Berichten uit de Dorpsraad van 10 februari 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 10 februari 2023
Lonneker 2030
Er is duidelijkheid over het vervolg. Op dinsdagavond 21 maart is de tweede dorpsbrede bijeenkomst over de toekomst van ons dorp. Het precieze tijdstip volgt nog. Dit keer zijn we te gast in de kantine van LSV op de eerste dag van de lente. Dat het voor Lonneker ook maar een heel lange lente moge worden.
We vragen met name de besturen van verenigingen en organisaties ook aanwezig te zijn. Verenigingen staan organisatorisch onder druk. Het is moeilijk mensen te vinden voor de taken en functies die nodig zijn verenigingen te laten voortbestaan. Dan kun je twee dingen doen: proberen mensen te veranderen, zodat ze de toch die dingen doen die verenigingen nodig vinden voor hun functioneren of de verenigingen moeten veranderen en zich aanpassen aan wat mensen willen. Als er iets moeilijk is dan is het volwassenen te laten veranderen in hun gedrag en/of cultuur. Dat kost tijd en veel energie en het is niet gratis. Daarom is het meestal beter je als vereniging aan te passen en goed helder te krijgen wat mensen willen. Niet klagen als bestuur over wat mensen niet willen, maar vooral kijken en luisteren wat ze wel willen. Heel veel jongeren willen zich niet meer via een lidmaatschap binden voor lange tijd. Een abonnement voor drie maanden bij de sportschool is vaak voldoende of een app waarmee je voor een kwartier een scooter kunt huren en betalen, dat willen ze. Zoals op de bijeenkomst van 11 november al benoemd is door onze begeleider Ferenc van Damme. We komen uit de 20e eeuw, dat was een tijdperk van veranderingen en we zijn nu terecht gekomen in de 21e eeuw en dat is een verandering van tijdperk.
Een voorbeeld: Op 16 augustus 1994 kwam de allereerste smartphone op de markt. De IBM Simon Personal Computer. Die woog een halve kilo. Je kon ermee mailen en faxen (wat is dat ook al weer) en de batterij ging een uur mee. Daarna moest ie weer worden opgeladen. Heel veel werden er niet van verkocht. We moesten vervolgens tot 2007 wachten op de eerste IPhone van Apple en nu is de smartphone het meeste verspreide elektronische apparaat dat de wereld ooit heeft gekend. Miljarden zijn ervan verkocht. Je kunt ermee bellen, appen, fotograferen, scooters huren, bankbetalingen doen, je bloeddruk en hartslag meten, geluidsdecibels meten en nog oneindig veel meer. Het heeft ons leven ingrijpend veranderd. Iedereen die in deze eeuw is geboren kent geen wereld zonder Smartphone. Daarom is Lonneker 2030 zo belangrijk. Wat gaat er veranderen? Wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor Lonneker?
Kom 21 maart naar LSV. Het gaat over je eigen toekomst en niet alleen over Lonneker!
 
Asielzoekers
Tubbergen is opnieuw in het nieuws met de asielzoekers in Albergen, omdat de overheid zich weer eens onbetrouwbaar heeft betoond. Informatie achterhouden waarvan bekend is dat die opgevraagd kan worden. Een voorbeeld voor Enschede hoe het niet moet. Maar terug naar onze eigen situatie. Op woensdag 8 februari werden we (de noabers van het vliegveld en de Dorpsraad) weer bijgepraat door wethouder Kampman en de ambtenaren van gemeente en COA over de voortgang in Enschede. Er ligt een verzoek van de staatssecretaris om de opvang op het Vliegveld met enige maanden te verlengen. Dit geldt trouwens voor alle noodopvang in heel Nederland. Zo goed als zeker wordt aan dat verzoek voldaan. De prangende vraag voor Enschede, waar worden de 550 asielzoekers gehuisvest, die Enschede later dit jaar moet opvangen, is nog niet beantwoord. Spreiding over meerdere kleine locaties lijkt geen optie. Los van de kosten, het is veel duurder, kwam vanuit de politiek de kreet: “We gaan de stad niet op tien plekken in de fik steken”. Voor de voorjaarsvakantie moet de inventarisatie van alle mogelijke locaties voor opvang rond zijn, een longlist, daarin wordt vervolgens achter de schermen geschrapt tot er een duidelijk plan voor opvang overblijft. “Ik kom met een plan, zegt wethouder Kampman, dat duidelijkheid biedt, of je het er nu mee eens bent of niet.” De gemeenteraad moet vervolgens de knoop doorhakken vóór 1 april. Voor die datum moet de gemeente het plan hebben ingediend bij het Rijk. Wordt vervolgd.
 
Inbraken
Nadat er meerdere inbraken in Lonneker waren geweest afgelopen zomer en herfst, is het sinds die tijd rustig zegt wijkagent Jurgen Rekers. Geen nieuwe inbraken. Jurgen krijgt regelmatig appjes en foto’s van verdachte situaties en daar is hij heel blij mee. Ga er vooral mee door om verdachte situaties op de buurtapp te plaatsen en door te geven aan Jurgen: j.rekers@politie.nl
 
Goodgoan
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website