Berichten uit de Dorpsraad van 10 november 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 10 november 2023
We zijn begonnen aan de donkere dagen en weken voor Kerstmis. Nu ik dit schrijf op vrijdag 10 november duurt de dag 9 uren en zeven minuten. Als u dit leest op woensdag 15 november is dat gekrompen tot 8 uren en vijftig minuten. Dat gaat zo nog door tot 19 december. Dat is dit jaar de kortste dag van het jaar. Even kort trouwens als 20 december. Beide dagen moeten we het doen met 7 uren en 15 minuten daglicht. Daarna gaan de dagen weer lengen tot we in juni en juli ’s avonds om 22 uur bij daglicht buiten kunnen zitten.

AZC Vliegveld en Parkweg
Eind juli 2024 is ook het moment dat het nieuwe definitieve AZC aan de Parkweg in gebruik genomen gaat worden. Op dinsdag 7 november werden directe Noabers en Dorpsraad door het COA en de gemeente bijgepraat over de ontwikkelingen. Op 7 november werd uitgelegd dat het COA een pakket van eisen heeft waar een AZC aan moet voldoen. Er was door de gemeente een longlist opgesteld van (mogelijk) beschikbare terreinen en gebouwen. Van die lijst kon direct al het overgrote deel worden geschrapt omdat ze bij lange na niet voldeden aan de eisen. Toen bleef er een kortere lijst over die nader is geanalyseerd. Uiteindelijk leidde dat tot drie locaties, waarvan er uiteindelijk maar één locatie aan alle eisen voldeed, de Parkweg. Zo gauw de huidige huurders het terrein en de gebouwen aan de Parkweg hebben verlaten wordt begonnen met de sloop van de oude opslagloodsen en fabriekshallen. Het centraal op het terrein staande stenen gebouw wordt het nieuwe centrum van het AZC voor o.a. COA, medische zorg en beveiliging. De woonunits komen in een carrévorm aan drie zijden aan de buitenzijde van het terrein. De belangrijkste vraag van de Noabers en de Dorpsraad was te weten wat er gebeurt bij bezwaren tegen de nieuwe locatie. Wordt de bouw dan uitgesteld? Nee, zeggen juristen van de gemeente. Bezwaren hebben geen opschortende werking omdat het huidige bestemmingsplan en de huidige milieuvergunning al heel veel activiteiten toestaat. Tevens is het AZC geen definitieve invulling van het terrein maar is er een maximum van tien jaren. Daarna zal het terrein naar verwachting worden ingevuld met woningbouw. Als de Bestuursrechter echter toch een bouwstop zou gelasten dan is er geen plan B. De gemeente acht die kans zo klein dat op een plan B niet is geïnvesteerd. De enige zorg die er eigenlijk is over het huidige AZC op het Vliegveld is de donkere Vliegveldweg, als belangrijkste toegangsweg naar het AZC. Ondanks alle waarschuwingen lopen nog vaak (groepjes) mannen van het AZC in het donker onverlicht, zonder reflecterende hesjes over de Vliegveldweg. Om voor alle partijen ernstige ongevallen te voorkomen heeft de gemeente nu besloten om tijdelijk verlichting aan te leggen langs o.a. een deel van de Vliegveldweg.

“Onze Muziekkoepel”
De oproep in het Dorpsblad van voor de zomervakantie heeft succes gehad. Er kwam op 30 oktober een groepje enthousiaste mensen bij elkaar, die allemaal het plan ondersteunen om meer gebruik te maken van de muziekkoepel. Ik schrijf hierboven “Onze Muziekkoepel” want hoewel de muziekkoepel als monument eigendom is van de gemeente is het beheer in handen van de Dorpsraad Lonneker. Jeff van den Biggelaar, die zich had gemeld als trekker, moet noodgedwongen een stapje terugdoen. Hij is medio september begonnen als directeur van Enschede Promotie en zou in een spagaat terecht komen als hij echt de trekker zou blijven. Hij blijft overigens als adviseur wel verbonden aan het initiatief. Verder doen mee naast de Dorpsraad: harmonieorkest en slagwerkgroep Excelsior, Popkoor Top Vocals, de organisatie van Zomiac, de geluidstechnicus van Jazzcafé De Tor, Shanty- en Smartlappenkoor 1 plus 1 is 3, vertegenwoordiger van het jeugdorkest van Phion, gewoon een muzikant uit het dorp en de organisator van de Vijvervrijdagen op Roombeek.
Het plan: In de periode van mei t/m oktober, in principe, op zondagen om de drie a vier weken iets te organiseren met muziek. Dat kan zowel in de ochtend als middag, maar beide kan ook. Een dynamisch gebeuren waar kinderen mogen rondrennen, het plein voor verkeer wordt afgesloten, een losse opzet wordt gekozen, waar je een hapje kunt eten of iets kunt drinken, maar waar de muziek wel centraal staat. Gehoopt wordt in 2024 klein te beginnen met bijvoorbeeld vier optredens en kijken hoe het uitpakt en bij te sturen waar nodig.
Als u denkt, dat lijkt me hartstikke leuk, ik zou ook wel willen meedoen, stuur dan even een mailtje naar info@dorpsraadlonneker.nl en u gaat deel uit maken van een enthousiaste groep muziekliefhebbers.
 
En verders goodgoan en let ’n betje op mekaar
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
 
Share our website