Berichten uit de Dorpsraad van 10 maart 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 10 maart 2023
Vergeet het niet:
Lonneker 2030, Hoe dan !! dinsdag 21 maart 19.30 uur, LSV Voetbalkantine

 
Ontwikkelingen in het buitengebied had ik u vorige week beloofd
Daar gaan we dan. Laat ik het samenvatten als taai en saai. Ho, ho, wel verder lezen nu, niet te gemakzuchtig. In het werkgebied van de Dorpsraad Lonneker wonen ongeveer evenveel mensen in het dorp Lonneker als in het omringende buitengebied. Allebei even belangrijk dus voor de Dorpsraad. Dat er heel veel gaande is over boeren en stikstof hoef ik werkelijk niemand uit te leggen. Als u dit leest zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten in volle gang. Donderdag 16 maart weten we wie we in onze gezamenlijke wijsheid hebben gekozen voor en in Overijssel. Daarna begint het formeren en forceren. Hopelijk worden de loopgraven dan verlaten en proberen de politici (moeizame) compromissen te bereiken. Dat is ook belangrijk voor Lonneker. Lonneker kent nog meerdere boerenbedrijven, meest melkveehouders. De Dorpsraad probeert op z’n minst te snappen wat er beleidsmatig allemaal gaande is. We zijn daarom in gesprek met ingewijden in de sector, zoals de melkveehouders zelf, beleidsmakers van de gemeente en provincie en lezen zo goed mogelijk de dikke beleidsstukken.
Provinciaal werden we op dinsdag 14 maart uitgenodigd voor een zg gebiedsdag voor Zuidoost Twente. De begeleidende brief bij de uitnodiging heb ik hieronder samengevat:
 
Stikstof en leefbaarheid
“De laatste tijd is er veel ophef over het beperken van de uitstoot van stikstof, waarbij vooral de veehouderij het moet bezuren. De plannen vloeien voort uit het streven van de rijksoverheid naar verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en het tegengaan van de klimaatopwarming. De doelen staan verwoord in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De nadere uitwerking van dit programma ligt op het bordje van de provincies. Overijssel is verdeeld in zes gebieden, waarvan Zuidoost Twente er een is. Daar valt Lonneker onder. Voor de zes gebiedsprogramma’s heeft de Provincie Overijssel drie uitgangspunten geformuleerd:
  1. Versterken van de natuur, onder andere door het reduceren van de stikstofuitstoot
  2. Behoud en versterken van de leefbaarheid en economische kracht
  3. Duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw
De gebiedsprogramma’s zullen worden opgesteld aan de hand van gespreksrondes tijdens de zogenaamde Gebiedsdagen. Eenmaal gereed zullen de gebiedsprogramma’s worden opgenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), dat in juli 2023 aan het Rijk zal worden aangeboden.
Volgende week vertel ik u over de uitkomst van de provinciale dag (en de verkiezingen.)
 
Gids Buitenkans heet het uitvoeringskader van het gemeentelijke Enschedese beleid Visie op het Landelijk Gebied
Dat ga ik nu met mijn eigen woorden uitleggen: Er zijn nu dingen mogelijk in delen van het agrarische buitengebied, die onder het oude beleid absoluut uitgesloten waren. Want op locaties met een agrarische bestemming mocht je toen niet bouwen. Onder bepaalde voorwaarden, bv investering op natuurherstel, mag dat nu wel. Bouwen zeg ik, niet wonen. Je mag onder die voorwaarden b.v. toeristische recreatiewoningen bouwen. Geen clusters, geen mini Center Parcs, maar toch. De Gids Buitenkans is  met een zeer ruime meerderheid aangenomen in de gemeenteraad. Democratisch is er dus niets aan de hand. Wel merken we als dorpsraad dat de impact van Gids Buitenkans de meeste mensen in het buitengebied totaal is ontgaan. Kennelijk heb je als overheid iets toch niet goed gedaan, als mensen zich overvallen voelen. Er is meer communicatie nodig van de kant van de gemeente, anders vrees ik veel procedures bij de Raad van State. Stad en buitengebied schuiven meer en meer in elkaar. Stedelingen krijgen meer mogelijkheden te recreëren in voorheen agrarische gebieden. Dat is nieuw. Dat moet wennen. Niet iedereen in het buitengebied is er gelukkig mee. Maar het is wel een feit. Volgende week vervolg.
 
KunstenLandschap
Sinds vele jaren hebben we in en rond Lonneker met Pinksteren een fraaie kunstroute. Door Nel in haar blote vel, die op een luchtbedje in Smulders Kleigaten dreef, haalden we zelfs het nationale nieuws. Dat is ook een functie van kunst. Mensen aan het denken zetten en mensen met elkaar in discussie brengen. Mooi of niet mooi? Over smaak valt niet te twisten. Hopelijk wil niemand terug naar de Nazitijd of de Sovjetunie, waarin de overheid voorschreef wat mooi gevonden moest worden. Daarom dragen we onze Lonneker Kunstroute Kunstenlandschap een warm hart toe. En als u ook een warm hart heeft voor kunst in Lonneker en u heeft rond Pinksteren nog wel een paar uurtjes over, meld u dan aan als vrijwilliger voor een of ander klusje. De organisatie zit te springen om extra hulp. Twee handen en twee benen meenemen is ruim voldoende.
Aanmelden kan via de secretaris Josephine van den Graven: j.vandengraven@gmail.com
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
 
Share our website