Berichten uit de Dorpsraad van 14 april 2023

  • Home
  • Nieuws
  • Berichten uit de Dorpsraad van 14 april 2023
Kent u George Nimby? Een inmiddels vrij bekende Engelsman die leefde in de vorige eeuw en waarvan bekend was dat hij overal tegen was. Hij wilde geen lantaarnpaal voor zijn huis want dan had hij last van het licht. Hij wilde geen bushalte tegenover zijn huis want dan had hij last van stoppende bussen en pratende mensen. Hij wilde geen mensen met een beperking in het huis naast hem want je weet nooit wat die allemaal kunnen uithalen. Hij protesteerde ook heftig tegen de nieuwe winkel in lingerie tegenover zijn huis, want wie wil er nu elke dag tegen damesonderbroeken aankijken? George niet. Had George altijd ongelijk? Vanuit zijn standpunt bezien niet natuurlijk. Zijn achternaam werd synoniem voor de afkorting “Not in my backyard”. In goed Twents: Nich bie mie veur de deur.

Scooterhubs: Nich bie mie veur de deur
Op 31 maart vertelde ik u over de worsteling van de gemeente om in Lonneker een vaste plek aan te wijzen voor deelscooters. Heel veel jongeren maken er graag gebruik van. Niemand wil ze voor de deur. Na weerstand tegen de eerste plek die was aangewezen op de hoek Spölminkweg-Bergweg is de gemeente op zoek gegaan naar een andere locatie. Ook aan die andere locaties waren (meer) nadelen verbonden, zodat de gemeente weer terugvalt op het eerder genomen besluit om de proefhub toch op de hoek Spölminkweg-Bergweg te maken. De Dorpsraad heeft aangegeven dat ze daar niet blij mee is, maar begrijpt tegelijkertijd dat ze ergens moeten staan. De praktijk zal het komende jaar moeten uitwijzen of er overlast is en zo ja, hoeveel.

Toewijzing Dorpsbudget
Elk jaar weer afwegen, wat wel en wat niet en indien wel toewijzen, hoeveel dan. We krijgen helaas minder budget dan er aanvragen zijn. Niet alles kan gehonoreerd worden. Hier kunt u er meer over lezen, maar er moet af en toe echt gestemd worden binnen de Dorpsraad over sommige toe- of afwijzingen. Je wilt immers o zo graag iedereen tevreden stellen, maar helaas, pindakaas.
 

Lonneker 2030
Omdat niet iedereen in de gelegenheid was 21 maart aanwezig te zijn bij de laatste sessie van Lonneker 2030 bij LSV krijgt u alsnog de gelegenheid uw mening te geven.

Als u het voor het zeggen had in Lonneker wat zou u dan tot stand willen brengen tussen nu en 2030?
Wat vindt u dat er absoluut moet komen of misschien wel: wat zou er absoluut moeten verdwijnen?

Beantwoord deze vragen tijdens de komende veertien dagen, want dan verschijnt er immers ivm de schoolvakanties toch geen Dorpsblad.

U mag een briefje in de bus doen bij het Dorpshuis of u mag digitaal reageren via info@dorpsraadlonneker.nl. U weet: als u niet zegt wat u wilt, krijgt u wat anders.
 

Voorjaarsactiviteiten
We zitten alweer in een drukke periode van allerlei activiteiten in ons dorp de komende maanden. Het paasvuur en de Lonneker Passie hebben we al weer gehad. Ons paasvuur was kennelijk onder de indruk van alle commotie rond paasvuren en CO2-uitstoot. Het durfde maar niet uit zijn schulp te kruipen en hield zijn vlammen lang verborgen deze Eerste Paasdag. Pas toen het bestuur van VKL hem meerdere keren had toegesproken dat het zijn pracht en praal aan het volk mocht tonen, gooide het zijn schroom van zich af en toonde zich met warme gloed aan de omstanders, die gelukkig geduldig hadden staan wachten. Volgende week Koningsdag en de Braderie en de start van “De vergeten Twentse Lente” Een nieuw spektakel op Vliegveld Twenthe over een bijna vergeten staking tijdens WO II. De première is op 26 april en tot en met 18 juni bent u in de gelegenheid deze voorstelling te bezoeken.

Het paadje door het Wegmansbosje
Zoals ik vorige week meldde is er afstemming geweest tussen gemeente en dorpsraad over het verbindingspad tussen Pastoor Balkstraat en Dorpsstraat. We hebben gezamenlijk geconstateerd dat het pad verbeterd moet worden. De tegels komen niet terug. Dat is gemeentelijk beleid tav dit soort paden door het groen. Halfverharding is milieuvriendelijker. Maar de afwatering van het pad moet verbeterd worden, zodat er geen plassen blijven staan en het pad moet beter geëgaliseerd worden, zodat ook mensen met een rollator er makkelijk over kunnen lopen. Daarnaast moet de helling aan de kant van de Pastoor Balkstraat minder steil gemaakt worden. De gemeente gaat dit de komende periode uitvoeren, zodat we daarna kunnen zien of het inderdaad een stuk beter is geworden. Een pluimpje aan de groep bewoners die dit hebben aangekaart.

Ik heb nu veertien dagen pauze en we spreken elkaar weer op 10 mei. Mooie dagen gewenst en natuurlijk

Goodgoan

Matthie Kroezen
Dorpsraad Lonneker
Share our website