Berichten uit de Dorpsraad van 13 januari 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 13 januari 2023
Een dorpsplein dat geen Dorpsplein heet maar het wel is. Een fraaie muziekkoepel in een winterzonnetje met oude bomen en lange schaduwen en vanuit die muziekkoepel blaasmuziek. Tientallen keuvelende mensen in winterjassen met warme chocolademelk. Kerkklokken die zich nog steeds niet gewonnen geven en hun bronzen klanken vermengen met de blaasmuziek. Een westelijke wind die speelt met de enkele nog overgebleven bladeren op het dorpsplein. Een oud hotel dat nieuw leven wordt ingeblazen. We moeten constateren dat geluk nog bestaat. Zomaar op zondagmorgen 8 januari in Lonneker. Het kan nog steeds. De nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad Lonneker. Midden in de winter in de buitenlucht. “Is dat niet te gewaagd”? Was de vraag. “Natuurlijk is het gewaagd” was het antwoord. Maar als je geluk hebt krijg je wat Gé Reinders zingt in het Limburgs:
     Blaosmeziek op eine sjone zondigmorge
     Blaosmeziek bleust mich omver
     Mit toeters en bellen 'n sjoon verhaol vertelle
     Zondigmorge blaosmuziek blaos mich riek

En zo was het. Blaosmeziek die in dit geval werd verzorgd door ons eigen Excelsior. Bedankt.
Een rijke morgen met blije mensen, die werden ontvangen door de bijna voltallige Dorpsraad Lonneker. Met ook een voltallige Jeugddorpsraad, die hoe langer hoe meer lol krijgt in de rol die ze hebben. En die rol is: Serieus meedenken over de toekomst van ons mooie dorp. Op de vraag wat de jeugddorpsraad zou doen als zij het met ingang van volgende week te vertellen zouden hebben in het dorp werd door Saar geantwoord: Twee dingen: 1. Een upgrade van de Spar. Veel gezelliger en toegankelijker maken voor veel meer mensen in het dorp. Het moet echt het trefpunt worden in het dorp en 2. De kinderen van beide scholen direct betrekken bij de toekomst van het dorp en ze vragen wat hun wensen en ideeën zijn.
Dat is dus een opdracht aan de Dorpsraad in 2023.
 
De uitreiking van de Lonneker Droadneagel aan het echtpaar Ans en Cees Purmer was het hoogtepunt van de dag. Twee mensen die veel vrijwilligerswerk doen in algemene zin, maar zich vooral inzetten voor de Lonneker Molen. Mooie foto in de krant. Veel waardering, blije dochters en kleinkinderen. Zie de foto’s elders in het dorpsblad.
 
Op maandag 9 januari weer back to normal. De voorbereiding voor het Dorpsbudget. Vanaf nu kunt u weer uw financiële bijdrage aanvragen voor de activiteiten die gepland zijn. Kijk in Op en um’n Bölt hoe dat in z’n werk gaat. Voor 1 april moeten de aanvragen binnen zijn. Er is dus nog wel tijd.
 
De Dorpsraad is op dit moment intensief bezig met het buitengebied. Vooral de nieuwe recreatiemogelijkheden die geboden gaan worden hebben veel aandacht nodig. Dat ondernemers op basis van de nieuwe regels voor nieuw te bouwen vakantiewoningen aanvragen en plannen gaan indienen zal niemand verbazen. De Dorpsraad moet adviseren aan de gemeenteraad en de gemeenteraad zal uiteindelijk moeten beslissen over deze plannen. Er zijn relatief weinig criteria. De Gids Buitenkans waarin beschreven is hoe de Visie Landelijk Gebied moet worden uitgevoerd is erg op hoofdlijnen. Uitgangspunt is dat er geen uitgewerkte regels zijn maar dat via maatwerk elk plan wordt beoordeeld of het past binnen de beleidskaders en ambities van de Visie. Voor de Dorpsraad is het zo heel lastig toetsen of het plan past binnen die beleidskaders en ambities. Het dreigt verdacht subjectief te worden. In de casus die nu speelt lopen de meningen fors uiteen. Wat de gemeente passend vindt, vindt een behoorlijk aantal noabers absoluut niet passend. Vooral het feit dat er vakantiewoningen gepland zijn in bestaande bosjes op enkele tientallen meters van huidige woningen, schiet bij sommige noabers in het verkeerde keelgat. Hoewel er nog gesprekken gaande zijn over de invulling gaat de Dorpsraad verder met de gemeente in gesprek over het ontbreken van duidelijke criteria. Wordt vervolgd.

Dan het asielbeleid van de gemeente Enschede. De gemeente is een aantal keren haar belofte niet nagekomen. Niet dat er veel overlast is momenteel en Lonneker wil ook in de toekomst best haar aandeel leveren in de opvang, maar dan wel binnen een betere verdeling ook over de andere stadsdelen. De Noabers van het vliegveld hebben ingesproken op de stadsdeelcommissievergadering van 13 december 2022 en de Dorpsraad heeft inmiddels een brief geschreven aan de gemeenteraad in kopie aan het college van B&W over de asielopvang. Zowel inspreektekst als Dorpsraadbrief kunt u hier downloaden.
 
En als laatste kan ik u melden dat het Stadsdeel Noord op dinsdag 10 januari op de nieuwjaarsreceptie de beheerder van het Dorpshuis, Gerard Eulink heeft geëerd als voorbeeldvrijwilliger. Elke wijk in Noord had zo’n voorbeeldvrijwilliger. Gerard was het voorbeeld uit Lonneker.
 
Goodgoan,
 
Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker

Foto: Gerard Eulink temidden van andere voorbeeldvrijwilligers in Enschede-Noord
 
 
Share our website