleine kinderen: De jeugddorpsraad en hun begeleiders controleren ook de speelmogelijkheden in het dorp. Ze controleren af en toe of er iets kapot is en geven dat dan door aan de gemeente. Recent kwam het verzoek van een paar moeders of er geen speelterreintje zou kunnen komen aan de Schuttekamp eo. Dat deel van Lonneker heeft geen speel terreintje. We gaan kijken wat er mogelijk is. Voor mensen die een goed idee hiervoor hebben, houden wij ons aanbevolen.
Lonneker 2030: Er komt eindelijk weer voortgang in dit traject. Door de corona hebben we opnieuw een half jaar vertraging opgelopen. Maar woensdag 30 september gaat de dorpsraad Het Kleine Kernen Spel spelen. Het is ontwikkeld voor dorpsorganisaties. Met het spel kunnen we als dorpsraad,  kijken naar de rol die we in de toekomst willen spelen. Tevens een mooi middel om te zien hoe ook  andere dorpen aan de slag gaan met thema’s als krimp, energietransitie, leefbaarheid etc. Of hoe andere dorpsorganisaties zich bezinnen op deze toekomst. Want dat de wereld om ons heen verandert ervaren we allemaal, iedere dag. Dat daarbij kansen liggen voor kleine kernen en actieve bewoners, weten we ook. Maar hoe die kansen te pakken…We spelen het spel en gaan in 15 casussen elkaar uitdagen hardop na te denken hoe we gaan handelen. We verkennen met elkaar voor welke opgaven we staan, wat onze rol is, kan zijn en vooral: waar willen we als dorpsorganisatie naar toe! Hopelijk kunnen we binnenkort het hele dorp betrekken bij dit traject als de corona ons genoeg mogelijkheden overlaat. Volgende week de uitkomsten van het Kleine Kernenspel.
Lonneker heeft weer een vaste wijkagent: Toen het vertrouwde gezicht van Herman Oostindie zich achter het ABP was gaan verschuilen kregen we Angela Dolfing als nieuwe wijkagent. Helaas koos ze na korte tijd voor een andere carrière en kregen we tot twee keer toe een tijdelijke invulling. Beide keren te kort om echt kennis te kunnen maken. Daarom zijn we heel blij met de komst van Jurgen Rekers als vaste wijkagent voor de komende jaren. Want ook een dorp heeft een vaste figuur nodig van de politie waar ze op kan vertrouwen en die er is als het nodig is. Binnenkort gaan we nader kennismaken en afspraken maken.
En zo zijn we begonnen met goed nieuws en eindigen we ook met goed nieuws.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website