Berichten uit de Dorpsraad van 7 april 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 7 april 2023
Lonneker Passie
Staande op een stapel bouwmaterialen kan ik in de Dorpsstraat bij de Kapel uit Liefde over de hoofden van de vele mensen kijken. Ik zie een verlicht wit kruis en hoor de stemmetjes van kinderen zingen. Niet professioneel, niet goed hoorbaar maar wel heel enthousiast. Daarom is het effect juist groter dan kleiner. De Lonneker Passie op vrijdagavond 31 maart. Wat een succes. Bij de Lonneker Molen gooide Judas de zilverlingen op de tafel van het laatste avondmaal en startte de lange stoet richting het dorp. Na een rondgang door het dorp met stops met muziek, zang en de vertellers eindigden we in een bijna volle kerk voor het slotakkoord met de vertellers, beide koren en Excelsior.
Vertellers, zangers, musici, kinderen, acteurs, dragers, technici en alle andere vrijwilligers bedankt.
Het smaakt naar meer.
 
Asiel
De brief (lees 'm hier) die de Dorpsraad, mede nav de reacties vanuit de Noabers van het Vliegveld, naar B&W en de gemeenteraad is gezonden, is positief ontvangen. Vanuit de pers, B&W en de raad kwamen er direct reacties. Wethouder Kampman gaf direct een persoonlijke telefonisch reactie. Hij is hard bezig samen met alle verantwoordelijken een oplossing te vinden voor een AZC-locatie in Enschede. Onze brief kwam iets te vroeg om direct concreet antwoord te kunnen geven, maar op korte termijn komt er overleg met Dorpsraad Lonneker en de Noabers met meer informatie, die voor Lonneker hopelijk positief uitvalt. Binnenkort meer.
 
Dorpshuis
Achter de schermen wordt er doorgewerkt aan de tekeningen en verdere uitwerking van de renovatie. Een eerste specificatie van de kosten is klaar. Althans van het deel waar de Dorpsraad verantwoordelijk voor is. Als dat deel is goedgekeurd wordt er door de afdeling Vastgoed van de gemeente een daarop aansluitende specificatie gemaakt van het gemeentedeel. Voor sommige verbeteringen is nog niet duidelijk of dat nu valt onder groot onderhoud waar de eigenaar van het pand (de gemeente) verantwoordelijk voor is en dus voor de kosten opdraait of dat Lonneker dat moet ophoesten. Duidelijk is al wel dat de grote bar verdwijnt, dat er een doorbraak komt naar het digipunt en dat er extra toiletten in de hal komen. Geen luxe. Na Pasen komt er weer overleg met de “grote” huurders, zoals Excelsior, de Kameleon, Taijivereniging, de Eetsoos en Digipunt.
 
Parkeren achter het Dorpshuis
Eerst even de onrust wegnemen. Verschillende mensen, vooral met schoolgaande kinderen, hebben gereageerd nav dat parkeerplaatsje. Ze waren bang dat tijdens het in- en uitgaan van de scholen veel meer auto’s dan nu langs zouden gaan rijden. Die angst is ongegrond, want overdag tijdens schooltijden is het parkeerplaatsje gesloten. Alleen tijdens grotere bijeenkomsten ’s avonds en in het weekend zal dit parkeerplaatsje worden opengesteld voor gebruikers van het dorpshuis. Er is één uitzondering: om de veertien dagen op donderdag tijdens de eetsoos van 11.30 tot 15.00 uur is de parkeerplaats open voor bezoekers van de eetsoos. Het gaat om deels hoogbejaarde mensen, met rollators, die voor de deur van het dorpshuis worden afgezet. Zij mogen achter het dorpshuis parkeren straks.
 
Wandelpad door Wegmansbosje
Er ligt een wandel- en fietsverbinding door het Wegmansbosje die “de Kampen” en de Pastoor Balkstraat met de Dorpsstraat verbindt. Ook de bewoners van de seniorenwoningen achter de muziekkoepel maken hiervan gebruik. Enige tijd geleden is dit tegelpad in het kader van tegelwippen en het verwijderen van harde oppervlakken veranderd in een half verhard pad. Theoretisch zou zo’n half verhard pad net zo vlak moeten kunnen zijn als een tegelpad. Maar ook nu lopen theorie en praktijk uit elkaar. Bewoners klagen over het pad, glad glibberig en ongelijk. Rollators blijven haken, kinderen slippen met fietsjes enz. Omdat de gemeente tevreden burgers wil, gaat ze met de Dorpsraad om de tafel om te bezien hoe dit probleem opgelost kan worden zonder dat er direct weer tegels ingelegd worden.
 
Kidsrun Lonneker en de Marathon van Enschede
Ik begon dit stukje met een lange stoet van de Lonneker Passie die door het dorp trok en ik eindig met een andere lange stoet door het dorp. Namelijk de stoet van de Enschede Marathon op zondag 16 april vanaf ongeveer 09.45 uur. ‘s Morgens organiseert de Dorpsraad eerst een G-run voor de cliënten van het Bouwhuis en direct daarna de Kidsrun voor de kinderen van de basisscholen. Als alle kinderen gefinisht zijn komen daarna de Marathonlopers tweemaal door het dorp. Dit jaar lopen ze een extra lus door het buitengebied van Lonneker via Vliegveldweg, Oude Deventerweg en Bergweg. Het wordt mooi weer, dus kom kijken.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
 
Share our website