Berichten uit de Dorpsraad van 1 april 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 1 april 2022
Maandagavond 4 april is de werkgroep over het Dorpsverkeersplan bij elkaar geweest. Als het goed is gegaan, is er over de meeste punten overeenstemming bereikt. Veel maatregelen hebben gelukkig veel draagvlak. Geen ongewenst vrachtverkeer door het dorp, lagere snelheden in doorgaande woonstraten, lagere snelheid over het Dorpsplein. Eénrichtingscirculatie rond café Sprakel. Minder sluipverkeer in algemene zin. Daarover zijn we het nagenoeg allemaal eens. Iets lastiger ligt het met de invoering van de rijrichting van éénrichtingsverkeer in de Dorpsstraat en Scholten Reimerstraat en met de parkeerproblemen op en in de buurt van het Dorpsplein. We verwachten en hopen dat de werkgroep met een goed onderbouwd voorstel komt. Op de website van de gemeente over het Dorpsverkeersplan is veel nieuwe informatie te vinden.
Op korte termijn krijgt u het door de werkgroep opgestelde advies.
 
Aanwijzing Brandemaatweg als reserve woonwagenlocatie
Met verbazing heeft de Dorpsraad Lonneker kennis genomen van de aanwijzing van een weiland tussen Vanekerstraat en Brandemaatweg als reserve woonwagenlocatie. Niet om het feit dat het een woonwagenlocatie betreft, maar om het feit dat dat weiland onderdeel uitmaakt van de groene long tussen Enschede-Noord en Lonneker waar geen nieuwe bewoning zou komen. Dus geen villa’s, geen seniorenwoningen en dus ook geen woonwagens. Het onderwerp staat op de agenda van de Dorpsraad op woensdag 6 april en op korte termijn heeft de Dorpsraad hierover overleg met de gemeente. Zowel de bewoners van ’t Vaneker als bewoners van aangrenzende straten van het Deppenbroek hebben geageerd. Binnenkort meer.
 
Het project Lönneker Laandleamn begint ook aardig op te schieten. De beide projectleiders zijn druk bezig met het schrijven van het bidbook. Vanuit de gemeente is er afgelopen jaar een nieuwe visie op het buitengebied gepresenteerd. Het wordt natuurlijk spannend in het buitengebied de komende jaren, vooral voor de boeren. Mogelijk andere activiteiten dan mais, grasland, koeien en natuur kan spanning op gaan leveren tussen boeren, burgers en buitenlui. Boeren families wonen generaties  lang, soms wel honderden jaren op dezelfde plek. Buitenlui kopen een huis of woonboerderij in het buitengebied, maar vertrekken weer als ze te oud worden om de boel te onderhouden of als ze het gewoon niet leuk meer vinden. Voor de boer is de boerderij een verdienmodel, zijn middel van bestaan. De boer(in) denkt dus vooral aan de lange termijn. De buitenlui willen vooral mooie natuur rond hun woning, niet teveel last van die boeren en ze zijn vooral bezig met de middellange termijn. Dat kan botsen. De enige oplossing is goed met elkaar in gesprek blijven, respect hebben voor elkaars standpunten en zoeken naar een situatie waar je beiden mee uit de voeten kunt. Het standpunt dat alles moet blijven zoals het nu is, gaat hem niet worden. Alles verandert altijd. Soms snel, soms langzaam. Maar verandering is een 100% gegeven. Verandering is mooi thema bij de gesprekken tussen boeren, burgers en buitenlui, zoals georganiseerd door Lönneker Laandleamn. Het duurt nog even, maar op zaterdagmiddag 21 mei is er weer zo’n bijeenkomst van boeren, burgers en buitenlui ditmaal op de boerderij van de familie Strootman aan de Vargershuizenweg. Het is zowel leuk als interessant om eens deel te nemen aan zo’n discussie op de boerderij. Alle partijen leren er wat van.
 
Donderdagavond 31 maart was er weer een Noaberoverleg over de opvanglocatie voor asielzoekers op het evenemententerrein bij het vliegveld. De helft van het half jaar is nu om en waar sommigen voor gevreesd hadden is niet gebeurd. Het is rustig rond de opvanglocatie. Asielzoekers wandelen en fietsen in de omgeving, gaan een boodschap doen in het dorp of in Noord of gaan met de bus naar de binnenstad. Geen overlast of andere problemen. De kinderen krijgen inmiddels onderwijs. Er zijn fitnesslessen. Het loopt gewoon goed. De meeste zorgen maken de noabers zich nog om het soms gevaarlijke wandelen en fietsen van de asielzoekers in het donker. Er hebben zich al meerdere bijna-ongelukken voorgedaan, ondanks alle voorlichting. Aan de andere kant, wie wel eens kijkt naar Tom Waes reizen, recent nog vanuit Teheran, kan zich ook voorstellen dat die asielzoekers het hier helemaal niet gevaarlijk vinden op straat. Er is trouwens nog wel behoefte in Enschede aan vrijwilligers die ervaring hebben met kinderopvang en begeleiding. Dus als u denkt dat u daarvoor geschikt bent, kunt u zich opgeven bij noodopvang@m-pact.nl
 
Tot zover en goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
 
Share our website