Berichten uit de Dorpsraad van 1 juli 2022

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 1 juli 2022
Waar een week vakantie allemaal niet goed voor is. Voor mij en mijn vrouw natuurlijk. Even op andere gedachten komen in een andere omgeving. Maar ook voor de redactie van ons zo gerespecteerde Dorpsblad. Nu had de redactie tijd en gelegenheid om eens in het archief te graven om een alternatief stukje te vinden. Het resultaat was een mooi bericht van 9 mei 1974 van de toenmalige Dorpsraad. Wat schets mijn verbazing. 48 Jaren geleden was de Dorpsraad met bijna exact dezelfde problematiek bezig als nu. Verkeer, wonen en afval. l’Histoire se répète. Thema’s met een wel heel lange adem. Maar evengoed, verkeer, wonen en afval zullen waarschijnlijk eeuwigdurende aandachtspunten blijven. Als je eeuwig letterlijk neemt is dat 100 jaar en als je het figuurlijk neemt komt er nooit een eind aan. Ik vind zowel een eeuw als eeuwig vrij lang maar dat is geen reden om je er niet serieus mee bezig te houden. Dat gaan we dus ook doen. De nieuwe coalitie in het gemeentebestuur heeft haar plannen voor de komende vier jaren bekend gemaakt. Over het algemeen verstandige keuzes waar geen zinnig mens tegen kan zijn. Een lange lijst met tientallen punten. Staan er nu ook dingen in die direct van invloed zijn op Lonneker? Naast algemene zaken die op bijna iedereen van toepassing zijn zoals kansengelijkheid en een solide begrotingsbeleid is er één punt dat met name voor Lonneker van invloed kan zijn. Namelijk opnieuw het plan voor een Noordelijke rondweg. Niet de rondweg richting Lossersestraat, waar de actiegroep uit Lonneker zich dit jaar nog voor inzette, maar een rondweg aan de Noordwestkant van de stad, als het ware met een grote bocht om de UT heen. Dit kan de verkeersdruk over de Oldenzaalsestraat door Lonneker verlichten. Een lang bestaande wens. We zijn heel benieuwd naar de concrete uitwerking de komende jaren.

Veertien dagen geleden schreef ik nog dat de gemeenteraad weinig enthousiast was over de keuze voor de nieuwe woonwagenlocatie in Enschede. Dat zijn ze nog steeds, maar ze hebben toch de knoop doorgehakt en gekozen voor de locatie Windmolenweg bij Boekelo. Dus niet in de groene long bij Lonneker. Voor velen een opluchting.

Lönneker Laandleamn: wat in het vat zit verzuurt niet. Het bidbook is klaar. Het is aan de provincie aangeboden en de subsidie is aangevraagd. Afwachten nu hoe er wordt gereageerd. Het bidbook is  integraal te lezen op de website en aanbevelingswaardig.
Wat is het belang van het landschap? Die vraag vormde het startpunt voor het gesprek met de inwoners van Lonneker. Tot 1934 was alles rondom de stad Enschede de gemeente Lonneker en Enschede qua oppervlakte slechts een kleine stad in dat gebied. Dit historische feit is bij velen niet meer bekend, de oudere generatie vindt dit jammer. Velen zetten zich in om de trots van Lonneker te behouden en de historie onder de aandacht te blijven brengen bij ieder die het horen wil. Men is ook trots op het landschap. De groengroep van Lonneker zet zich al jaren in voor het onderhoud van het landschap in en rond Lonneker. De behoefte aan structurele middelen om dit onderhoud ook in de toekomst te kunnen uitvoeren, was een belangrijk argument voor deelname aan dit traject. Maar ook de nieuwsgierigheid naar wat er meer kan, maakte leden van de dorpsraad enthousiast. Wat vinden onze inwoners van Lonneker belangrijk, welke waarde heeft het buitengebied voor hen en hoe zorgen we ervoor dat deze waarden voor de toekomst behouden blijven of zich in een bepaalde richting ontwikkelen. Het belang van een groene zone tussen Enschede en Lonneker werd onderschreven door de inwoners. De angst om geheel opgeslokt te worden door de stad, leeft sterk. Binnen dit proces hebben we gebruik gemaakt van werkmethoden uit Landschap in Zicht en Dorpsplan plus. Inwoners van Lonneker zijn bevraagd om hun ideeën een betekenis te geven over hun Landschap. De volgende waarden zijn aan bod gekomen tijdens dit proces: Landschappelijke waarden; Natuurlijke biodiversiteitswaarden; Sociale waarden; Maatschappelijke waarden; Economische waarden. Deze waarden zijn in het bidbook allemaal uitgewerkt en zullen via verschillende thema’s zoals wandelen, korte keten (verkoop van producten rechtstreeks van boer aan klant) en boer-burger gesprek in praktijk worden gebracht. Download hier het bidbook.

Herman Pegge, Secretaris van de Dorpsraad neemt afscheid van Lonneker. Herman is ruim 10 jaren lid geweest van de Dorpsraad, waarvan de laatste 6 jaren als secretaris. Hij gaat binnenkort verhuizen naar een andere gemeente en kan dus statutair geen lid meer blijven van de Dorpsraad. Uiteraard gaan we op gepaste wijze afscheid van hem nemen, maar we gaan nu  al op zoek naar een nieuwe secretaris. Wie wil er geen secretaris zijn van zo’n leuke, jonge ambitieuze groep als de Dorpsraad Lonneker? Bent u die persoon of weet u iemand, neem even contact met ons op.
 
Volgende week aandacht voor de feestelijke opening van de Speelbölt en de start van Lonneker 2030-2035.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website